Tag Archives: thanh tra

THANH TRA VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TIẾN HÀNH THANH TRA CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ, VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI PHÒNG 9

2 Tháng Mười, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-VKSTN ngày 16/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018; Quyết định số 340/QĐ-VKS ngày 23/7/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Thanh tra công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình tại Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Trongcác ngày 13, 14/9/2018, Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo kế hoạch. Theo đó, Đoàn thực hiện thanh tra tại Phòng 9 với các nội dung: Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị; Công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự (Trong đó trọng tâm là: các vụ việc do Tòa án tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ; Các vụ việc dân sự có đối tượng tranh chấp là quyền sử dụng đất, nhà ở); Công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án; Công tác kháng nghị, kiến nghị, thỉnh thị; Việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ cơ bản của Ngành.

Kết thúc thanh tra, đồng chí Lý Văn Huấn – Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên ký ban hành Kết luận thanh tra công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình tại Phòng 9 để đánh giá những việc đã làm được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, vi phạm của đơn vị và kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm.

Ngày 24/9/2018, Đoàn Thanh tra tiến hành công bố , niêm yết Kết luận thanh tra. Đến dự và chỉ đạo buổi công bố có đồng chí Lý Văn Huấn – Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Tiến – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí thành viên Đoàn Thanh tra và tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 9.

p9 tr

Đ/c Triệu Văn Tiếp – Chánh thanh tra công bố Kết luận thanh tra

Sau khi nghe đồng chí Triệu Văn Tiếp – Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra, đồng chí Ngô Văn Tân, Trưởng phòng 9 thay mặt đơn vị đã tiếp thu, nhất trí đối với những tồn tại, vi phạm mà đoàn thanh tra đã chỉ ra, đồng thời đơn vị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục toàn bộ vi phạm.3

p9 tr1

Đ/c Lý Văn Huấn – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tại buổi công bố đồng chí Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo: Yêu cầu đồng chí Trưởng phòng 9 tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định; Nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những tồn tại, vi phạm và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, vi phạm đó để rút kinh nghiệm chung; Lãnh đạo đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để đơn vị hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra; Chú trọng việc kiểm tra, hướng dẫn đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình./.

Tin: Trần T. Quỳnh Anh –Thanh tra VKSND tỉnh

THANH TRA VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA CÔNG TÁC THQCT VÀ KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TẠI VKSND HUYỆN ĐẠI TỪ

6 Tháng Chín, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-VKSTN ngày 16/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018; Quyết định số 265/QĐ-VKS ngày 13/6/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Thanh tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Trong các ngày 02, 03/8/2018, Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thanh tra theo kế hoạch. Kết thúc thanh tra, đồng chí Lý Văn Huấn – Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ký ban hành Kết luận thanh tra để đánh giá những việc đã làm được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, vi phạm của đơn vị và kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm.

Ngày 30/8/2018, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành công bố, niêm yết Kết luận Thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ. Đến dự và chỉ đạo buổi công bố có đồng chí Lý Văn Huấn – Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra và tập thể Lãnh đạo viện, các Kiểm sát viên, công chức, người lao động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ.

tt dt

Đ/c Lý Văn Huấn – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe đồng chí Triệu Văn Tiếp – Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra, đồng chí Vũ Thị Bích Hường, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ thay mặt đơn vị đã tiếp thu, nhất trí đối với những tồn tại, vi phạm mà đoàn thanh tra đã chỉ ra, đồng thời đơn vị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục toàn bộ vi phạm.

Tại buổi công bố đồng chí Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo: Yêu cầu đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định; Nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những tồn tại, vi phạm và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, vi phạm đó để rút kinh nghiệm chung; Lãnh đạo đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để đơn vị hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra./.

         Tin: Trần T. Quỳnh Anh – Thanh tra VKSND tỉnh

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

10 Tháng Bảy, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-VKSTC-V1 ngày 30/3/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 290/KH-VKS ngày 25/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên 06 tháng đầu năm 2018. Ngày 02/7/2018, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị sơ kết nội dung trên.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lý Văn Huấn – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh; Đồng chí Hoàng Văn Tiến, Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND tỉnh; Trưởng các phòng nghiệp vụ và tương đương; Viện trưởng VKSND cấp huyện; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên VKSND tỉnh Thái Nguyên.

6t

Đồng chí Hoàng Văn Tiến – Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tiến – Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ việc tổ chức hội nghị nhằm đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước và của Ngành, trong đó có việc thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC-V1 ngày 30/3/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao. Trên cơ sở đó đưa ra các ưu điểm cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong thời gian tới. Đồng thời, sau khi hội nghị kết thúc, việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ phải được thực hiện kịp thời, thường xuyên, bảo đảm nghiêm túc, có hiệu quả.

Hội nghị đã được nghe ý kiến tham luận của Phòng 10 – VKSND tỉnh về Giải pháp để thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nội bộ đơn vị; VKSND huyện Định Hóa với nội dung: Vai trò của Viện trưởng VKSND cấp huyện trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; VKSND huyện Võ Nhai: Giải pháp để thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong quan hệ công tác của VKSND và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; và ý kiến phát biểu tham luận của VKSND thị xã Phổ Yên. Thông qua những ý kiến tham luận, các đại biểu tham dự hội nghị đã có dịp để trao đổi, thảo luận để cùng nhau đưa ra được những giải pháp tốt nhất nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong ngành KSND tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

6t 1

Đồng chí Lý Văn Huấn – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lý Văn Huấn – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh nhấn mạnh sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện đối với việc thành lập, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành KSND tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, đồng chí chỉ ra một số nội dung cần được chú trọng để thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong thời gian tới: các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành cần phải được truyền tải đến tất cả cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành; Các đồng chí lãnh đạo phòng, lãnh đạo huyện cần nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị; Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cũng như các tổ chức chính trị – xã hội trong cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn của Ban chỉ đạo đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ; Hàng năm cần tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành KSND tỉnh Thái Nguyên đảm bảo nghiêm túc, đạt hiệu quả và chất lượng.

       Tin: Trần T. Quỳnh Anh –Thanh tra VKSND tỉnh

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI VKSND H.ĐỊNH HÓA

20 Tháng Tư, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-VKSTN ngày 16/01/2018 của VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018; Quyết định số 01/QĐ-VKS-Ttra ngày 01/3/2018 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên về Thanh tra hành chính tại VKSND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 12/4/2018, Đoàn thanh tra VKSND tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo kế hoạch.

dh 333

Đ/c Triệu Văn Tiếp – Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Theo đó, Đoàn đã thực hiện thanh tra hành chính tại VKSND huyện Định Hóa về: Việc chấp hành pháp luật và quy định của ngành về quản lý, sử dụng công chức, người lao động; Công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công chức, người lao động; Việc chấp hành pháp luật và quy định của Ngành trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Thời điểm lấy số liệu thanh tra từ ngày 01/12/2016 đến ngày 28/02/2018.

Sau 02 ngày làm việc, Đoàn thanh tra ghi nhận nhiều ưu điểm và một số tồn tại trong lĩnh vực thanh tra. Đoàn đã thông qua biên bản thanh tra đối với VKSND huyện Định Hóa và dự thảo Kết luận thanh tra trình đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt, ban hành theo kế hoạch./.

                                                          Trần T. Quỳnh Anh – Phòng Thanh tra

Thanh tra – Khiếu Tố

13 Tháng Ba, 2018 Các phòng nghiệp vụ

thanhtra

  1. Giới thiệu chung

Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên trước đây là Tổ Thanh tra thuộc Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra (Phòng 15) VKSND tỉnh Thái Nguyên. Ngày 01/4/2017 được chia tách, thành lập theo Quyết định số 27/ QĐ-VKSTC ngày 23/3/2017 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái có các nhiệm vụ:

– Thanh tra về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp (gọi chung là Thanh tra nghiệp vụ).

– Thanh tra về hoạt động công vụ, nội vụ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện Quy chế dân chủ của Viện kiểm sát nhân dân theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên (gọi chung là Thanh tra hành chính).

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của công chức, người lao động trong Ngành kiểm sát tỉnh Thái Nguyên (gọi chung là Giải quyết khiếu nại, tố cáo).

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

  1. Cơ cấu tổ chức

Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên có 03 biên chế, gồm 02 Kiểm sát viên trung cấp,01 Kiểm sát viên sơ cấp

– Chánh thanh tra: Đ/c Triệu Văn Tiếp

  1. Thông tin liên hệ

–  Địa chỉ: Phòng 603, 604 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên – Số 9, đường Cách mạng tháng Tám, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Email: thanhtra.vksthainguyen@gmail.com.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 28/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao

5 Tháng Hai, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 28/11/2017, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-VKSTC về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự (Sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 08). Đây là Chỉ thị do Viện trưởng VKSND tối cao ban hành có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực hình sự, nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm các vi phạm, chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng đối với cán bộ, công chức và người lao động trong Ngành, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

 Để nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 08, ngày 29/01/2018 Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch số 11/KH- VKS- TTra để triển khai, thực hiện Chỉ thị số 08 trong toàn ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Chúng tôi xin được giới thiệu một số nhiệm vụ cụ thể đã nêu trong Kế hoạch như sau:

  1. Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên chấp hành chỉ đạo của Thanh tra VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Quy chế, Quy định của Viện trưởng VKSND tối cao trong lĩnh vực hình sự và lĩnh vực thanh tra.
  2. Thanh tra VKSND tỉnh tăng cường công tác nắm thông tin, tình hình qua công tác thanh tra, các báo cáo chuyên đề nghiệp vụ, các đơn khiếu nại, tố cáo, các phương tiện thông tin đại chúng… để có tài liệu, cơ sở trước khi báo cáo Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên thanh tra đột xuất. Tập trung chuyên sâu vào chất lượng công tác thanh tra, không chạy theo số lượng. Công tác thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Kết luận thanh tra phải chỉ rõ những vi phạm, thiếu sót, nguyên nhân để xảy ra vi phạm và biện pháp khắc phục vi phạm. Kết luận thanh tra phải cụ thể, rõ ràng, tránh kết luận chung chung, kết luận xong chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm, né tránh hình thức xử lý kỷ luật.
  3. Thanh tra VKSND tỉnh tham mưu,báo cáo, đề xuất Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên để tiến hành thanh tra đột xuất về trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ khi để xảy ra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm được liệt kê tại Điểm 2 của Chỉ thị số 08.

Đối với quy định tại Điểm 2 “các vụ việc khác do Viện trưởng VKSND cùng cấp hoặc cấp trên yêu cầu tiến hành thanh tra đột xuất”, có thể là các trường hợp: Bắt, tạm giữ sau trả tự do không xử lý hình sự; Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự; Người bị tạm giữ, tạm giam trốn, chết, phạm tội mới trong nhà tạm giữ, trại tạm giam; Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án đình chỉ vụ án, bị can, bị cáo; Vụ án bị hủy để điều tra, xét xử lại; Hoãn, tạm đình chỉ thi hành án hình sự; Khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài hoặc báo chí, dư luận xã hội quan tâm; Trường hợp khiếu nại, tố cáo có sự chỉ đạo xem xét của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Các trường hợp khác khi thấy cần thiết…qua nắm tình hình Thanh tra VKSND tỉnh có trách nhiệm tham mưu, báo cáo, đề xuất Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên xem xét, quyết định việc tiến hành thanh tra đột xuất hay không.

  1. Trưởng các phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, Viện trưởng VKSND cấp huyện tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị mình theo quy định, chủ động rà soát, phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong lĩnh vực hình sự, nếu đơn vị có phát sinh các trường hợp quy định tại Điểm 2 Chỉ thị số 08 phải kịp thời cung cấp số liệu và báo cáo kịp thời về VKSND tỉnh Thái Nguyên (Qua Thanh tra) để báo cáo Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên xem xét, quyết định.
  2. Hàng tháng Thanh tra VKSND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Phòng nghiệp vụ, các VKSND cấp huyện nắm số liệu những vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự nêu tại Điểm 2 Chỉ thị số 08, để chủ động tham mưu, đề xuất Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo việc tiến hành thanh tra theo quy định.

 Thanh tra chủ động phối hợp Văn phòng tổng hợp, Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, Phòng tổ chức cán bộ VKSND tỉnh để rà soát, nắm thông tin các vi phạm trong lĩnh vực hình sự có trách nhiệm của Viện kiểm sát để tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên trong công tác thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật, trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, trong việc đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý, các chức danh tư pháp, trong việc nâng bậc lương.

                                                                                    Nông Anh Vượng

                                                                       Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên

Page 3 of 3123