Tag Archives: VPTH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TIẾN HÀNH kiỂM TRA TOÀN DIỆN CÔNG TÁC NĂM 2019

6 Tháng Mười Một, 2019 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 47/KH-VKS ngày 21/01/2019 của VKSND tỉnh Thái Nguyên về kiểm tra toàn diện công tác năm 2019; VKSND tỉnh Thái Nguyên ban hành các quyết định kiểm tra tại tất cả các VKSND cấp huyện và 07 phòng nghiệp vụ VKS tỉnh. Bắt đầu từ ngày 16/10/2019, đoàn kiểm tra do các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại các đơn vị; dự kiến chương trình kết thúc vào ngày 13/11/2019. Đáng chú ý, thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 01; tại các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, Đoàn kiểm tra tiến hành theo hình thức kiểm tra chéo.

38

Đồng chí Phùng Đức Tiến –Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên sơ bộ kết luận kết quả kiểm tra tại VKSND thành phố Thái Nguyên

39

Đồng chí Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt chương trình kiểm tra tại Phòng 12 VKSND tỉnh

Đoàn kiểm tra làm việc nghe báo cáo tại các đơn vị được kiểm tra, kiểm tra hồ sơ, tài liệu toàn diện các khâu công tác theo từng lĩnh vực chuyên môn và theo sự phân công của đồng chí Trưởng đoàn. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra bên cạnh việc kiểm tra tài liệu, phát hiện chỉ ra những tồn tại, vi phạm trong thực hiện công tác kiểm sát còn kết hợp hướng dẫn cụ thể các kỹ năng giúp các đồng chí trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đoàn tiến hành kiểm tra tại đơn vị kéo dài không quá 2 ngày và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra.

Đoàn đã thông qua biên bản kiểm tra đối với các đơn vị và dự thảo Kết luận kiểm tra trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra sẽ thông báo Kết luận tại các đơn vị theo Kế hoạch./.

Người viết: Nguyễn Anh – VPTH

VKSND tỉnh Thái Nguyên  Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 10 năm 2019

13 Tháng Mười, 2019 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 09/10/2019, VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến VKS 02 cấp.

Thực hiện Quy về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKS 2 cấp nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 9 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019. Đồng chí Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lý Văn Huấn, Hoàng Văn Tiến, Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và tương đương; Kiểm sát viên trung cấp; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của VKSND các huyện, thành phố, thị xã tại 09 điểm cầu.

26

Đ/c Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến 2 cấp tháng 10/2019

Đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 9 năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm, tuy nhiên xảy ra những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Trong tháng, các đơn vị VKS 2 cấp thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra, nhiều chỉ tiêu công tác cơ bản đã đạt và vượt theo hệ thống chỉ tiêu ngành; làm tốt công tác đề nghị và xét khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác. Trong tháng, thực hiện chương trình của Ban Chỉ đạo Cải cách tỉnh Thái Nguyên, VKSND tỉnh phối hợp tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến-Viện trưởng VKS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra toàn diện năm 2019, đặc biệt chú ý việc kiểm tra chéo giữa các phòng nghiệp vụ phải đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu công tác của năm 2019, nhưng từ nay đến hết tháng 11 năm 2019, các đơn vị cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để duy trì tốt kết quả công tác nhất là tỷ lệ giải quyết tin báo, tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra… không vì “chạy chỉ tiêu” mà không đảm bảo chất lượng công tác chuyên môn.

Người viết: Nguyễn Anh – VPTH

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục giữ vững truyền thống thi đua

30 Tháng Chín, 2019 Bài viết nổi bật, GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC BÚA LIỀM VÀNG

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên với nhiệm vụ thực hiện chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động, đồng thời đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của toàn ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên. Là đơn vị được mệnh danh “làm dâu trăm họ”, Văn phòng vừa làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên, vừa đảm bảo tham mưu tốt cho Lãnh đạo Viện trong mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành ở địa phương. Trong những năm qua, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục giữ vững truyền thống thi đua, là đơn vị “lá cờ đầu” trong mọi phong trào thi đua của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, hàng năm Văn phòng tham mưu với Lãnh đạo Viện ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; trong đó, phân công, phân nhiệm cụ thể trong tập thể Lãnh đạo Văn phòng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân trong phòng thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, rà soát và đôn đốc nhắc nhở công việc, góp phần hoàn thành tốt công việc được giao của Phòng. Lãnh đạo Phòng luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho công chức và người lao động trong đơn vị. Nội bộ phòng luôn đoàn kết thống nhất; kỷ cương, kỷ luật công vụ, nghiệp vụ được giữ vững. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân tại đơn vị. Tạo môi trường làm việc thuận lợi, phù hợp để công chức và người lao động phát huy sáng kiến, sở trường, năng lực công tác. Xây dựng và triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm của Văn phòng, qua đó năng suất, hiệu quả công việc được nâng cao; hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được giao.

92

Văn phòng vinh dự đón nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2018

Làm tốt vai trò tham mưu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hai cấp. Đơn vị trực tiếp tham mưu xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên bám sát Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, để giúp Lãnh đạo Viện đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch, xây dựng Kế hoạch kiểm tra toàn diện, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế và có các giải pháp nâng cao chất lượng công tác.

Thực hiện phương châm của toàn ngành “Đoàn kết, đổi mới Chất lượng, kỷ cương Thực chất, hiệu quả”, Văn phòng đã đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến, cách làm hay trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để nâng cao chất lượng công tác của Viện kiểm sát hai cấp và được Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, cụ thể như:

– Tích cực, chủ động tham mưu ban hành các kế hoạch công tác theo quý. Qua công tác tổng hợp, nắm bắt tình thực thực hiện các chỉ tiêu của Ngành, của Quốc hội tại các đơn Viện kiểm sát hai cấp, từ đó xác định những đơn vị làm tốt, những đơn vị còn yếu kém; đề ra giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

 Tham mưu tổ chức giao ban nội bộ trực tuyến hàng tháng nhằm đánh giá, kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch; bên cạnh đó việc khai thác, sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến để mở rộng thành phần tham dự, tiết kiệm kinh phí và nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc giao ban. Kết thúc các cuộc giao ban, ban hành Thông báo kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Viện. Qua đó, kịp thời chỉ đạo, khắc phục những mặt còn có hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

– Thành lập Tổ Quản lý án hình sự trực thuộc Văn phòng với nhiệm vụ quản lý, theo dõi việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự ở Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên, đáp ứng kịp thời yêu cầu về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện.

Trong công tác Thi đua Khen thưởng, đã kịp thời tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu quả cao, gắn với những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc; thực hiện các phong trào thi đua ngắn ngày trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Đã xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng quy định và tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định khen thưởng trong đó chú trọng khen đột xuất với các cá nhân trực tiếp thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ. Từ năm 2017, đã tham mưu ban hành Quy định về Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; định kỳ, thẩm định hồ sơ, tổng hợp sáng kiến của cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát hai cấp để báo cáo Hội đồng Sáng kiến xét, công nhận. Tiến hành tổ chức thí điểm việc thực hiện thi đua theo mô hình cụm giữa các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, Văn phòng còn tham mưu tốt cho Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh thực hiện chương trình nông thôn mới tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên; để có những đóng góp hiệu quả, thiết thực đến chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công tác tài chính, kế toán, quản lý kho quỹ, tài sản công luôn được thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngành, bảo đảm chi tiêu tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Công tác hành chính- quản trị từng bước được nâng cao, thể hiện tính “chuyên nghiệp” trong công việc; phục vụ tốt các cuộc Hội nghị, tập huấn trong Ngànhị. Tiếp đón chu đáo các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Có thể nói, trong bất kỳ hoạt động nào của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đều có “bóng dáng” của những người cán bộ văn phòng, những đóng góp âm thầm, không cần được vinh danh mà chỉ vì mục tiêu chung là phục vụ tốt cho mọi hoạt động của ngành Kiểm sát Thái Nguyên.

Với những nỗ lực phấn đấu trên, trong những năm qua, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; liên tục 5 năm liền, từ năm 2014 đến năm 2018, đơn vị được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó, có 04 lần được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng danh hiệu “Cờ thi đua dẫn đầu khối”; thường xuyên được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Bằng khen” vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua hằng năm. Chi bộ Văn phòng nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh, trong đó có 02 lần được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tiếp tục giữ vững truyền thống thi đua ấy, các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ, người lao động trong Văn phòng luôn nỗ lực phấn đấu trong những năm tiếp theo đạt được những thành tích xuất sắc tiêu biểu, dể đón nhận những phần thưởng, danh hiệu cao quý của Nhà nước./.


Người viết: Nguyễn Anh-VPTH

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU 2019 CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

13 Tháng Chín, 2019 Bài viết nổi bật, Đoàn thanh niên

Hòa chung không khí vui Tết Trung thu trên khắp cả nước nói chung, của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, được sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tối ngày 11/9/2019, Chi đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đêm hội trăng rằm 2019 với chủ đề “VUI TẾT TRUNG THU” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con, cháu của cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên.

Đến dự Đêm hội có đồng chí Hoàng Văn Tiến – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Ban Chấp hành Công đoàn; các Đoàn viên thanh niên và gần 80 cháu thiếu niên, nhi đồng cùng bố, mẹ các cháu.

160

Toàn cảnh đêm hội

Với sự tham gia, tổ chức nhiệt tình, chu đáo của các đoàn viên trong Chi đoàn, các cháu thiếu nhi đã có một đêm Trung thu thực sự ấn tượng với màn biểu diễn múa lân, các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi giải câu đố, vận động tập thể lý thú, qua đó giúp các cháu phát huy khả năng tư duy sáng tạo trong các tình huống, tạo sân chơi lành mạnh để các cháu được gặp gỡ giao lưu, mở rộng vòng tay bè bạn.

161 162 163 164 165166 167

Đây là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Viện, các tổ chức đoàn thể đối với công tác chăm sóc trẻ em, là dịp cổ vũ tinh thần cho các cháu ra sức thi đua, phấn đấu để luôn là con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, cơ quan đoàn thể và xã hội.

168

Đồng chí Hoàng Văn Tiến – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu thiếu nhi

Đêm hội trăng rằm 2019 cũng là dịp để Lãnh đạo Viện và các tổ chức, đoàn thể đơn vị gửi gắm tình yêu thương đến các cháu, đem lại cho các cháu thiếu niên, nhi đồng một Tết Trung thu vui vẻ và đầy ý nghĩa./. 

Lê Quỳnh Mai – VPTH

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 9 năm 2019

11 Tháng Chín, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

2

Đồng chí Phùng Đức Tiến – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến hai cấp tháng 9/2019

Thực hiện Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 09/9/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKS hai cấp nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 8 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019. Đồng chí Phùng Đức Tiến – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Lý Văn Huấn, Hoàng Văn Tiến, Dương Văn Duy; các đồng chí Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và tương đương, Kiểm sát viên trung cấp; các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tại 09 điểm cầu.

Đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 8 năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm, nhóm tội phạm trật tự xã hội và nhóm tội phạm về tham nhũng, chức vụ gia tăng so với tháng trước. Trong tháng, các đơn vị VKS hai cấp thực hiện tốt kế hoạch công tác đã đề ra, qua 9 tháng của năm công tác 2019, có nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt theo yêu cầu, như: Số cuộc kiểm sát trực tiếp trong lĩnh vực tin báo, thi hành án dân sự; số lượng Kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật; số lượng Kiến nghị thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, công tác kiểm sát xét xử án hình sự, án dân sự; số lượng phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự… Bên cạnh đó, VKS hai cấp còn tăng cường công tác tổng hợp, khảo sát xây dựng các Chuyên đề nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, như: Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế”; Sơ kết 1 năm thực hiện Chuyên đề “Thực hiện việc hỏi cung, phúc cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015”…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến – Viện trưởng VKS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị VKS hai cấp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, tập trung tăng cường để sớm hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ, phục vụ công tác kiểm tra toàn diện công tác năm 2019, tiến tới tổng kết công tác năm 2019. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và một số đơn vị liên quan chuẩn bị phục vụ tốt các Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, của Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên…
Đây cũng là cuộc họp đầu tiên tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thay thế việc sử dụng chai nhựa đựng nước dùng một lần bằng bình thủy tinh để giảm thiểu việc xả rác thải nhựa ra môi trường, chung tay hành động bảo vệ môi trường./.

Người viết: Nguyễn Anh – VPTH

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2019)

30 Tháng Bảy, 2019 Bài viết nổi bật, Slider

Trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới Kỷ niệm chào mừng 59 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2019). Sáng ngày 25/7/2019, tại hội trường trụ sở Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ hưu trí cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành KSND nói chung và VKSND tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Tới dự buổi gặp mặt có các đồng chí Lãnh đạo VKS 2 cấp, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh Thái Nguyên và 93 đồng chí nguyên là Lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên công tác trong ngành Kiểm sát trên địa bàn.

Cùng với chặng đường 59 năm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm sát nhân dân. Dưới lãnh đạo của Đảng, được sự quan tâm chỉ đạo của ngành cấp trên và  sự phối hợp của các cơ quan hữu quan. Trong những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên luôn thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp và đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

107

Đồng chí Phùng Đức Tiến – Viện trưởng VKSND tỉnh TN phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phùng Đức Tiến  – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đã thay mặt Lãnh đạo đơn vị phát biểu chào mừng và ôn lại chặng đường 59 năm truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và ngành Kiểm sát 2 cấp tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Ghi nhận và tri ân những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ công chức ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến cá nhân và gia đình các đồng chí cán bộ hưu. Rất mong rằng, thời gian tới các đồng chí vẫn tiếp tục tham mưu, đóng góp trí tuệ và có những ý kiến quý báu cho đơn vị, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

108

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng- nguyên KSV Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng thay mặt cho tập thể cán bộ hưu bày tỏ niềm phấn khởi, xúc động, cảm ơn sự quan tâm của tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên, luôn tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ hưu trí có cơ hội giao lưu, xiết chặt tình cảm, giữ vững mối quan hệ gắn bó với đồng nghiệp trong ngành Kiểm sát, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các đồng chí Lãnh đạo viện và cán bộ công chức VKSND tỉnh Thái Nguyên, chúc đơn vị tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, hình ảnh của ngành KSND ở địa phương.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và cũng tràn đầy thân mật, ý nghĩa. Tập thể Lãnh đạo KSV 2 cấp, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cùng các đồng chí cán bộ hưu đã có những cái bắt tay siết chặt, ấm áp. Tuy không cùng một thế hệ nhưng ánh mắt của mỗi đồng chí đều toát lên niềm tự hào đã và đang là cán bộ, Kiểm sát viên công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn.

109

Tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên và các bộ hưu trí ngành KS trên địa bàn chụp ảnh kỉ niệm 59 năm ngày thành lập Ngành (26/7/1960- 26/7/2019)

Lê Quỳnh Mai – VPTH

 

VKSND tỉnh Thái Nguyên Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 7 năm 2019

12 Tháng Bảy, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 08/7/2019, VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến VKS 02 cấp.

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của VKSND tối cao ban hành Quy về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKS 2 cấp nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 6 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2019. Hội nghị tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lý Văn Huấn, Hoàng Văn Tiến, Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và tương đương; Kiểm sát viên trung cấp, Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của VKSND các huyện, thành phố, thị xã tại 09 điểm cầu.

78

Đ/c Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến 2 cấp tháng 7/2019

Đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 6 năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn có diễn biến phức tạp, các nhóm tội phạm có chiều hướng giảm, nhóm tội phạm kinh tế, sở hữu, môi trường tiếp tục gia tăng so với tháng trước. Trong tháng, các đơn vị VKS 2 cấp đã bắt tay ngay vào thực hiện Kế hoạch số 156/KH-VKS ngày 16/6/2019 của ngành kiểm sát Thái Nguyên về kế hoạch trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019. Từ đó, đã đạt được 1 số kết quả tích cực như: tiến hành 01 cuộc kiểm sát trực tiếp tin báo; 01 cuộc kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án dân sự; 06 cuộc kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án hình sự; ban hành 08 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trên các khâu công tác; phối hợp tổ chức 26 phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, 13 phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự- hành chính; ban hành 05 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ… Tuy nhiên vẫn còn 02 vụ án hình sự bị Tòa án cấp sơ thẩm trả hồ sơ để điều tra bổ sung do thiếu chứng cứ; 04 vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy án để giải quyết lại…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến-Viện trưởng VKS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý cán bộ công chức thuộc quyền; đồng thời đồng chí nhấn mạnh VKSND tỉnh Thái Nguyên cần có kế hoạch thực hiện ngay việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, với mục đích kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý, vừa tạo điều kiện để các cán bộ được rèn luyện, thử thách, chống trì trệ và chủ động ngăn ngừa tiêu cực.

Đồng chí Viện trưởng VKSND yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân 26/7/1960-26/7/2019.

Người viết: Nguyễn Anh – VPTH

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN: HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

20 Tháng Sáu, 2019 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch số 97/KH-VKSTC ngày 17/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân; Ngày 17/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đến 09 điểm cầu tại Viện kiểm sát cấp huyện.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí phó viện trưởng và toàn thể cán bộ, công chức.

66

Đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019 của Ngành kiểm sát Thái Nguyên đánh giá: Sáu tháng năm 2019, Ngành Kiểm sát Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 90.7%; tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 99.9%; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; Tỷ lệ bắt, giữ có phê chuẩn của VKS chuyển xử lý hình sự đạt 100%; chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự, hành chính được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có những đổi mới đảm bảo thực chất, hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Hàng tháng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên lựa chọn đơn vị VKS cấp huyện có hạn chế, thiếu sót trong các mặt công tác để dự và quán triệt, chỉ đạo Hội nghị giao ban của đơn vị, nhằm xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề ra biện pháp khắc phục và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Tại Hội nghị, có 12 ý kiến tham luận, tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục góp phần hoàn thành thắng lợi công tác kiểm sát trong thời gian tới.

Hội nghị cũng thông qua kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019 và phát động các phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh một lần nữa giải pháp nền tảng cho mọi nhiệm vụ là giữ gìn sự đoàn kết từ trong tập thể lãnh đạo, từ đó lan tỏa ra toàn cơ quan, đơn vị. Cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên, các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh phải thường xuyên phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị VKS cấp huyện phát hiện vi phạm ban hành kiến nghị, kháng nghị; tăng cường hướng dẫn trực tiếp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các đơn vị đối với các vụ, việc cụ thể; tăng cường công tác “hướng về cơ sở” thông qua các hoạt động kiểm tra nghiệp vụ đảm bảo hiệu quả, phù hợp, tránh ảnh hưởng đến công tác của đơn vị. Bên cạnh đó, cần chú trọng hơn công tác quản lý, giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên thuộc quyền quản lý. Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên thật sự “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.

Đồng chí Viện trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm những nội dung đề ra trong Kế hoạch công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cả năm 2019./.

Tin: Nguyễn Anh – VPTH

Ảnh: TKTP&CNTT VKSND tỉnh Thái Nguyên

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ”

20 Tháng Sáu, 2019 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 17/6/2019, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên, thừa ủy quyền của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, Thường trực Hội đồng thi đua đã thông báo và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; lãnh đạo các VKSND cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên.

65

Toàn cảnh hội nghị

Căn cứ hướng dẫn của Vụ thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngành Kiểm sát Thái Nguyên xác định những nội dung chính của phong trào thi đua gồm: Thi đua thực hiện để tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện tinh thần, thái đội làm việc của công chức; Thực hiện chuẩn mực giao tiếp ứng xử của công chức với khẩu hiệu “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; Dần hình thành chuẩn mực về đạo đức, lối sống của công chức; Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Tin: Nguyễn Anh – VPTH, VKSND tỉnh Thái Nguyên

VKSND tỉnh Thái Nguyên Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 năm 2019

13 Tháng Năm, 2019 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 09/5/2019, VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến VKS 02 cấp.

Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của VKSND tối cao ban hành Quy về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKS 2 cấp nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 4 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019. Hội nghị tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lý Văn Huấn, Hoàng Văn Tiến, Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và tương đương, Kiểm sát viên trung cấp; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của VKSND các huyện, thành phố, thị xã tại 09 điểm cầu.

38

Đ/c Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến 2 cấp tháng 5/2019

Đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 4 năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, nhóm tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục gia tăng so với tháng trước. VKS 2 cấp duy trì thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nên không để xảy ra trường hợp VKS truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Trong tháng, VKS 2 cấp phối hợp tổ chức 44 phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, tăng 16 phiên; ban hành 183 yêu cầu xác minh giải quyết tin báo; 162 yêu cầu điều tra; 01 Kháng nghị phúc thẩm; 06 Kiến nghị khắc phục vi phạm và 02 kiến nghị phòng ngừa. Tiến hành trực tiếp kiểm sát 03 Nhà tạm giữ và 36 UBND cấp xã về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Phối hợp tổ chức 14 phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự- hành chính, ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm, 03 kiến nghị khắc phục vi phạm và 01 kiến nghị phòng ngừa. Xây dựng Kế hoạch thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 4 của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương… Tuy nhiên, vẫn còn 1 số tồn tại cần khắc phục như chất lượng kiểm sát điều tra một số vụ án hình sự chưa cao, còn để xảy ra tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng…

39

Đ/c Bùi Hồng Hương- Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh thông qua báo cáo chuyên đề án đình chỉ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến-Viện trưởng VKS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên cần chấn chỉnh, có biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra các vụ án hình sự ở đơn vị mình; nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong 06 tháng đầu năm 2019 để tiến tới Sơ kết công tác kiểm sát và Sơ kết công tác thi đua; các phòng nghiệp vụ phối hợp tốt với các đơn vị cấp huyện hoàn thành các chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công…

Cũng tại hội nghị, Lãnh đạo Phòng 2 VKSND tỉnh Thái Nguyên đã triển khai báo cáo chuyên đề về các vụ án đình chỉ điều tra do không phạm tội; đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự. Báo cáo đã đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra những nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự tại VKSND 2 cấp. Thanh tra VKSND tỉnh quán triệt lại những quy định của Ngành về trách nhiệm của lãnh đạo, kiểm sát viên để xảy ra các vi phạm nêu trên.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh, lãnh đạo các đơn vị cần quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm trong các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao nhất là Chỉ thị số 04 ngày 10/7/2015 và Chỉ thị số 06 ngày 06/12/2013, bởi đây là nhiệm vụ “trọng tâm nhất, xuyên suốt, quan trọng hàng đầu” của Ngành.

Người viết: Nguyễn Anh – VPTH

Page 2 of 3123