Tag Archives: Phương Hoa

VKSND HUYỆN ĐỊNH HÓA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN TẠI MỘT SỐ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

9 Tháng Ba, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2020 của Viện KSND huyện Định Hóa cũng như thấy được tầm quan trọng, tính đúng đắn của chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã, trong hai ngày 03-04/3/2020, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Định Hóa đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, đồng thời trực tiếp xác minh một số trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự lần lượt tại 04 xã trên địa bàn có lực lượng Công an xã chính quy (Phú Đình, Trung Hội, Kim Phượng, Phúc Chu). Tham gia cùng Đoàn kiểm sát còn có Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Định Hóa, để phối hợp kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho UBND các xã về việc quản lý án treo, cải tạo không giam giữ.

217

Đ/c Bùi Đức Nghĩa – Phó Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa công bố Quyết định, Kế hoạch Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Trung Hội, Định Hóa, Thái Nguyên.

Tại các buổi làm việc, sau khi đồng chí Bùi Đức Nghĩa – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Định Hóa thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, Chủ tịch UBND các xã đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương.

218

Đ/c Triệu Thị Nga – Chủ tịch UBND xã Phúc Chu báo cáo tình hình công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ

Kết quả kiểm sát cho thấy, được sự tham mưu của lực lượng Công an xã chính quy, UBND các xã cơ bản thực hiện tốt công tác thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo quy định của Luật THAHS. Kịp thời cập nhật kiến thức, nội dung mới của Luật THAHS 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2020) để đảm bảo hồ sơ, sổ sách thực hiện đúng theo quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục như: Chưa làm văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho những bị án đủ điều kiện được rút ngắn thời gian thử thách, vi phạm về thời gian tự kiểm điểm của bị án… Đoàn kiểm sát đã hướng dẫn cho các đơn vị UBND xã và Công an xã cần theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án trên hồ sơ, sổ sách tốt hơn, nắm bắt các quy định của pháp luật về giám sát, giáo dục người vị án treo, cải tạo không giam giữ sâu sát hơn.

Qua những thiếu sót nêu trên, UBND các xã nhất trí và tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm sát trực tiếp đã chỉ ra để nâng cao hơn nữa công tác quản lý, đồng thời còn giúp cho các bị án nhận thức rõ nghĩa vụ của mình phải thực hiện.

219

Đ/c Nguyễn Đình Kỳ – Trưởng Công an xã Trung Hội phát biểu, tiếp thu ý kiến Đoàn Kiểm sát trực tiếp

Cũng trong hai ngày làm việc, Viện KSND huyện Định Hóa đã tiến hành xác minh được 24 trường hợp được Cơ quan thi hành án dân sự xếp vào loại chưa có điều kiện thi hành án tại 04 xã, đảm bảo công tác thi hành án dân sự và công tác kiểm sát thi hành án dân sự được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật./.

Ảnh và bài: Phương Hoa

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2020

17 Tháng Hai, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, ngày 13/02/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị đã được nghe Báo cáo Kiểm điểm công tác phối hợp giữa chính quyền và Ban chấp hành công đoàn trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; Dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Viện trưởng và Ban chấp hành Công đoàn; Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2019 và Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

201

Đ/c Trần Vũ Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Trong năm 2019, tập thể cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác đã đề ra, không có cán bộ, Kiểm sát viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và được công nhận là Tập thể lao động Tiên tiến.

202

Đ/c Đinh Khánh Luyện – Phó viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND huyện Định Hóa trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020

Với kết quả đã đạt được trong năm 2019, cán bộ, công chức của đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt các kế hoạch công tác năm 2020 đã đề ra, đồng thời tiến hành bầu 03 đồng chí vào Ban thanh tra nhân dân theo quy định, kết quả đồng ý đạt 100%.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa thành công tốt đẹp, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020./.

Ảnh và bài: Phương Hoa

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2020

18 Tháng Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của VKSND tối cao về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 13/01/2020 của VKSND tỉnh Thái Nguyên về Công tác của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên năm 2020, sáng ngày 15/01/2020, VKSND huyện Định Hóa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã dự, chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Vũ Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa cho biết, trong năm 2019, VKSND huyện Định Hóa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp; các Nghị quyết của Quốc hội; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được tiếp tục nâng cao, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra và đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

9

Đ/c Trần Vũ Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa báo cáo kết quả công tác năm 2019

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Nghĩa – Phó Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa trình bày dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành Kiểm sát năm 2020; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát, của Tòa án và công tác thi hành án; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 13/01/2020 của VKSND tỉnh Thái Nguyên cũng như các Hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ; đồng thời căn cứ vào tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, những chỉ tiêu công tác cụ thể, phân công rõ công việc và trách nhiệm đối với từng đồng chí trong đơn vị.

Sau khi nghe dự thảo Kế hoạch công tác năm 2020 của VKSND huyện Định Hóa, các đồng chí Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ (Phòng 8, Phòng 11) phát biểu và đóng góp ý kiến.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương những kết quả mà VKSND huyện Định Hóa đạt được trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2020, VKSND huyện Định Hóa cần thực hiện tốt các khâu công tác để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

10

Đ/c Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt VKSND huyện Định Hóa, đồng chí Trần Vũ Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến nội dung các ý kiến đóng góp tại hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên và bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác Kiểm sát trong năm 2020 của VKSND huyện Định Hóa để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

 

Ảnh và bài: Phương Hoa

CÔNG ĐOÀN VKSND HUYỆN ĐỊNH HÓA TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG CƠ QUAN

13 Tháng Năm, 2019 Bài viết nổi bật, Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019 và chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), ngày 07/5/2019, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức Giải cầu lông cơ quan Viện kiểm sát huyện năm 2019 cho các cán bộ, công chức.

Đồng chí Trần Vũ Sơn – Bí thư  Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã phát biểu khai mạc buổi thi đấu, phát động tinh thần thể dục thể thao và chúc các vận động viên của các đội thi đấu hết mình, đạt kết quả cao.

35

Tham dự giải cầu lông nội bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa có 03 đội đại diện cho 03 bộ phận (bộ phận văn phòng, bộ phận hình sự và bộ phận dân sự) thi đấu môn cầu lông với nội dung đôi nam. Các đội đã tranh tài trong không khí hào hứng, vui vẻ, thi đấu hết mình và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đôi nam của bộ phận Hình sự.

36 37

Kết thúc giải đấu, bên cạnh ý nghĩa tạo ra môi trường thể thao lành mạnh, rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe các cán bộ công chức cũng như nâng cao tinh thần đoàn kết của toàn đơn vị, giải đấu còn góp phần đẩy mạnh phong trào tham gia luyện tập thể dục thể thao nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ảnh và bài: Phương Hoa

ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠN VỊ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VỮNG MẠNH

2 Tháng Mười, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Định Hóa là một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên,diện tích tự nhiên 52.075,4 ha, dân số khoảng 90.000 người, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện có diễn biến cơ bản ổn định nên việc kiểm sát tình hình thực hiện pháp luật nói chung và kiểm sát hoạt động tư pháp nói riêng là hết sức cần thết. Với chức năng, nhiệm vụ là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Định Hóa, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã được thành lập và tích cực tham gia và đóng góp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; bảo vệ cuộc sống của nhân dân; tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Từ những ngày đầu mới thành lập, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã tích cực thực hiện công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình đó, bên cạnh những thuận lợi sẵn có, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa gặp không ít khó khăn do yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao. Nhận thức được điều này, tập thể lãnh đạo và cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

dh 1

Thời gian đầu, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa chỉ có 6 đồng chí, chủ yếu là những đồng chí là bộ đội phục viên chuyển ngành. Do cán bộ đơn vị vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, vừa phải học tập về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ nên đơn vị phải tự mình khắc phục khó khăn từ nhân sự cho đến công việc. Trải qua nhiều năm hoạt động, do tình hình kinh tế – xã hội diễn ra ngày càng phức tạp, khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ, đến nay Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã có 14 cán bộ, công chức, trong đó có 11 cán bộ, công chức làm chuyện môn nghiệp vụ có trình độ đào tạo cơ bản, nắm bắt công việc nhanh chóng, kịp thời. Với số lượng cán bộ như vậy, Viện kiểm sát nhân dânhuyện Định Hóa đã khắc phục được khó khăn về mặt nhân sự, giải quyết được tình trạng thiếu cán bộ và quá tải công việc.

dh 2

Các đ/c cán bộ hưu chụp ảnh cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ VKSND huyện Định Hóa

Được sự quan tâm, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công chức luôn luôn nghiên cứu, không ngừng học tập, cập nhật những kiến thức mới để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Lãnh đạo đơn vị cũng thường xuyên quán triệt tới cán bộ những văn bản pháp luật mới, yêu cầu nghiên cứu cũng như tiếp thu kiến thức pháp luật kịp thời. Không những thế, hàng năm còn tạo điều kiện để các cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hay các lớp đào tạo nâng cao trình độ học vấn trên tinh thần đào tạo và tự đào tạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật để xây dựng đơn vị vững mạnh.

dh 3

Kiểm sát viên VKSND huyện Định Hóa trình bày luận tội tại phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm

Về mặt chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị được Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa hết sức coi trọng. Đây chính là một trong những yếu tố quyết định nâng cao chất lượng cán bộ, tác động không nhỏ tới tâm tư, tình cảm, động cơ phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đang viên. Để làm được điều này, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí, thái độ, trách nhiệm của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo đơn vị đã chủ động bám sát vào nhiệm vụ kế hoạch công tác của ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương, tiến hành phân công Phó viện trưởng phụ trách các bộ phận nghiệp vụ, phân công cán bộ tham mưu, xây dựng kịp thời nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm, hàng quý, hàng tháng của đơn vị, đồng thời đã đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đó. Tăng cường quản lý, giáo dục, kiểm tra cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị về việc thực hiện kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ cũng như việc phát ngôn của công chức trong đơn vị. Các Kết luận, Thông báo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên được lãnh đạo đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị ngay khi nhận được văn bản. Tất cả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới đều được đơn vị tổ chức học tập, quán triệt. Đồng thời, 100% cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm để thực hiện tốt các quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của ngành, cấp trên.  Đây chính là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện các nhiệm vụ cũng như chỉ tiêu hàng năm mà đơn vị đã đề ra.

Đi liền với đó, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã triển khai nhiều biện pháp phù hợp nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác rèn luyện. Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa luôn đẩy mạnh triển khai thực hiện các kế hoạch cũng như Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chính sách, định hướng phát triển mới. Hàng năm, Chi bộ luôn chú trọng phát triển Đảng viên bằng hình thức kết nạp mới. Qua nhiều năm thành lập cũng như phát triển, đến nay Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã có 10 Đảng viên, trong đó có 08 Đảng viên chính thức, 02 Đảng viên dự bị và đang đề nghị kết nạp thêm 01 quần chúng ưu tú. Việc phát triển Đảng đã giúp đơn vị luôn giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất cao. Các đảng viên của đơn vị luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém.

dh 4

Đồng chí Trần Vũ Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho 03 quần chúng ưu tú: Đinh Ngọc Vĩnh, Chu Thanh Thủy, Đinh Thị Ngọc Quỳnh

Là một trong những đơn vị thuộc huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, những ngày đầu mới được thành lập, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng, củng cố cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị. Từ một dãy nhà 3 phòng làm việc, đến nay được sự quan tâm của cấp trên và chính quyền địa phương, cũng như sự phấn đấu, cố gắng xây dựng đơn vị của tập thể lãnh đạo, cán bộ qua các thời kỳ, đến nay đơn vị đã hoàn chỉnh cơ bản hệ thống cơ sở vật chất như: Trụ sở, dãy nhà làm việc 2 tầng với 11 phòng (họp và làm việc), dãy nhà công vụ với 04 phòng, nhà để xe, nhà bảo vệ…; Hầu hết các phòng đều được trang bị đầy đủ máy tính, máy in để phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ; Được cấp phát xe ô tô, xe máy công vụ để khắc phục khó khăn về giao thông, đi lại…; trang bị tivi, máy chiếu để phục vụ cho công tác giao ban, họp trực tuyến của ngành… Đồng thời, do đường xá đi lại khó khăn, xa xôi và các cán bộ, công chức công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa hầu hết có nơi cư trú tại địa phương khác nên lãnh đạo, tổ chức công đoàn rất quan tâm tới đời sống của các đoàn viên, đặc biệt trong sinh hoạt hàng ngày từ hệ thống các phòng công vụ được trang bị cơ bản đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đến việc ăn uống để đảm bảo sức khỏe, tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành công tác, nhiệm vụ được giao.

dh 5

Lãnh đạo đơn vị tặng hoa các đồng chí nữ cán bộ, công chức trong đơn vị nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/3

Sau nhiều năm thành lập, xây dựng và phát triển trên nhiều mặt, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã không ngừng nỗ lực thi đua, phấn đấu; thường xuyên đạt được nhiều thành tích tốt trên mọi lĩnh vực công tác như: Được Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba vào năm 1990; hàng năm đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc và được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng Bằng khen năm 2013; năm 2017 đạt được lá cờ đầu trong phong trào thi đua và nhiều năm được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Giấy khen… Ngoài ra các cán bộ, công chức luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Định Hóa… Trên cơ sở đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, phấn đấu để đạt thành tích cao hơn nữa, luôn đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nghiệp vụ của ngành. Phát huy tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và khẳng định vai trò của mình trong việc tham mưu cho cấp ủy địa phương, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh – chính trị của địa phương.

Phương Hoa

VKSND huyện Định Hóa tổ chức gặp mặt nhân dịp 58 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2018)

31 Tháng Bảy, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhân dịp kỷ niệm 58 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2018), Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức buổi họp mặt,  gặp gỡ thân mật các cán bộ hưu trí đã từng công tác tại đơn vị và tiếp đại diện lãnh đạo một số cơ quan trên địa bàn tới chúc mừng Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Vũ Sơn – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa thay mặt tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức của đơn vị gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ hưu trí những lời chúc tốt đẹp nhất, đồng thời nêu tóm tắt tình hình, thành tích của đơn vị trong năm 2017 và công tác sáu tháng đầu năm 2018. Đồng chí Sơn khẳng định, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, nâng cao trách nhiệm và phát huy tốt những thành tích mà đơn vị đã đạt được.

dh huu

Các đ/c cán bộ hưu chụp ảnh cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ VKSND huyện Định Hóa

Cũng trong ngày 26/7/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã tiếp đón các đơn vị trên địa bàn huyện đến chúc mừng nhân kỷ niệm 58 năm này thành lập Viện kiểm sát nhân dân. Thay mặt đơn vị, đồng chí Trần Vũ Sơn cảm ơn tình cảm, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa trong thời gian qua.

Một số hình ảnh các đơn vị chúc mừng VKSND huyện Định Hóa:

dh huu 1

dh huu 2

dh huu 3

dh huu 4

Ảnh và bài: Phương Hoa

VKSND huyện Định Hóa tiến hành trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật và xác minh điều kiện thi hành án tại một số UBND cấp xã trên địa bàn huyện Định Hóa, Thái Nguyên

7 Tháng Năm, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Tiếp tục triển khai, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, trong hai ngày 26 và 27/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Hóa tiến hành kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tốgiác tội phạm; trực tiếp xác minh một số trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự tại 05 xã Bảo Linh, Điềm Mặc, Quy Kỳ, Kim Phượng, TT Chợ Chu huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

dh ks

Đ/c Lưu Thanh Tuấn – Phó Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa công bốKế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

Sau khi nghe các đơn vị cấp xã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật, đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân đã tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ có liên quan đến công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của công an và công tác thi hành án hình sự của UBND các xã, đồng thời trực tiếp thực hiện việc xác minh các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án trên địa bàn theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

dh ks 1

Đ/c Ma Duy Vụ – Chủ tịch UBND xã Điềm Mặc, Định Hóa báo cáo tình hình chấp hành pháp luật

Qua 02 ngày làm việc tích cực và hiệu quả, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã thông qua dự thảo kết luận kiểm sát trực tiếp, nêu lên những ưu điểm và một số hạn chế còn tồn tại trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, công tác thi hành án hình sự của UBND các xã và tiến hành xác minh được100% các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự tại 05 xã, thị trấn. Trực tiếptrao đổi, giải thích pháp luật, đảm bảo việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật khi áp dụng các quy định mới của BLTTHS năm 2015 và Thông tư 01/2017 ngày 29/12/2017 của liên ngành TW. Đồng thời, yêu cầu chủ tịch UBND, Công an các xã tiếp tục phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn ch, kiến nghị đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Hóa, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Định Hóa, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo thẩm quyền đối với các đơn vị cấp xã đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Tin, bài: Phương Hoa