Tag Archives: thành phố

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN CÔNG BỐ KẾT LUẬN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

8 Tháng Tám, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiệnQuyết định số 174/QĐ-KSTHADS ngày 20/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS thành phố Thái Nguyên, ngày 26/7/2019, Viện kiếm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát.

Tham dự buổi kết luận có đồng chí Nguyễn Thị Phụng – Phó Viện trưởng VKSND thành phố Thái Nguyên cùng các đồng chí thành viên Đoàn kiểm sát; các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên, kế toán và cán bộ Chi cục THADSthành phố Thái Nguyên.

Trong thời điểm từ ngày 01/3/2018 đến 15/5/2019 tại Chi cục THADS thành phố Thái Nguyên số việc phải thi hành 5371 việc/558.341.014.000đ. Ủy thác đi: 88 việc/303.325.282.000đ. Đã kết thúc thi hành án đối với 3416 việc/41.676.046.000đ; Trong đó: thi hành xong 3275 việc/28.263.393.000đ; số việc còn phải thi hành là 1867 việc/213.339.686.000đ. Kết quả trên cho thấy sự cố gắng của tập thể Lãnhđạo, Chấp hành viên và công chức Chi cục THADS thành phố Thái Nguyên trong việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu công tác được giao. Chi cục THADS thành phố Thái Nguyên đã bám sát nhiệm vụ, kế hoạch công tác của đơn vị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu theo Nghị quyết 111/2015/QH 13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác THADS. Lãnh đạo Chi cục THADS thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên. Các Chấp hành viên, cán bộ trong quá trình tổ chức thi hành án thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ra Quyết định, tổ chức thi hành án và xây dựng hồ sơ theo đúng quy định của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ. Việc thu, chi tiền thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

125

Đồng chí Lê Thị Kim Dung – Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phốThái Nguyên phát biểu tiếp thu dự thảo kết luận

Bên cạnh kết quả đã đạt được Chi cục THADS thành phố Thái Nguyêncòn có những tồn tại, vi phạm về thời hạn thanh toán tiền, tài sản thi hành án, vi phạm về thời hạn xác minh điều kiện thi hành án, không thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh, vi phạm thời hạn ra quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng, chưa kịp thời tổ chức thi hành vụ việc được phân công, không lập hồ sơ đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, không xác minh cụ thể tài sản của người phải thi hành án, vi phạm về thời hạn thông báo về thi hành án.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung – Chi cục trưởngthay mặt Chi cục THADS thành phố Thái Nguyên đã tiếp thu toàn bộ nội dung dự thảo kết luận của Đoàn trực tiếp kiểm sát. Đơn vị sẽ tổ chức họp nghiêm túc rút kinh nghiệm tới toàn thể Chấp hành viên, cán bộ của đơn vị không để xảy ra những vi phạm tương tự trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Hương Thảo

VKSND thành phố Thái Nguyên

 

VKSND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2019

18 Tháng Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 16/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Văn Duy- Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện Văn phòng, phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2018; Kế hoạch công tác, kế hoạch trọng tâm năm 2019 và Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên.

33

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí đồng chí Dương Văn Duy nhận định: Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên nhìn chung đã thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Đối với việc thực hiện công tác năm 2019, đặc điểm cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tương đối trẻ, cần tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn; Đối với công tác phối hợp liên ngành, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên cần phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả đối với các cơ quan tư pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác; Nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên để có quyết định chỉ đạo kịp thời. Đồng chí yêu cầu đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2019.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Huy Thắng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng cùng các đồng chí phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác của Ngành trong năm 2019./.

Nguyễn Hoàng Bảo Anh

VKSND thành phố Thái Nguyên tham dự Đại hội Luật gia Tp Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023

18 Tháng Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 13/01/2019, Hội luật gia thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội luật gia thành phố Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Trọng, Chủ tịch Hội luật gia Tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Minh, Thành Ủy viên, phó chủ tịch UBND TP Thái Nguyên. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên dự Đại hội có 17 đại biểu, là hội viên Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên.

Đại hội đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả công tác Hội nhiệm kỳ 2013-2018; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018- 2023 và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Việt – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, Chi Hội trưởng Chi hội Luật gia Viện kiểm sát được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thời gian qua, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND thành phố Thái Nguyên đã tích cực tham gia công tác Hội luật gia. Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, các Hội viên đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng các dự thảo Luật và xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh…

Người viết bài: Đinh Văn Mạnh – VKSND thành phố Thái Nguyên

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

20 Tháng Bảy, 2018 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Xác định việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ngày 13/7/2018, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Hoàng Bảo Anh vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Để vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Anh là đoàn viên ưu tú đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cấp Ủy Đảng, các tổ chức, đoàn thể, công đoàn cũng như các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

tp d

Dưới Quốc kỳ, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước sự chứng kiến của tất cả các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Đinh Huy Thắng-Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát thành phố Thái Nguyên đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của Ban thường vụ Thành ủy cho đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Anh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Anh đã tuyên thệ, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập và rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Huy Thắng  đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công đồng chí Nguyễn Minh Tốn  là đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Anh  trong thời gian thử thách.

Đây là sự kiện đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Anh, đồng thời nêu cao tinh thần phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức VKSND thành phố Thái Nguyên, góp phần xây dựng Chi bộ VKSND thành phố Thái Nguyên ngày càng vững mạnh.

Người viết: Đ/c Nguyễn Thị Thu Nhung

MỞ PHIÊN HỌP ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN

3 Tháng Năm, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành đoàn thể liên quan để kịp thời đưa các đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, qua đó góp phần hạn chế tỷ lệ người nghiện có nơi cư trú tại địa bàn thành phố Thái Nguyên, giúp người nghiện phục hồi sức khỏe sớm hòa nhập cộng đồng. Đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục người dân về tác hại của ma túy đối với sức khỏe của con người.

Ngày 20/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phân công Kiểm sát viên Hoàng Thị Lệ Xuân tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Đức Hà, sinh năm 1978.

Nguyễn Đức Hà là đối tượng nghiện ma túy đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong thời gian từ 09/6/2016 đến 09/10/2016 theo Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Ngày 23/02/2018, Công an phường Quang Vinh nghi vấn Hà sử dụng trái phép chất ma túy nên mời Hà về trụ sở làm việc, qua kiểm tra tại Trạm Y tế phường Quang Vinh cho kết quả dương tính (có sử dụng ma túy). Hà thừa nhận mình là người nghiện ma túy từ khoảng năm 2004 đến nay, loại ma túy sử dụng là Heroine, hình thức sử dụng là chích. Lần gần nhất Hà sử dụng ma túy là khoảng 17 giờ ngày 22/02/2018 tại nhà của mình ở tổ 05, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên.

Tại phiên họp, Kiểm sát viên đã kiểm sát tốt việc tuân theo pháp luật của Tòa án  về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.Xét tính chất và mức độ vi phạm của Nguyễn Đức Hà có nơi cư trú tại tổ 05, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên không thể tiếp tục quản lý, giáo dục tại địa phương và cần phải đưa Hà vào cơ sở cai nghiện để cai nghiện bắt buộc. Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở tư vấn và điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên đối với Nguyễn Đức Hà, thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 15 tháng, phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát.

Đinh Văn Mạnh- VKSND thành phố Thái Nguyên.

MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

3 Tháng Năm, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 có hiệu lựcđã phần nào đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, là cơ sở pháp lý quan trọng để Tòa án, Viện kiểm sát và các cơ quan có liên quan tiến hành việc lập hồ sơ, xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, qua đó góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, thực tế áp dụng vẫn còn có một số khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân như sau:

Thứ nhất, quy định về nghiên cứu hồ sơ của Viện kiểm sát

Điều 7 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao quy định: “Sau khi những người tham gia phiên họp kết thúc tranh luận, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính và ý kiến của Viện kiểm sát về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính”.Để có thể phát biểu ý kiến cả về tố tụng và nội dung, Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, nắm chắc các quy định của pháp luật có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm giải quyết vụ việc với lãnh đạo Viện bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật.

Khoản 3 Điều 4 của Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định: “Sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của Tòa án cùng cấp, Viện kiểm sát có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại Tòa án đã thụ lý vụ việc đó”. Việc quy định Viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ tại Tòa án là chưa hợp lý, không đảm bảo điều kiện về con người, thời gian, cơ sở vật chất … cho Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến việc nghiên cứu hồ sơ chưa thực sự toàn diện.

Do đó, cần thiết phải quy định Tòa án có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu.

Thứ hai, việc xác định tình trạng nghiện ma túy

Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy. Thông tư 17 quy định để theo dõi xác định tình trạng nghiện ma túy cần phải mất từ 3-5 ngày mới xác định được. Trong khi đó, thời gian tạm giữ người vi phạm hành chính tại cơ quan Công an thường không quá 24 giờ. Như vậy, chưa đủ thời gian để xác định tình trạng nghiện ma túy theo Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA, mà chỉ mới xác định được việc sử dụng ma túy của đối tượng.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch số 17 còn quy định quá trình theo dõi xác định tình trạng nghiện ma túy tối đa 03 ngày đối với nhóm Opiat (các chất dạng thuốc phiện) và tối đa 05 ngày đối với nhóm Amphetamine (các chất ma túy tổng hợp). Quá trình này phải có phiếu theo dõi về xác định tình trạng nghiện ma túy. Trong thực tiễn khi bị cơ quan Công an bắt thì đối tượng vừa sử dụng trái phép chất ma túy xong vì thế không có biểu hiện các triệu chứng nghiện theo quy định ra bên ngoài. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 thì thẩm quyền xác định người nghiện ma túy là bác sỹ, y sĩ thuộc Trạm y tế cấp xã. Với những quy định về cơ sở pháp lý, hình thức đưa người nghiện đi xác định tình trạng nghiện ma túy, như: Lực lượng lưu giữ người nghiện ma túy trong thời gian để xác định tình trạng nghiện ma túy; Quyền và nghĩa vụ của người bị lưu giữ trong thời gian xác định tình trạng nghiện …còn chưa cụ thể, bất cập, không phù hợp với cơ sở vật chất, nhân lực của Trạm y tế xã khi theo dõi xác định tình trạng những người nghiện ma túy. Xét thấy, ngành Y tế cần nghiên cứu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các chất ma túy hiệu quả nhất và đơn giản dễ thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thứ ba, việc quyết định áp dụng thời hạn cai nghiện của Tòa án

Để xem xét, quyết định áp dụng thời hạn cai nghiện trước hết cần dựa vào tình trạng bệnh lý, mức độ nghiện nặng hay nhẹ của người nghiện trên cơ sở kết luận giám định của cơ quan y tế, sau đó mới xem xét đến nhân thân người bị đề nghị cai nghiện bắt buộc. Thực tiễn nghiên cứu hồ sơ, VKSND thành phố Thái Nguyên nhận thấy có nhiều trường hợp Tòa án chỉ căn cứ vào nhân thân của đối tượng bị đề nghị áp dụng (tiền án, tiền sự). Việc căn cứ vào nhân thân để quyết định áp dụng thời hạn cai nghiện là chưa đánh giá toàn diện bởi lẽ, có những người mới nghiện nhưng nhân thân xấu và có những người nghiện nặng nhưng chưa có tiền án, tiền sự.

Tại công văn đề nghị của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thể hiện đối tượng có tiền án, tiền sự, tuy nhiên, tài liệu có trong hồ sơ xác định chưa rõ ràng, chính xác. Nguyên nhân một phần do các đối tượng không nắm được các quy định của pháp luật về xóa án tích, nên trong bản tường trình, bản tự khai các đối tượng vẫn khai những bản án, quyết định xử phạt hành chính trước đây đều là tiền án, tiền sự. Bên cạnh đó, cán bộ lập biên bản vẫn còn lúng túng trong việc xác định đâu là tiền án, tiền sự hay nhân thân, từ đó gây khó khăn cho Kiểm sát viên khi đề xuất. Từ đó, cần thiết phải bổ sung nội dung biên bản xác minh về việc chấp hành án, cũng như thu thập các bản án, quyết định xử phạt hành chính của các đối tượng.

Thứ tư, về việc hoãn phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Tại khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh số 09 quy định: “Người bị đề nghị hoặc người đại diện hợp pháp của họ, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa thành niên, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị vắng mặt có lý do chính đáng thì Tòa án có thể hoãn phiên họp; trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc có yêu cầu xem xét vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành phiên họp”. Như vậy, Pháp lệnh không quy định trong trường hợp người bị đề nghị hoặc người đại diện hợp pháp của họ, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa thành niên, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị vắng mặt lần thứ nhất không có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên họp. Quy định như vậy chưa đảm bảo được quyền dân chủ, quyền được tranh luận với cơ quan đề nghị nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp hợp pháp của mình của người bị đề nghị. Do đó, cần sửa đổi bổ sung nội dung trên theo hướng những người nêu trên vắng mặt lần thứ nhất thì Tòa án phải hoãn phiên họp, trường hợp họ có đơn yêu cầu xem xét vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành phiên họp.

Từ nội dung trên, tác giả nêu lên để cùng nghiên cứu, tham khảo các quy định của pháp luật, nhằm phục vụ công tác kiểm sát trong việc xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nguyễn Đức Chiến- VKSND thành phố Thái Nguyên.

VKSND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TIẾN HÀNH KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VỀ VIỆC THI HÀNH ÁN TREO, CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ CÁC HÌNH PHẠT BỔ SUNG TẠI MỘT SỐ UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN.

26 Tháng Ba, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, trong các ngày 16, 20, 21 tháng 3 năm 2018, VKSND TP Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ và các hình phạt bổ sung tại  UBND phường Chùa Hang, UBND xã Linh Sơn, UBND xã Huống Thượng.

tp kstt

VKSND TP Thái Nguyên công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp tại UBND phường Chùa Hang

Qua kiểm sát trực tiếp tại 03 đơn vị, VKSNDTP Thái Nguyên thấy các đơn vị đã quản lý tốt người chấp hành án. Cụ thể là hệ thống sổ sách theo dõi đầy đủ, lập hồ sơ quản lý người chấp hành án theo đúng quy trình, thủ tục, phân công người giám sát, giáo dục kịp thời, người phải chấp hành án đều có bản tự nhận xét (03 tháng 01 lần) về quá trình chấp hành án và đều có nhận xét của người được phân công giám sát, giáo dục…

Tuy nhiên, qua kiểm tra thấy tại UBND phường Chùa Hang có trường hợp 10 tháng người chấp hành án treo mới nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật 01 lần (vi phạm khoản 1 Điều 64 Luật thi hành án hình sự) và tại UBND xã Linh Sơn có trường hợp chậm chuyển hồ sơ cho Cơ quan thi hành án trên 30 ngày để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong (vi phạm khoản 3 Điều 62 Luật thi hành án hình sự).

Kết thúc đợt kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp đối với từng đơn vị theo quy định. Trong đó có kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm đối với UBND phường Chùa Hang và UBND xã Linh Sơn để thực hiện đúng quy định của Luật thi hành án hình sự.

 

                                                                                   Trần Anh Hiếu- Kiểm tra viên

VKSND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN NĂM 2018 TẠI TRƯỜNG GIÁO DỤC VÀ HỖ TRỢ TRẺ EM BỊ THIỆT THÒI TỈNH THÁI NGUYÊN

26 Tháng Ba, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn thanh niên năm 2018, trong không khí phấn khởi kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 23/3/2018, Chi đoàn VKSND thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh khuyết tật tại Trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự hoạt động ý nghĩa này, có đồng chí Nguyễn Thị Phụng Phó bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Thái Nguyên.

tp 2

(VKSND thành phố Thái Nguyên trao quà cho trẻ em tại Trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên)

Tại buổi thăm, các Đoàn viên trong chi đoàn đã dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện, giao lưu văn nghệ với các em, động viên các em vượt qua hoàn cảnh, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, học tập.

Nhân dịp này, chi đoàn đã trao 50 suất quà cho các em, những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang nhiều ý nghĩa, góp phần khích lệ các em nhỏ đang học tập, sinh hoạt tại đây nỗ lực vượt lên để học tập tốt, sớm hòa nhập cộng đồng.

                   Nguyễn Minh Trang

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên

VKSND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

26 Tháng Ba, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 05/01/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về công tác của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và Kế hoạch công tác trọng tâm số 41 ngày 16/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên. Nhằm mục đích rút kinh nghiệm, đánh giá kỹ năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình của kiểm sát viên, ngày 15/3/2018, VKSND thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án hôn nhân gia đình, giữa:

Nguyên đơn: chị Lê Thanh Thủy, sinh năm 1973.

Trú tại: Tổ 27, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

Bị đơn: anh Phạm Mạnh Cường, sinh năm 1973.

Trú tại: Tổ 9, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.

Tham dự phiên tòa có Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Chuyên viên VKSND thành phố Thái Nguyên.

tpds

Đ/c Nguyễn Thị Thu Nhung – Kiểm sát viên tham gia phiên toà rút kinh nghiệm

Tại phiên toà, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định tố tụng của Hội đồng xét xử, thư ký và những người tham gia tố tụng từ thủ tục bắt đầu phiên toà đến khi kết thúc phiên toà. Kiểm sát viên đã chủ động đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu để cùng Hội đồng xét xử làm rõ nội dung của vụ án, đồng thời phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án củaHội đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án. Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên được Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ.

Sau khi kết thúc phiên toà, đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố Thái Nguyên đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên tham dự phiên toà họp rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên tham gia phiên toà, nêu lên những ưu điểm, những mặt còn chưa làm được của Kiểm sát viên, qua đó kiểm sát viên đúc rút kinh nghiệm trong việc nắm vững các thao tác, nhiệm vụ của Kiểm sát viên tại phiên tòa giải quyết vụ án hành chính. Đây là cách thức học tập nghiệp vụ đạt hiệu quả cao, dễ nhớ, dễ hiểu nhất là đối với các cán bộ kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên./.

 Đinh Văn Mạnh– VKSND thành phố Thái Nguyên.

VKSND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ GIAO BAN LIÊN NGÀNH THÁNG 3/2018

13 Tháng Ba, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 09/3/2018, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, liên ngành Cơ quan điều tra – Viện kiểm sát – Tòa án đã tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành tháng 3/2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cùng một số Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán của các đơn vị.

tp kk

(Đồng chí Đinh Huy  Thắng- Viện trưởng VKSND TPTN chủ trì Hội nghị)

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Huy Thắng – Viện trưởng VKS thành phố Thái Nguyên đã thông qua kết quả giao ban tháng 2/2018 và đề ra phương hướng công tác trong tháng 3/2018, thảo luận về một số vụ án còn vướng mắc, kéo dài. Qua đó cho thấy, liên ngành tố tụng luôn duy trì tốt các cuộc giao ban, chủ động trao đổi các vụ, việc phát sinh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương và chức năng, nhiệm vụ của từng ngành…

Phát biểu tại hội nghị, đại diện của các cơ quan tố tụng đều nhất trí với nội dung Nghị quyết tháng 2/2018. Đồng thời nêu ra những khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp liên ngành, thảo luận, phân tích nguyên nhân của những tồn tại và đưa ra giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Trong những năm qua, hội nghị giao ban liên ngành đều được duy trì đều đặn vào đầu tháng công tác.  Đây không chỉ là hoạt động thường kỳ, đó còn là dịp để các cơ quan liên ngành tố tụng thảo luận nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng điều tra, truy tố xét xử; không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, tạo ra cơ chế phối hợp hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương và những thay đổi mới của pháp luật hiện hành.

                                                          Phùng Thị Kim Oanh

                                                 VKSND thành phố Thái Nguyên

Page 3 of 41234