Tag Archives: Trần Thị Ngọc Anh

Phòng 2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

27 Tháng Ba, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-VKS ngày 24 tháng 02 năm 200 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ngày 11/3/2020, Phòng Phòng 2 VKSND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Bùi Hồng Hương- Trưởng phòng làm trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên trung cấp, kiểm tra viên phòng 2 VKS tỉnh Thái Nguyên.

Qua kết quả công tác kiểm sát và trên cơ sở báo cáo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đoàn kiểm sát công tác đã tiến hành kiểm tra sổ thụ lý và các hồ sơ tố giác, tin báo tội phạm tại Công an huyện Đồng Hỷ và 02 xã Quang Sơn, Hóa Thượng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Trong kỳ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã thụ lý giải quyết 177 tin báo tố giác về tội phạm, trong đó đã giải quyết khởi tố 75 vụ án hình sự, tạm đình chỉ giải quyêt 10 tin, ra quyết định không khởi tố 57 tin và đang giải quyết 35 tin báo, không có tin báo nào để quá hạn giải quyết.

Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm và tồn tại trong việc giải quyết tố giác tội phạm của Cơ quan điều tra, qua đó có những đánh giá về kết quả công tác, cụ thể: – Về tổ chức tiếp nhận nguồn tin về tội phạm: Đơn vị đã tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ để tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của các cá nhân, tổ chức qua đường điện thoại hoặc trực tiếp đến Công an huyện trình báo. Sau khi tiếp nhận tin, cán bộ trực ban báo cáo và tham mưu để Lãnh đạo đơn vị phân công cho các Đội nghiệp vụ thuộc Cơ quan CSĐT thụ lý giải quyết theo quy định.

– Về việc mở sổ sách tiếp nhận nguồn tin về tội phạm: Đơn vị đã mở Sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (TBTP 3) ban hành theo Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền cơ bản được đơn vị tiếp nhận ghi chép đầy đủ vào sổ.

– Về chất lượng phân loại, thụ lý: Đơn vị đã mở Sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (TBTP 3) ban hành theo Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các nguồn tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền cơ bản được đơn vị phân loại, thụ lý chính xác theo quy định.

– Trong chấp hành quy định về các biện pháp tiến hành xác minh: Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra, Điều tra viên đã cơ bản áp dụng các biện pháp theo đúng quy định, chủ yếu là lập biên bản xác minh, thu giữ tài liệu, vật chứng, khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định, định giá tài sản và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nội dung nguồn tin.

– Trong việc chấp hành thời hạn giải quyết: Đa số nguồn tin về tội phạm  được Cơ quan điều tra ra quyết định giải quyết trong thời hạn 02 tháng. Đối với một số tin báo có tính chất phức tạp và chưa rõ đối tượng, thời hạn kiểm tra, xác minh quá 02 tháng. Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn thời hạn xác minh theo quy định của pháp luật.

– Trong việc chấp hành quy định về quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát: Cơ quan điều tra đã chấp hành các quy định về quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát trong quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đối với những vụ việc phức tạp, Cơ quan điều tra đều có văn bản trao đổi thống nhất với Viện kiểm sát trước khi ra quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Và các tồn tại, thiếu sót: Điển hình như: Có hồ sơ còn sai sót về ngày, giờ lập biên bản; không yêu cầu định giá tài sản bị trộm cắp; chưa xem xét hết các hành vi khác liên quan; Không có biên bản bàn giao hồ sơ tin báo giữa Công an xã và Cơ quan điều tra Công an huyện…

Kết thúc cuộc Kiểm sát, Viện kiểm sát tỉnh đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp trong đó kiến nghị Cơ quan điều tra:

– Chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, điều tra viên kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận.

– Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với Điều tra viên, cán bộ điều tra được phân công giải quyết, không để xảy ra sai sót, vi phạm trong thời gian tiếp theo.

– Xem xét, có biện pháp khắc phục những thiếu sót, vi phạm đối với vụ việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ chưa chính xác nêu trên để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Kiến nghị của Viện kiểm sát được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên chấp nhận và tổ chức thực hiện theo các nội dung yêu cầu.

                                    Người viết

                                Trần Thị Ngọc Anh

Phòng 2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT (Pc03) Công an tỉnh Thái Nguyên

28 Tháng Hai, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-VKS ngày 05 tháng 02 năm 200 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ngày 11/02/2020, Phòng Phòng 2 VKSND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên. Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Bùi Hồng Hương- Trưởng phòng làm trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên trung cấp, kiểm tra viên phòng 2 VKS tỉnh Thái Nguyên.

Qua kết quả công tác kiểm sát và trên cơ sở báo cáo của Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh, đoàn kiểm sát công tác đã tiến hành kiểm tra sổ thụ lý và 17 hồ sơ tố giác, tin báo tội phạm được cơ quan điều tra thụ lý giải quyết.

Trong kỳ, Phòng Cảnh sát hình sự đã giải quyết khởi tố 06 vụ án hình sự, tạm đình chỉ giải quyêt 02 tin, ra quyết định không khởi tố 06 tin và đang giải quyết 03 tin báo, không có tin báo nào để quá hạn giải quyết.

image1 (1)

Qua một ngày làm việc, đoàn kiểm sát đã chỉ ra những ưu điểm và tồn tại trong việc giải quyết tố giác tội phạm của Cơ quan điều tra, qua đó có những đánh giá về kết quả công tác, cụ thể:

Đơn vị đã thực hiện việc tiếp nhận nguồn tin tội phạm nghiêm túc, mở Sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng quy định. Thực hiện tốt việc phân loại nguồn tin về tội phạm, quá trình xác minh, Cơ quan điều tra, Điều tra viên đã áp dụng các biện pháp theo đúng quy định, chủ yếu là lập biên bản xác minh, thu giữ tài liệu, vật chứng, khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định, định giá tài sản và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nội dung tin báo, chấp hành đúng về thời hạn giải quyết tin báo, không có tin báo nào quá hạn giải quyết.

Trong việc chấp hành quy định về quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát:  Cơ quan điều tra đã chấp hành các quy định về quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát trong quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đối với những vụ việc phức tạp, Cơ quan điều tra đều có văn bản trao đổi thống nhất với Viện kiểm sát trước khi ra quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên bên cạnh vẫn còn những tồn tại cần khắc phục để nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm như: Còn có tin báo, tố giác về tội phạm , sau khi tiếp nhận chậm ra Quyết định phân công Phó thủ trưởng, Điều tra viên là chưa đúng khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT.

Kết thúc cuộc Kiểm sát, Viện kiểm sát tỉnh đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp trong đó kiến nghị Cơ quan điều tra:

– Chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, điều tra viên kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận.

– Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với Điều tra viên, cán bộ điều tra được phân công giải quyết, không để xảy ra sai sót, vi phạm trong thời gian tiếp theo.

Kiến nghị của Viện kiểm sát được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên chấp nhận và tổ chức thực hiện theo các nội dung yêu cầu.

                                    Người viết : Trần Thị Ngọc Anh

                                                                                            

            .

                                                                                     

Hội nghị Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế” tại tỉnh Thái Nguyên

30 Tháng Chín, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 27/9/2019, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội Nghị Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ Viện kiểm sát tỉnh đến 9 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Tại điểm cầu Viện kiểm sát tỉnh có đồng chí Đặng Xuân Trường- Ủy viên Ban thường vụ- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy- Phó Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên- dự và Chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí Ban Nội chính Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, Lãnh đạo các Cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên và các cán bộ, Kiểm sát viên phòng nghiệp vụ 2, 7, 11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

100

Đồng chí Đặng Xuân Trường – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trước tình hình tội phạm về tham nhũng, kinh tế hiện nay với nhiều diễn biến phúc tạp, việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt chưa triệt để, nhiều vụ án số lượng tài sản thu hồi được chiếm tỉ lệ thấp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương. Để từng bước khắc phục tình trạng trên, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên giao cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Ban nội chính Tỉnh ủy thực hiện khảo sát và xây dựng Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế”.

101

Đồng chí Phùng Đức Tiến – Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận tại Hội nghị

Tại hội nghị sau khi nghe báo cáo tóm tắt chuyên đề, các đơn vị đã phát biểu tham luận xoay quanh các vấn đề còn vướng mắc, giải pháp tháo gỡ và phương hướng nhiệm vụ để giải quyết tốt việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Các ý kiến phát biểu đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác, những hạn chế cần khắc phục như chất lượng bản yêu cầu điều tra của Kiểm sát viên còn chưa cao, việc xác minh tài sản, thu nhập của bị can chưa triệt để, việc đánh giá, xác định thiệt hại, thất thoát, tài sản bị chiếm đoạt chưa chính xác; chuyển giao bản án giữa các cơ quan còn chưa đúng theo quy định… Hội nghị đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến phát biểu tham luận và đề ra giải pháp khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong thời gian tới, bên cạnh công tác phối hợp tốt giữa các cơ quan tố tụng, cần phải có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, điều tra viên, kiểm sát viên và đặc biệt chú ý đến công tác tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm qua việc giải quyết các vụ án để kịp thời giải quyết những khó khăn, hạn chế, những vụ, việc tồn đọng tại Cơ quan thi hành án do không thi hành được, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo trong ngành và của Cấp ủy địa phương, kịp thời tiếp thu những ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo an ninh, chính trị trên địa bàn.

        Người viết: Trần Thị Ngọc Anh

                                      Phòng 2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Chi bộ 2, đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên với những đổi mới trong nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 09 của Ban chấp hành Trung ương Đảng

19 Tháng Tư, 2018 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Ngày 10/4/2018, Chi bộ 2- Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức  sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương Đảng số 09- HD/BTCTW ngày 02/3/2012 về các nội dung sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi bộ 2 hiện có 06 đảng viên và 01 đồng chí Đảng ủy viên- Phó Viện trưởng sinh hoạt Đảng tại Chi bộ. Tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 4/2018 cùng chi bộ có đồng chí Mai Thị Nhài- Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

Hàng tháng Chi ủy Chi bộ đều tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, xây dựng, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên;  triển khai học tập các Chỉ thị, nghị quyết, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập đạt 100%. Không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên, các đảng viên đoàn kết xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch của Chi bộ yêu cầu: Tất cả đảng viên tham gia học tập chuyên đề đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả; nghiên cứu đầy đủ các nội dung chuyên đề, thảo luận, trao đổi và liên hệ với thực tiễn để rút ra bài học, tạo sự chuyển biến cho tập thể và mỗi cá nhân. Sau học tập, Chi bộ và mỗi cá nhân đăng ký làm theo. Hàng năm lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt của chi bộ 2 tháng 4 2018

Toàn cảnh buổi sinh hoạt của chi bộ 2 tháng 4 2018

Trong buổi sinh hoạt, Chi bộ đã  sinh hoạt theo các nội dung như điểm tóm tắt tin, tình hình thời sự tại địa phương cũng như các tin quốc tế, các vấn đề nổi cộm tại địa phương, tóm tắt kết quả công tác của tháng trước và đề ra phương hướng công tác cho tháng tiếp theo, bên cạnh đó chi bộ đặc biệt quan tâm về việc đánh giá về tình hình đạo đức, lối sống và yêu cầu các đảng viên thực hiện các quy định về đạo đức, lối sống đã xây dựng; nhắc nhở từng cá nhân nghiêm túc thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; đánh giá về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ kiểm sát phải “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và thực hiện tốt lời dạy của Bác với cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên sâu với Chuyên đề “Hỏi cung, phúc cung bị can trong công tác THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án hình sự” theo đó trong tháng 4/2018, Phòng 1 sẽ tổ chức khảo sát lấy số liệu từ các đơn vị VKSND cấp huyện để tổng hợp xây dựng chuyên đề. Phòng đã xây dựng Kế hoạch khảo sát tuy nhiên trong buổi sinh hoạt các đảng viên đã có nhiều đóng góp cho công tác đi khảo sát để đạt được những hiệu quả cao nhất như:

– Việc lập biên bản khảo sát cần có những nội dung gì cụ thể, chú ý những vấn đề gì?

– Phương pháp nghiên cứu hồ sơ để đáp ứng được về nội dung khảo sát và thời hạn?

– Công tác phối hợp cùng VKSND cấp huyện trong việc cung cấp hồ sơ và xây dựng báo cáo.

– Công tác chuẩn bị cho cuộc khảo sát…

– Việc bổ sung thêm nhân sự tham gia đoàn khảo sát…

– Việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện Chuyên đề…

Như vậy cho thấy theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương Đảng số 09- HD/BTCTW ngày 02/3/2012 về các nội dung sinh hoạt chi bộ, đã có rất nhiều sự đổi mới, nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú hơn, gắn liền với công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt chi bộ và tạo không khí phấn khởi cho các đảng viên, nội dung sinh hoạt phong phú hơn, sinh động hơn.

                                                          Người viết: Trần Thị Ngọc Anh- Phòng 1

VKSND tỉnh Thái Nguyên phát động cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo bản luận tội của KSV tại phiên tòa hình sự”

12 Tháng Ba, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của VKSND tỉnh Thái Nguyên, với mục tiêu thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các bản luận tội của KSV tại phiên tòa hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch phát động trong toàn đơn vị để tham gia cuộc thi Kỹ năng soạn thảo bản Luận tội của KSV tại phiên tòa, doVKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, cuộc thi không đặt cao mục đích tìm ra người viết bản luận tội hay nhất, giỏi nhất mà mục đích là tạo dựng một cuộc vận động tự học tập, tự rèn luyện trong toàn ngành kiểm sát Thái Nguyên, từ các cán bộ mới được tuyển dụng đến các đồng chí có nhiều năm công tác, do vậy đối tượng tham gia cuộc thi là 100% các kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp làm công tác hình sự của tỉnh và khuyến khích các chuyên viên, kiểm tra viên, các kiểm sát viên không làm công tác hình sự tham gia. Với tinh thần ấy, cùng sự nỗ lực trong các công tác chuẩn bị của tập thể phòng 7 và phòng TCCB xây dựng những chương trình, kế hoạch để cuộc thi đạt kết quả cao nhất. Có thể thấy cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo bản luận tội của KSV tại phiên tòa hình sự” là một biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung và kỹ năng soạn thảo bản Luận tội của KSV tại phiên tòa nói riêng trong ngành KSND tỉnh Thái Nguyên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018 và những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch được xây dựng, VKSND tỉnh sẽ tổ chức cuộc thi trong quý II/2018, các KSV sẽ tham gia phần thi viết và một số bản luận tội có chất lượng tốt  sẽ được kiểm sát viên tự trình bày, với tinh thần hào hứng, ham học hỏi, các KSV đang nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn và nghiên cứu sâu hơn về các quy định của VKS tối cao về bản luận tội, tham khảo những bản luận tội của các đồng nghiệp về các loại tội khác nhau để có thêm những kinh nghiệm trong việc soạn thảo bản luận tội tại phiên tòa.

 Người viết: Trần Thị Ngọc Anh