Tag Archives: thành phố Thái Nguyên

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM VÀ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ XÂM HẠI TÌNH DỤC PHỤ NỮ, TRẺ EM TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

18 Tháng Một, 2021 Trao Đổi Pháp Luật

Thành phố Thái Nguyên- là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của tỉnh Thái Nguyên, bên cạnh sự phát triển là những phức tạp của tình hình tội phạm với các thủ đoạn ngày càng tinh vi đặc biệt là tội phạm về xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em, đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi cán bộ, kiểm sát viên trong công tác tiếp nhận giải quyết nguồn tin, thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, kiểm sát xét xử đối với các vụ án thuộc lĩnh vực này.

Trong nhiều năm qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân cùng cấp trong việc tiếp nhận giải quyết tin báo, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án xâm phạm tình dục phụ nữ, trẻ em, nhất là các vụ án phạm tội có tính chất nghiêm trọng, người bị hại còn rất nhỏ tuổi, được dư luận xã hội quan tâm. Chính vì vậy,  công tác kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và thực hành quyền công tố của VKSND thành phố Thái Nguyên trong các vụ án xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ  01/01/2018 đến 30/12/2020, VKSND TPTN  đã phối hợp với CQĐT tiếp nhận: 18 tin liên quan đến hành vi xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em. Khởi tố, điều tra đối với 11 vụ/13 bị can. Xét xử 10 vụ/12 bị cáo. Trong quá trình điều tra vụ án, KSV luôn bám sát tiến độ điều tra và diễn biến vụ án, đề xuất hướng xử lý kịp thời. Các vụ án xâm hại tình dục  phụ nữ trẻ em phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đều được các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ ngay từ giai đoạn tin báo đến giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Có báo cáo nhanh về VKSND tỉnh Thái Nguyên để nắm bắt và chỉ đạo. Vì vậy, chất lượng giải quyết nguồn tin, THQCT các vụ án xâm hại tình dục phụ nữ trẻ em được nâng lên, việc truy tố đảm bảo đúng người, đúng tội không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Công tác khám nghiệm hiện trường đã có nhiều chuyển biến. Tất cả các vụ án xâm hại tình dục phụ nữ trẻ em khi khám nghiệm hiện trường đều có KSV tham gia. Đa số các vụ án xâm hại tình dục phụ nữ trẻ em đều là án truy xét, chỉ có lời khai duy nhất là của người bị hại nhưng do thực hiện tốt việc khám nghiệm hiện trường đã góp phần quan trọng làm rõ các tình tiết của vụ án, phát hiện kẻ phạm tội. Có trường hợp, quá trình điều tra ban đầu bị can khai nhận hành vi phạm tội, nhưng sau đó bị can kêu oan, đưa ra nhiều tình tiết mới như bị bức cung, mớm cung, nhằm phủ nhận lời khai của mình trước đó. Nhưng qua xem xét lời khai của người bị hại, người làm chứng, đặc biệt là căn cứ vào các vật chứng, biên bản hiện trường vụ án đã xác định việc kết tội bị cáo là khách quan, chính xác.

Trên cơ sở nắm bắt và quản lý kịp thời việc phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của CQĐT, Viện kiểm sát đã có nhiều biện pháp không để khởi tố oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Việc đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra kịp thời, bám sát nội dung vụ việc là hoạt động có vị trí quan trọng của việc giải quyết nguồn tin tội phạm và kiểm sát điều tra của VKS. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua chất lượng và hiệu quả của bản yêu cầu xác minh và yêu cầu điều tra trong các vụ án xâm phạm phụ nữ trẻ em từng bước được nâng lên. Chính vì vậy, hạn chế được việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không có bị can, bị cáo phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội.

Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ tính có căn cứ và tính hợp pháp quyết định khởi tố bị can của CQĐT, bảo đảm các quyết định khởi tố bị can đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, thường xuyên bám sát các hoạt động điều tra  để thúc đẩy việc điều tra đồng thời phát hiện kịp thời các thiếu sót vi phạm trong quyết định khởi tố bị can từ đó đề ra các yêu cầu khắc phục, bổ sung ngay.

Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân TPTN đã làm tốt hoạt động kiểm sát việc đối chất, nhận dạng; kiểm sát tốt hoạt động trưng cầu giám định của CQĐT theo đúng quy định. Thông qua việc nghiên cứu hồ sơ vụ án hoặc trực tiếp cùng Điều tra viên hỏi cung bị can, không để xảy ra tình trạng mớm cung, bức cung, nhục hình, thông cung làm sai lệch hồ sơ vụ án; làm tốt hoạt động kiểm sát việc lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đảm bảo tính khách quan, có căn cứ và tính hợp pháp; kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất việc xác định sai tư cách người tham gia tố tụng dẫn đến việc trả hồ sơ hoặc bị huỷ án góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng.

Tuy nhiên, so với chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác THQCT của đơn vị vẫn còn những khó khăn, hạn chế  như:

– Công tác giám định về xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em còn nhiều hạn chế. Luật Giám định tư pháp được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 không quy định việc trưng cầu giám định pháp y về xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em là loại đặc biệt, cần được thực hiện nhanh để xác định thủ phạm, vì vậy đã gây nhiều khó khăn trong quá trình tìm ra chứng cứ và gây khó khăn cho công tác xử lý tội phạm.

– Trong một số vụ án, mặc dù người bị hại đã khai báo về hành vi xâm hại tình dục của bị cáo đối với họ, đồng thời các tài liệu thu thập có trong hồ sơ cũng  thể hiện rõ hành vi của bị cáo. Nhưng trong quá trình chờ xét xử, giữa gia đình bị cáo và gia đình người bị hại đã thỏa thuận, thống nhất với nhau và thậm chí do sự tác động nào đó (có thể do bị đe dọa hoặc hứa hẹn) nên tại phiên tòa người bị hại lại thay đổi lời khai, phủ nhận lời khai trước đó cho rằng bị cáo không thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với họ như trong hồ sơ vụ án đã thể hiện, vì vậy đã gây nhiều khó khăn cho Hội đồng xét xử trong quá trình giải quyết, xét xử vụ án.

– Có nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, khi gia đình biết thường e ngại, lưỡng lự trong cách giải quyết nên khai báo muộn. Hệ quả nếu trẻ em bị xâm hại tình dục mà bị phát hiện chậm hoặc đưa đi giám định không kịp thời sẽ thiếu mất bằng chứng quan trọng để xác định người phạm tội cũng như gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Để đạt kết quả tốt trong việc giải quyết tin báo và các vụ án xâm hại tình dục phụ nữ trẻ em, đơn vị luôn chú trọng:

Trước tiên, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo ngành dọc của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát, đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ phối hợp. Lãnh đạo Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cần nắm chắc các nguồn tin về tội phạm liên quan đến đối tượng bị xâm hại tình dục là phụ nữ và trẻ em, từ đó, chỉ đạo kịp thời cán bộ trong công tác phối hợp liên ngành.

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và trình độ cho cán bộ, Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán. Thường xuyên tổ chức việc trao đổi, rút kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Nhận thức đầy đủ và cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.

Cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới…….nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bạo lực gia đình. Giáo dục bình đẳng giới phải được thực hiện ngay từ trong gia đình đến nhà trường và xã hội để định hình và nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của phụ nữ, trẻ em trong mối quan hệ với các thành viên trong gia đình.

Là cơ quan thường trực trong liên ngành tố tụng của thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên luôn nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự nói chung và lĩnh vực xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em nói riêng. Với đặc trưng là loại án có nhiều đặc thù từ người bị hại, đến phương thức thủ đoạn và quy định tố tụng, nhưng mỗi cán bộ, kiểm sát viên khi được phân công giải quyết luôn nỗ lực, trách nhiệm góp phần đấu tranh tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương./.

                                                                    Phùng Thị Kim Oanh

                                                             VKSND thành phố Thái Nguyên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN THĂM HỎI, TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CÁN BỘ NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7

31 Tháng Bảy, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), sáng ngày 27/7/2020, đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng một số đồng chí cán bộ của đơn vị đã đến thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương binh là thân nhân của các cán bộ đang công tác tại đơn vị.

619 620

Thay mặt đơn vị, đồng chí Đinh Huy Thắng – Viện trưởng đã tặng quà các đồng chí thương binh là đồng chí Nguyễn Xuân Cúc – nguyên Viện trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phan Thanh Long – nguyên Viện trường Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên và gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các đồng chí, chúc cho các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ sau noi theo./.

Nguyễn Hoàng Bảo Anh

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên