Tag Archives: VTPH

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/TT-BNV NGÀY 04/11/2019 CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

21 Tháng Tám, 2020 Trao Đổi Pháp Luật

Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 (Gọi tắt là TT08).

Thông tư gồm có 14 Điều với một số điểm mới, bổ sung như sau:

  1. Điều 1 của Thông tư nêu rõ về

+ Hình thức khen thưởng cấp Nhà nước gồm: Huân chương; Huy chương; danh hiệu vinh dự Nhà nước; Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước; Bằng khen của Thủ tưởng Chính phú.

+ Danh hiệu thi đua cấp Nhà nước gồm: Cờ thi đua Chính phủ; Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

  1. Điều 2 về những quy định chung:

+ Việc đánh giá, công nhận mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng của các thành tích để tặng các hình thức khen thưởng (Giấy khen, Bằng khen…) do bộ, ban, ngành, tỉnh quy định (Trước đây TT 08 quy định do người đứng đầu quyết định).

+ Báo cáo thành tích phải ghi cụ thể số, quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận hoàn thành xuất sắc; số, quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.

+ Báo cáo khen thưởng theo công trạng và thành tích phải trình Thủ tưởng Chính phủ trước 06 tháng (TT 08 quy định trước 03 tháng).

+ Việc trình khen thưởng của Bộ, ban, ngành đến Thủ tướng Chính phủ đồng thời bằng văn bản giấy và văn bản điện tử qua phần mềm “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử Ngành Thi đua-Khen thưởng”.

+ Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

+ Khi khen thưởng cho tập thể, cá nhân không thuộc đối tượng quản lý về tổ chức, cán bộ, quỹ lương, bộ, ban, ngành, tỉnh chỉ khen thưởng các hình thức thuộc thẩm quyền, không đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Đối với khen thưởng theo chuyên đề: Bộ, ban, ngành không đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho đối tượng không do bộ, ban, ngành quản lý theo ngành dọc; Khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua có thời gian từ 03 năm, 05 năm trở lên, bộ, ban, ngành, tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền. Đối với phong trào thi đua có thời gian từ 03 năm trở lên, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; phong trào thi đua có thời gian từ 05 năm trở lên, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Trước khi đề nghị khen thưởng, bộ, ban, ngành, tỉnh thống nhất với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để hướng dẫn theo quy định.

+ Không đề nghị khen thưởng cấp nhà nước khi bộ, ban, ngành, tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện luật, pháp lệnh hoặc phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế, khu vực…

+ Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền, trường hợp có thành tích tiêu biểu xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng trong lĩnh vực thuộc bộ, ban ngành thì đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

  1. Thêm mới Điều 11 về trách nhiệm của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cấp bộ, tỉnh

+ Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Người đứng đầu đánh giá phạm vi ảnh hưởng đối với thành tích của tập thể, cá nhân trong toàn quốc, trong bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc trong ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

+ Cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp; Hội đồng họp khi có ít nhất 2/3 thành viên tham dự; Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị hoặc ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Chủ tịch Hội đồng bỏ phiếu như các thành viên khác.

+ Cơ quan thường trực Hội đồng xin ý kiến các thành viên vắng mặt bằng văn bản, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng…

  1. Những điểm cần lưu ý đối với các đơn vị VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên khi bình xét, đề nghị khen thưởng theo Thông tư 12:
  • Khi xây dựng báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng các danh hiệu như Chiến sỹ thi đua cơ sở; Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua dẫn đầu khối… phải ghi cụ thể số, quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận hoàn thành xuất sắc; số, quyết định, ngày, tháng, năm được công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.
  • Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Việc bình xét thi đua tiến hành sau khi đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đoàn thể.

Tin, bài: Hoàng Anh – VTPH- VKSND tỉnh Thái Nguyên

Thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Viết nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ.

29 Tháng Bảy, 2020 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ, sáng ngày 27/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Viết do cơ quan VKSND tỉnh nhận phụng dưỡng. Đến thăm và tặng quà Mẹ có đồng chí Phùng Đức Tiến- Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh cùng các đồng chí đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên.

618

Đồng chí Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh và đoàn trao quà tặng của VKSND tỉnh cho Mẹ Phạm Thị Viết

Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp 27/7 thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc của các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát đối với những hi sinh, cống hiến của Mẹ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cũng là để giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Tin, bài: Hoàng Anh – VTPH- VKSND tỉnh Thái Nguyên