Tag Archives: sông công

VKSND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2019

18 Tháng Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 11/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, được sự nhất trí của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ngày 16/01/2019Viện kiểm sát nhân dânthành phố Sông Công tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lý Văn Huấn – Ủy viên ban cán sự Đảng, phụ trách Đảng bộ VKS tỉnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

36

Đ/c Lý Văn Huấn – Ủy viên ban cán sự Đảng, phụ trách Đảng bộ – Phó viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trên cơ sở Báo cáo tóm tắt kết quả công tác, Hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2018, chỉ ra những kết quả tích cực và những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

37

Đ/c Nguyễn Thanh Hải – Viện trưởng VKSND thành phố Sông Công Phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị thống nhất năm 2019, VKSND thành phố Sông Côngxác định: “Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao” là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất;nhiệm vụ “chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác”là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu, trọng tâm nhất; trong đó tập trung hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sau:

– Tiếp tục tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và công tác kiểm sát hoạt động tư pháp.

– Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật; Tăng cường công tác tự kiểm tra; Tinh gọn nhưng đảm bảo chặt chẽ trong các đầu mối công tác, gắn trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ được phân công.

– Tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan tố tụng và các cơ quan tư pháp tại địa phương để hoàn thành công việc đạt kết quả tốt nhất, nâng cao vai trò, vị thế của Ngành tại địa phương.

Cũng tại hội nghị, đơn vị thảo luận xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu theo yêu cầu chung của ngành, các chỉ tiêu phấn đấu trong thi đua với mục tiêu hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ của ngành ở địa, đồng thời phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị,  đ/c Lý Văn Huấn – Ủy viên ban cán sự Đảng, phụ trách Đảng bộ VKS tỉnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên chúc mừng những thành tích đã đạt được của đơn vị trong năm 2018, đồng thời chỉ đạo đơn vị bám sát theo các Kế hoạch của Ngành cấp trên nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, khắc phục hạn chế, tồn tại trong năm 2018, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Tập thể đơn vị thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; bảo đảm sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo và toàn đơn vị; lãnh đạo phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; KSV, công chức, người lao động trong đơn vị phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.

Thay mặt cho đơn vị Viện kiểm sát ND thành phố Sông Công, đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Viện trưởng, phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn và cám ơn sự quan tâm của Lãnh đạo phòng nghiệp vụ và Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên. Đơn vị sẽ quán triệt và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và khả năng lao động,bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch mà đơn vừa xây dựng, nghiêm túc thực hiện để hoàn thành với kết quả tốt nhất.

Tin, bài, ảnh: Phan Quang Huy

VKSND TP SÔNG CÔNG VỚI CÔNG TÁC TÁC PHỐ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

5 Tháng Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Thái Nguyên về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 08/01/2018 của UBND thành phố Sông Công về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố. Trong năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật và thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được VKSND thành phố Sông Công thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

* Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc phối hợp tổ chức các phiên tòa lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm:

Trong năm 2018, VKSND thành phố Sông Công đã phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Sông Công tổ chức được 11 phiên tòa lưu động và 22 phiên tòa rút kinh nghiệm tại các xã, phường trên địa bàn thành phố. Tại các phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật; thể hiện đúng vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan kiểm sát các hoạt động tư pháp trong tố tụng dân sự, hình sự. Các buổi xét xử lưu động đã nhận được sự quan tâm, tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, giúp quần chúng nhân dân tiếp cận trực tiếp, quan sát một cách trực quan sinh động đối với việc xét xử các tội phạm thường xảy ra trên địa bàn huyện, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến quần chúng nhân dân, có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm. Từ đó góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, của công dân, bảo vệ pháp chế XHCN.

* Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc tham gia viết bài, đăng tải lên trang thông tin điện tử của Ngành:

Đơn vị thường xuyên triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên tích cực viết tin, bài gửi về trang thông tin điện tử của Ngành; kịp thời đăng tải các tin, ảnh, bài viết với nội dung phong phú, nhiều tin, bài mang tính thời sự; đã tận dụng và phát huy được thế mạnh của loại hình báo điện tử, các thông tin được cập nhật thường xuyên, các nội dung phản ánh được nhiều lĩnh vực, khâu công tác của Ngành, đơn vị… Đã có 22 tin, bài được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ngành do đơn vị gửi đến thu hút nhiều lượt người xem.

* Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc kiểm sát trực tiếp thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân:

Trong năm 2018, VKSND thành phố Sông Công đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sông Công và Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Sông Công tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo tại 9/11 xã, phường trong địa bàn thành phố Sông Công, thông qua các cuộc kiểm sát VKSND thành phố Sông Công đã trực tiếp gọi hỏi những người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn từng xã, tiến hành giải thích, giáo dục cho họ về chính sách pháp luật thi hành án hình sự theo đó giúp họ hiểu được hậu quả nếu tiếp tục vi phạm pháp luật và chính sách khoan hồng, giảm án nếu như chấp hành, tu dưỡng tốt, điều này giúp ngăn ngừa những cá nhân đã vi phạm pháp luật tiếp tục phạm tội tạo sự ổn định về an ninh, chính trị trên địa bàn huyện.

VKSND thành phố Sông Công cũng đã thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tại trụ sở làm việc VKS nhân dân thành phố Sông Công đã bố trí phòng tiếp công dân riêng biệt, cử Kiểm sát viên trực nghiệp vụ sẵn sàng tiếp nhận, giải thích các thắc mắc về pháp luật, các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cho quần chúng nhân dân. Kết quả giải quyết đơn và tiếp công dân luôn đạt 100%; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, các khúc mắc của quần chúng nhân dân được giải thích thấu đáo không để xảy ra tình trạng quá hạn giải quyết hoặc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, VKSND thành phố Sông Công đưa ra một số biện pháp như sau:

– Tăng cường hơn nữa về chất lượng, số lượng các tin, bài tuyên truyền đăng trên Cổng thông tin điện tử của VKSND tỉnh Thái Nguyên, trú trọng các thông tin trao đổi vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

– Chủ động phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình thành phố, Phòng tư pháp thành phố và các cơ quan hữu quan để triển khai các hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp, hiệu quả.

– Linh hoạt lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động nghiệp vụ như phiên tòa lưu động, các hoạt động đoàn thể, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, các cuộc kiểm sát trực tiếp án treo, cải tạo không giam giữ thuộc địa bàn thành phố Sông Công.

Với những kết quả đạt được có thể thấy công tác tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật của VKSND thành phố Sông Công đã có những chuyển biến tích cực, qua đó góp phần để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của VKSND trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước, góp phần xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tin bài: Phan Quang Huy

VKSND TP.SÔNG CÔNG KIỂM SÁT VIỆC CƯỠNG CHẾ CHUYỂN GIAO QSDĐ TẠI TDP ƯNG, PHƯỜNG THẮNG LỢI, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

14 Tháng Chín, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất số 20, 21, 22/QĐ-CCTHADS ngày 24/8/2018 và Kế hoạch về cưỡng chế thi hành án số 330/KH-THADS, sáng ngày 07/9/2018, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sông Công tiến hành cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án tại TDP Ưng, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Giao cho ông Dương Đình Nhị được quyền sử dụng thửa đất số 51, TBĐ 74-II vị trí số 1 diện tích 150m2 đất trong đó có 50m2 đất ở, 100m2 đất trồng cây lâu năm; Giao cho bà Dương Thị Nền được quyền sử dụng thửa đất số 51, TBĐ 74-II vị trí số 4, diện tích 78m2 đất trong đó có 50m2 đất ở, 28m2 đất trồng cây lâu năm; Giao cho bà Dương Thị Mỵ được quyền sử dụng thửa đất số 51, TBĐ 74-II vị trí số 4 diện tích 69m2 trong đó có 50m2 đất ở, 19m2 đất trồng cây lâu năm tại TDP Ưng, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

sc a

Sơ đồ phân chia quyền sử dụng đất cho người được thi hành án theo bản án dân sự phúc thẩm số 12 ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Tòa án tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án dân sự, đảm bảo công tác thi hành án dân sự nói chung, đặc biệt là công tác cưỡng chế kê biên tài sản của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Sông Công đảm bảo tuân theo các quy định của pháp luật. Trước khi tham gia kiểm sát việc cưỡng chế, Viện kiểm sát thành phố Sông Công đã phân công cán bộ, kiểm sát viên nghiên cứu tính có căn cứ của quyết định, kế hoạch cưỡng chế, hồ sơ thi hành án của Chi cục Thi hành án, lập hồ sơ kiểm sát, đảm bảo việc cưỡng chế kê biên là có căn cứ và đúng pháp luật.

Ngày 7/9/2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công có đồng chí Hoàng Văn Thái – Phó Viện trưởng, đ/c Dương Thị Mai Hanh – Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát việc cưỡng chế giao đất cho người được thi hành án nêu trên theo quy định.

sc a 1

Kiểm sát việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất tại TDP Ưng, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

sc a 2

Kiểm sát việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất tại TDP Ưng, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Quá trình thi hành án, chấp hành viên đã tiến hành đầy đủ các quy định của pháp luật, cũng như làm tốt công tác tư tưởng đối với người phải thi hành án, được sự đồng tình của các đương sự và chính quyền địa phương nên việc cưỡng chế kê biên giao đất cho người được thi hành án được thuận lợi, không có sự chống đối và đã giao được đất cho người được thi hành án theo kế hoạch. Tại buổi cưỡng chế thi hành án, đại diện Viện kiểm sát có ý kiến về việc thi hành án của Chi cục thi hành án, người phải thi hành án, các ý kiến của Viện kiểm sát là xác đáng, việc kiểm sát thực hiện một cách tích cực, chủ động và hoàn thành tốt, qua đó thể hiện vai trò giám sát của Viện kiểm sát trong công tác này.

Tin và ảnh: Thạch Thị Liên

VKSND TP.Sông Công tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2018)

31 Tháng Bảy, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

sc ng

Ngày 26/7/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2018). Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển thấy rằng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công luôn bám sát chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND Tối cao, Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Thái Nguyên, Kế hoạch công tác của đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng và giữa các bộ phận công tác, nhờ đó chất lượng các khâu công tác kiểm sát được nâng lên đồng đều, hoàn thành khối lượng công việc lớn hơn so với chỉ tiêu, kế hoạch công tác đã đề ra.

Buổi gặp mặt có sự hiện diện của đ/c Hoàng Văn Tiến – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên; các đ/c nguyên là Viện trưởng VKSND thị xã, thành phố Sông Công qua các thời kỳ và toàn thể CB-CC-NLĐ VKS Sông Công. Tại buổi gặp mặt, Đ/c Phó viện trưởng VKSND tỉnh động viên tinh thần đoàn kết, đổi mới và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị; Đ/c Dương Xuân Hùng – Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên, Bí thư thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Sông Công trong lời phát biểu chúc mừng đã đánh giá cao vị thế, vai trò của VKSND, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành trong việc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, đặc biệt trong việc đảm bảo ổn định an ninh, trật tự – an toàn xã hội, trong tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp;  phát huy tốt vai trò là thường trực khối nội chính, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng. Đồng thời chúc đơn vị ngày càng lớn mạnh, phát triển, tiếp tục hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

sc ng 1

Đ/c Dương Xuân Hùng – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Sông Công phát biểu chúc mừng

sc nh 2

Thường trực Thành ủy – HĐND – Lãnh đạo UBND thành phố Sông Công tặng hoa chúc mừng

sc ng 3

VKSND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng

Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện công cuộc cải cách tư pháp và nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, VKS Sông Công sẽ tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, cố gắng chủ động đề ra các giải pháp và thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp trên địa bàn, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, qua đó góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa

Một số hình ảnh kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân:

sc ng 4

Tập thể lãnh đạo VKS Sông Công tặng hoa, quà tới các đ/c nguyên là Viện trưởng VKSND thị xã – thành phố Sông Công qua các thời kỳ

sc lai

sc lai 1

sc lai 2

sc lai 3

Tập thể Lãnh đạo, cán bộ Các cơ quan nội chính thành phố Sông Công

sc lai 4

sc lai 5

Các ban xây dựng Đảng, các phòng Quản lý nhà nước, các cơ quan tặng hoa chúc mừng

Tin, ảnh: Phan Quang Huy

Cụm thi đua số 2 Giao hữu thể thao chào mừng 58 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân 26/7/1960 – 26/7/2018

23 Tháng Bảy, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quy chế tổ chức, hoạt động của các cụm thi đua ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-VKS ngày 04/4/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái nguyên, trên cơ sở thống nhất giữa các đơn vị trong cụm, ngày 19/7/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công tổ chức gặp mặt trao đổi nội dung, kết quả, bài học kinh nghiệm qua sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của cụm thi đua số 2 và tổ chức Giao lưu thể thao (bóng đá nam)  nhân dịp Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2018).

gl

Đây là dịp giao lưu, gặp gỡ giữa các cán bộ, công chức của các đơn vị trong cụm thi đua gồm Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, là dịp để các đơn vị trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm công tác, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong cụm. Đây cũng là một trong chuỗi các Hoạt động chào mừng 58 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2018).

gl 1

Trận đấu giao hữu kết thúc đã để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng mỗi thành viên tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị. Hoạt động này đã góp phần động viên tinh thần tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe để thực hiện tốt các hoạt động công tác chuyên môn cũng như trong cuộc sống.

 Bài và ảnh: Phan Quang Huy

VKSND TP.SÔNG CÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NỘI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

23 Tháng Bảy, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 10/7/2018, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, Liên ngành nội chính thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp các cơ quan khối nội chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Tham dự Hội nghị có đ/c Đỗ Chí Thanh – Phó bí thư thường trực thành ủy Sông Công; đ/c Lê Văn Khôi – Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Sông Công; cùng với đại diện Văn Phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Sông Công, lãnh đạo các cơ quan Công an, BCH Quân sự, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Chi cục THADS cùng tập thể Lãnh đạo, KSV của VKSND thành phố Sông Công.

sc t

Đ/c Lê Văn Khôi – Chủ tịch UBND thành phố Sông Công phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm các cơ quan khối nội chính thành phố đã chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính được triển khai khá toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan điều tra đã thụ lý giải quyết 47/50 tin báo tội phạm, đạt tỷ lệ 94% (tăng 0.9% so với cùng kỳ năm 2017). Giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên có sự phối hợp chặt chẽ, tiến độ và chất lượng điều tra được đảm bảo, không có vụ nào quá hạn điều tra; 100% số án khởi tố tồn của năm 2017 chuyển sang được giải quyết xong trong quý I/2018. Trong lĩnh vực hình sự không có án hủy, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; Không để xảy ra trường hợp nào oan, sai hay bỏ lọt tội phạm. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra kinh tế – xã hội; công tác điều tra, truy tố, xét xử: không thụ lý, phát hiện vụ việc tham nhũng nào thuộc thẩm quyền.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, liên ngành Viện kiểm sát, Công an, Kiểm lâm, Thanh tra, Thuế và Quản lý thị trường thành phố Sông Công đã tiến hành ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố” để thay thế Quy chế phối hợp cũ đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn và đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 cũng như triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, các cơ quan khối nội chính TP Sông Công sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

 

Tin, ảnh: Phan Quang Huy

PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC CỦA VKSND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

21 Tháng Sáu, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, được sự nhất trí và ủng hộ của Lãnh đạo đơn vị, Công đoàn và Chi đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức gặp mặt và tuyên dương con em Cán bộ, Công chức, Người lao động trong đơn vị đã có thành tích học tập tốt năm học 2017-2018.

sc qua

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và quan tâm đặc biệt. Với Bác, trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai của đất nước. Ý thức được trách nhiệm to lớn đó, trong những năm gần đây, tập thể Lãnh đạo, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công đã quan tâm nhiều hơn đến các phong trào khuyến học. Đây vừa là dịp để các bậc phụ huynh quan tâm, kịp thời động viên, tuyên dương các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em Cán bộ, Công chức, Người lao động trong đơn vị đã có thành tích cao trong học tập, là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bác hồ, cũng vừa là dịp để các bậc phụ huynh cũng như các cháu có dịp giao lưu, gặp gỡ trao đổi, chia sẻ, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong đơn vị.

sc qua 1

Lãnh đạo đơn vị – Công đoàn tặng quà động viện các cháu học sinh

Bài và ảnh: Phan Quang Huy

VKSND TP. SÔNG CÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

18 Tháng Sáu, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 08/6/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có tập thể Lãnh đạo, toàn thể Công chức và người lao động của VKSND thành phố Sông Công.

sc hop

Hình ảnh tại Hội nghị sơ kết

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Viện trưởng VKSND thành phố Sông Công đã tiến hành đánh giá kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018 của đơn vị, cụ thể: Đơn vị đã bám sát chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND Tối cao, Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Thái Nguyên, Kế hoạch công tác của đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng và giữa các bộ phận công tác, nhờ đó chất lượng các khâu công tác kiểm sát được nâng lên đồng đều, các chỉ tiêu theo kế hoạch công tác đều được hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt so với quy định của ngành và đăng ký đầu năm. Đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành ở địa phương. Một số chỉ tiêu nổi bật như sau:

– Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 94%; Mở được 01 điểm KSTT, có phối hợp để kiểm tra 100% công an xã, phường về việc tiếp nhận, ban hành 01 kết luận, kiến nghị. Ban hành 01 kiến nghị riêng, 01 kiến nghị phòng ngừa trong cùng lĩnh vực;

– Tỷ lệ giải quyết án giai đoạn điều tra đạt 86,7%; Việc giải quyết án của năm 2017 chuyển sang được giải quyết xong 100% trong quý I/2018; Không có án hủy, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; Không có bị can phải đình chỉ điều tra do không phạm tội ở Cơ quan điều tra; Tỷ lệ ban hành yêu cầu điều tra đạt 100%; Phối hợp với các cơ quan tố tụng lựa chọn được 05 vụ án trọng điểm; 01 vụ án đưa vào giải quyết theo thủ tục rút gọn;

– 100% các bị cáo Toà án đã xét xử đều có tội. Không có bị cáo nào Toà án tuyên xử tội danh khác với đề nghị của Viện kiểm sát. Không có án hủy, án trả hồ sơ điều tra bổ sung; Phối hợp với Toà án đưa 05 vụ án đi xét xử lưu động; Tổ chức và phối hợp với Tòa án tổ chức 17 phiên Toà rút kinh nghiệm; Ban hành 01 bản kiến nghị được chấp nhận;

– Trong lĩnh vực dân sự, hành chính… không có án hủy; Tổ chức 07 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm; Ban hành 03 bản kiến nghị có chất lượng tốt;

– 100% các trường hợp bắt giữ đều chuyển xử lý hình sự, không có trường hợp nào phải trả tự do, chuyển xử lý hành chính; Trong kỳ mở 02 cuộc kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an thành phố Sông Công, 06 điểm kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án treo tại 06/11 UBND xã phường trên địa bàn thành phố Sông Công, ban hành nhiều kết luận, kiến nghị đạt chất lượng cao…

Cũng tại hội nghị đồng chí Viện trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong một số khâu công tác, biện pháp khắc phục và phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm sát trong 6 tháng cuối năm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Tin, ảnh: Phan Quang Huy

VKSND TP.SÔNG CÔNG KIỂM SÁT VIỆC TIÊU HỦY VẬT CHỨNG, TÀI SẢN TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN SÔNG CÔNG

31 Tháng Năm, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 18/5/2018, Chi cục Thi Hành án dân sự thành phố Sông Công tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản của 05 bản án hình sự sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật, gồm: Bản án số 07/2018/HSST ngày 14/3/2018, bản án số 08/2018/HSST ngày 14/3/2018, bản án số 09/2018/HSST ngày 15/3/2018, bản án số 10/2018/HSST ngày 15/3/2018  và bản án số 11/2018/HSST ngày 16/3/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Sông Công.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sông Công, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công đã cử cán bộ, kiểm sát viên tham gia, thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

sc th

Kiểm sát viên kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sông Công.

Vật chứng tiêu hủy gồm: 0,662 gam Heroin; 05 mảnh giấy bạc; 01 đầu tiêm kim loại được bọc nhựa dài 08cm, đường kính 0,4cm; 02 dao tem; 01 chiếc ví da đã cũ; 01 mũ bảo hiểm mầu trắng nhãn hiệu honda (đã cũ); 01 chai nhựa có gắn ống hút, 02 xi lanh nhựa loại 3ml chưa qua sử dụng, 01 vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long, 01 lọ nước Novocain 3%.

sc th 2

Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sông Công.

Tại địa điểm tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy đã xem xét, đối chiếu từng bản án, quyết định kiểm tra tình trạng niêm phong các mẫu vật giám định. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ vật chứng, Hội đồng tiêu hủy xác định đúng số lượng, chủng loại được thể hiện trong từng Bản án và Quyết định chuyển giao vật chứng. Đồng thời mở niêm phong và đưa ra tiêu hủy với biện pháp đốt cháy hoàn toàn những vật dễ cháy, hòa tan trong nước đổ xuống cống, làm mất giá trị sử dụng, chôn sâu dưới lòng đất.

Thông qua công tác kiểm sát thấy: Về thành phần Hội đồng tiêu hủy, trình tự thủ tục tiến hành tiêu hủy Chi cục Thi hành án đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều 125 Luật thi hành án dân sự, Điều 33 Nghị định số 62 ngày 18/7/2015 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Việc tiến hành tiêu hủy đối với vật chứng đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Thạch Thị Liên

VKSND TP.SÔNG THỰC HIỆN KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TOÀN DIỆN CÔNG TÁC TẠM GIỮ, TẠM GIAMTẠI NHÀ TẠM GIỮ CÔNG AN TP.SÔNG CÔNG

29 Tháng Năm, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 15/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công đã tiến hành mở điểm trực tiếp kiểm sát toàn diện việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Sông Công theo Quyết định TTKS số 02/QĐ-VKS-SC ngày 26/4/2018 của Viện trưởng VKSND thành phố Sông Công,thời điểm kiểm sát từ ngày 21/10/2017 đến ngày 30/4/2018.

sc kstt

Đồng chí Lý Hòa, phó Viện trưởng VKSND thành phố Sông Công Công bố quyết định kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Sông Công.

sc kstt 1

Đồng chí Dương Đình Hiệu, Trưởng Nhà tạm giữ Công an thành phố Sông Công báo cáo về tình hình tạm giữ, tạm giam trong kỳ kiểm sát.

Qua buổi kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Sông Công, đoàn kiểm sát đã chỉ ra những ưu điểm như: công tác giam giữ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, sổ sách theo dõi được ghi chép, cập nhật đầy đủ, sạch sẽ, gọn gàng, hồ sơ đã được thiết lập, xâu chuỗi theo quy định. Tuy nhiên Nhà tạm giữ Công an thành phố chưa có phòng thăm gặp theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 34/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ Công an quy định về việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam thăm gặp nhân thân; nhận quà; gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu.

Tin và ảnh: Thạch Thị Liên

Page 5 of 7« First...34567