Tag Archives: VPTH

VKSND tỉnh Thái Nguyên Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 4 năm 2019

11 Tháng Tư, 2019 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 08/4/2019, VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến VKS 02 cấp.

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của VKSND tối cao ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKS 2 cấp nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 3 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2019. Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Đức Tiến- Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lý Văn Huấn, Hoàng Văn Tiến, Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và tương đương, Kiểm sát viên trung cấp. Tại 9 điểm cầu Viện KSND cấp huyện có các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của Viện KSND các huyện, thành phố, thị xã.

3

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 3 năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp, hầu hết các nhóm tội phạm đều gia tăng so với tháng trước. VKS 2 cấp duy trì thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nên không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, VKS truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Trong tháng VKS 2 cấp phối hợp tổ chức 28 phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự; ban hành 180 yêu cầu xác minh giải quyết tin báo; 154 yêu cầu điều tra; 01 Kháng nghị phúc thẩm; 03 Kiến nghị khắc phục vi phạm và 01 kiến nghị phòng ngừa. Tiến hành trực tiếp kiểm sát 03 Nhà tạm giữ và 01 Trại tạm giam và 09 UBND cấp xã về công tác giam giữ, thi hành án hình sự. Phối hợp tổ chức 09 phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự- hành chính, ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm. Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ tại VKS 2 cấp, đã thực hiện 06 cuộc thanh tra… Tuy nhiên, một số chỉ tiêu vẫn chưa đảm bảo yêu cầu như tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác về tội phạm (đạt 51,8%); tỷ lệ giải quyết án của VKS (đạt 61,4%)…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến-Viện trưởng VKS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhất là công tác quản lý cán bộ, thường xuyên giáo dục  chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ thuộc quyền quản lý;  theo dõi, nắm vững tình hình dư luận để có biện pháp phòng ngừa vi phạm. Yêu cầu các đơn vị bám sát nhiệm vụ, kế hoạch công tác, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ theo từng tháng, từng quý để chủ động hơn nữa trong công việc. Tiến hành bàn giao, tiếp nhận, phân công trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh; Xây dựng Kế hoạch để đồng chí Viện trưởng tham dự họp giao ban tại các Viện KSND cấp huyện và làm việc với cấp ủy địa phương, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cấp cơ sở…

Người viết: Nguyễn Anh – VPTH

VKSND tỉnh Thái Nguyên Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 3 năm 2019

15 Tháng Ba, 2019 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 11/3/2019, VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến VKS 02 cấp.

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của VKSND tối cao ban hành Quy về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKS 2 cấp nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 02 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019.

Đồng chí Lý Văn Huấn- Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có các đồng chí Hoàng Văn Tiến, Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và tương đương; Kiểm sát viên trung cấp, Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của VKSND các huyện, thành phố, thị xã tại 09 điểm cầu.

2

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 2 năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật giảm đáng kể so với các tháng trước, tuy nhiên vẫn có những diễn biến phức tạp do đúng vào kì nghỉ Tết Nguyên đán. Các đơn vị VKS 2 cấp thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch song một số chỉ tiêu đạt thấp như: tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác về tội phạm (đạt 43,5%); tỷ lệ giải quyết án của CQĐT (đạt 22,7%); tỷ lệ giải quyết án của VKS (đạt 36,9%)… VKS 2 cấp duy trì thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nên không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, VKS truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lý Văn Huấn- Phó Viện trưởng phụ trách VKS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, báo cáo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân thời điểm từ 01/12/2018 đến 28/02/2019; Tăng cường phối hợp trong công tác chuyên môn nghiệp vụ giữa liên ngành các cấp và giữa phòng nghiệp vụ với VKSND cấp huyện; Các phòng nghiệp vụ tập trung khảo sát, tổng hợp báo cáo các chuyên đề và tổ chức Hội nghị theo Kế hoạch; Tập trung giải quyết và đôn đốc việc giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo…

Người viết: Nguyễn Anh – VPTH

 

 

 

 

VKSND tỉnh Thái Nguyên Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 11 năm 2018

9 Tháng Mười Một, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 09/11/2018, VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến VKS 02 cấp.

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của VKSND tối cao ban hành Quy về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKS 2 cấp nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 10 năm 2018 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018.

Đồng chí Lý Văn Huấn- Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có các đồng chí Hoàng Văn Tiến, Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và tương đương; Kiểm sát viên trung cấp, Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của VKSND các huyện, thành phố, thị xã tại 09 điểm cầu.

gb 11

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Thái Nguyên

Qua đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng, các đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện cho được Kế hoạch số 418/KH-VKS ngày 13/9/2018 về trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của ngành Kiểm sát Thái Nguyên và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác năm 2018. Trong tháng, tình hình tội phạm có chiều hướng diễn biến phức tạp, tỷ lệ các loại tội phạm gia tăng kể cả về đối tượng và vụ việc tuy nhiên VKS 2 cấp thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nên không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do bị can phạm tội, VKS truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội; trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến triển khai các chuyên đề nghiệp vụ…

gb 111

Đồng chí Lý Văn Huấn- Phó Viện trưởng Phụ trách VKSND tỉnh phát biểu Kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lý Văn Huấn- Phó Viện trưởng phụ trách VKS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên tăng cường hơn nữa công tác giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nắm bắt diễn biến, tâm tư của cán bộ, kiểm sát viên thuộc quyền quản lý; đề nghị các đơn vị chủ động trong công tác phối hợp hai chiều giữa VKS cấp huyện và các phòng nghiệp vụ VKS tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng Quy chế lề lối làm việc. Phương hướng trọng tâm của tháng tới là phải hoàn thành cho được các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ trước khi kết thúc năm công tác 2018.

Người viết: Nguyễn Anh – VPTH

Hội nghị giao ban liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Nguyên quý III/2018

13 Tháng Mười, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 10/10/2018, Viện kiểm sát tỉnh Thái Nguyên chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Nguyên. Đến dự Hội nghị có Lãnh đạo các đơn vị: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh và đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp liên ngành tư pháp quý III năm 2018 và định hướng công tác phối hợp quý IV năm 2018.

vp h

Đồng chí Đặng Đức Đang- Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Quý III năm 2018, liên ngành có sự phối hợp chặt chẽ, áp dụng nhiều biện pháp để hướng dẫn, chỉ đạo đối với các đơn vị nghiệp vụ và Liên ngành cấp huyện, do đó công tác phối hợp Liên ngành ở cả 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực; hạn chế vi phạm trong quá trình giải quyết án, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương…

vp h1

Đồng chí Lương Văn Hiển – Phó Chánh án TAND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thu Thủy- Phó trưởng ban, ghi nhận những kết quả đạt được cũng như đề nghị bổ sung một số nội dung cụ thể vào báo cáo để phản ánh rõ hơn kết quả công tác của Liên ngành trong quý III. Qua công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại 02 đơn vị Công an cấp huyệncủa Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, đồng chí yêu cầu Lãnh đạo liên ngành cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và chú trọng, đôn đốc giải quyết và báo cáo kết quả một số vụ án thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo theo Quy định số 2607-QĐ/TU ngày 02/10/2014 của Tỉnh ủy Thái Nguyên.

vp h2

Đồng chí Phạm Thu Thủy- Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Thái Nguyên, thay mặt lãnh đạo liên ngành tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và định hướng công tác phối hợp liên ngành trong thời gian tới./.

                                                        Người viết: Nguyễn Anh

Chi bộ 3 tổ chức lễ phát thẻ đảng viên

5 Tháng Mười, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 2/10/2018 tại trụ sở VKSND tỉnh Thái Nguyên. Chi bộ 3 đã long trọng tổ chức buổi lễ phát thẻ Đảng viên cho các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Tham dự buổi lễ phát thẻ Đảng có toàn thể các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ 3.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Bùi Mỹ Kim- Bí thư Chi bộ đã đọc quyết định phát thẻ đảng viên cho các đồng chí đảng viên mới, đồng thời cũng ghi nhận và đánh giá cao sự lỗ lực phấn đấu của các đồng chí đảng viên, bên cạnh đó căn dặn các đồng chí đảng viên phải bảo quản và sử dụng thẻ đúng mục đích, đúng quy định của Đảng và mong rằng mỗi đảng viên cần phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của người đảng viên, luôn gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được gia

vp dv

Đ/c Bùi Mỹ Kim – Bí thư Chi bộ 3 trao quyết định phát thẻ cho các Đảng viên

Các đồng chí đảng viên đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận thẻ Đảng viên đồng thời xin hứa sẽ bảo quản và sử dụng thẻ đúng mục đích, đúng quy định của Đảng; quyết tâm phát huy tính tiên phong, năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Lê Thùy Trang – VP VKSND Tỉnh TN

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TIẾN HÀNH KIỂM TRA TOÀN DIỆN ĐỢT 2 NĂM 2018

3 Tháng Mười, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-VKS ngày 19/01/2018 của VKSND tỉnh Thái Nguyên, VKSND tỉnh Thái Nguyên ban hành các quyết định kiểm tra tại 03 VKSND cấp huyện và 03 phòng nghiệp vụ VKS tỉnh. Trong các ngày từ 18 đến 28 tháng 9 năm 2018, Đoàn kiểm tra của VKSND tỉnh đã tiến hành làm việc tại VKSND thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên, huyện Đồng Hỷ, Phòng 7, Phòng 10, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin- VKSND tỉnh.

tk

Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại VKSND thị xã Phổ Yên (Ngày 28/9/2018)

tk 1

Đồng chí Hoàng Văn Tiến – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên sơ bộ kết luận kết quả kiểm tra tại VKSND thành phố (Ngày 26/9/2018)

tk 2

Đồng chí Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt chương trình kiểm tra tại Phòng 10 và Phòng Thống kê tội phạm- Công nghệ thông tin- VKSND tỉnh (ngày 21/9/2018)

Đoàn kiểm tra làm việc nghe báo cáo tại các đơn vị được kiểm tra, kiểm tra hồ sơ, tài liệu toàn diện các khâu công tác theo từng lĩnh vực chuyên môn và theo sự phân công của đồng chí Trưởng đoàn. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra bên cạnh việc kiểm tra tài liệu, phát hiện chỉ ra những tồn tại, vi phạm trong thực hiện công tác kiểm sát còn kết hợp hướng dẫn cụ thể các kỹ năng giúp các đồng chí trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đoàn tiến hành kiểm tra tại đơn vị kéo dài không quá 2 ngày và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra.

Đoàn đã thông qua biên bản kiểm tra đối với các đơn vị và dự thảo Kết luận kiểm tra trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra sẽ thông báo Kết luận tại các đơn vị theo Kế hoạch./.

Người viết: Nguyễn Anh – VPTH

Page 3 of 3123