Tag Archives: phú lương

VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG:  Kiến nghị khắc phục vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

11 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm sát  Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm sát.

Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 01/QĐVKSPL ngày 12/3/2020, của Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương, ngày 28/5/2020 VKSND huyện Phú Lương tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương, thời điểm kiểm sát từ 01/8/2019 đến ngày 29/2/2020.

Qua kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương cơ bản đã thực hiện tốt các quy định của  BLTT Hình sự 2015 và Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; quyết định giải quyết khiếu nại có căn cứ và đúng pháp luật, thực hiện lập hồ sơ giải quyết khiếu nại theo quy định. Bên cạnh đó, đoàn kiểm sát cũng đã chi ra một số thiếu sót, tồn tại trong việc thụ lý, giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương.

Để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương theo đúng quy định của pháp luật, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đã ban hành kiến nghị số 11/KN-VKSPL ngày 29/5/2020, kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương  nghiêm túc chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại nêu trên nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Kiến nghị được chấp nhận, tiếp thu nghiêm túc./.

Nguyễn Minh Tốn – VKS Phú Lương

VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG: KIẾN NGHỊ CHỦ TỊCH UBND XÃ VÔ TRANH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VI PHẠM, TỘI PHẠMXÂM PHẠM TRẺ EM

10 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin tội phạm trên địa bàn huyện Phú Lương. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương nhận thấy hành vi phạm tội về xâm hại trẻ em vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu vực nông thôn, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo thống kê từ năm 2016 đến năm 2020, trên địa bàn huyện Phú Lương đã xảy ra 09 vụ giao cấu với trẻ em, trong đó xảy ra tại địa bàn xã Vô Tranh, huyện Phú Lương 02 vụ, hậu quả đều làm nạn nhân có thai, sinh con. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đến nay vụ án đã được giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, góp phần giảm thiểu những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm, tội phạm nói chung, ngăn chặn hành vi giao cấu với trẻ em xảy ra trên địa bàn. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vô Tranh, huyện Phú Lương áp dụng các biện pháp phòng ngừa như sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại trẻ em. Đặc biệt chú trọng thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Luật trẻ em; Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan tại địa phương nêu cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em;

Có biện pháp hữu hiệu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm và tội phạm trên địa bàn. Trường hợp trong hoạt động chuyên môn của Ủy ban nhân dân phát hiện có dấu hiệu tội phạm (bao gồm cả các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em), phải kịp thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm;

Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xã phát huy vai trò của các kênh truyền thông đưa tin về thực hiện các quyền trẻ em để nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc lắng nghe tiếng nói của trẻ em. Đoàn thanh niênphối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Đội triển khai hướng dẫn tổ chức các lớp kỹ năng cho trẻ em về an toàn, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, hướng dẫn tổ chức các sân chơi cho trẻ em tại các khu vực công cộng đảm bảo an toàn, lành mạnh; Hội phụ nữ xã thông qua các chương trình của hội tăng cường công tác tuyên truyền và vận động hội viên, tuyên truyền đến các phụ huynh cần quan tâm hơn nữa trong việc dạy dỗ, có biện pháp quản lý, giáo dục con phù hợp không để các đối tượng xấu lợi dụng;

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi che giấu, không thông báo, tố giác, thiếu trách nhiệm hoặc gây cản trở việc điều tra, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn, nhất là các quy định pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em. Kiến nghị được chủ tịch UBND xã Vô Tranh, huyện Phú Lương tiếp thu nghiêm túc./.

Ng. Giang

VKSND huyện Phú Lương: Kiến nghị Trung tâm y tế huyện Phú Lương áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạmxâm phạm sở hữu

21 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin tội phạm trên địa bàn huyện Phú Lương. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương nhận thấy hành vi phạm tội về xâm phạm sở hữu vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố diễn biến phức tạp, nhất là tại các cơ quan, tổ chức có tập trung đông người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo thống kê năm 2019, trên địa bàn huyện Phú Lương đã xảy ra 24 vụ án trộm cắp tài sản, trong đó tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lương, thuộc tiểu khu Cầu Trắng, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, chỉ trong thời gian từ ngày 23/5/2019 đến ngày 04/06/2019 đã xảy ra 03 vụ, chiếm tỷ lệ 12,5%. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, góp phần giảm thiểu những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm, tội phạm nói chung, ngăn chặn hành vi trộm cắp xảy ra tại Trung tâm Y tếhuyện Phú Lương nói riêng, góp phần giúp cán bộ, nhân viên, bệnh nhân, thân nhân an tâm đến Trung tâm thăm, khám, chữa bệnh. Ngày 11/02/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đã ban hành kiến nghị số 01/KN-VKSPLkiến nghị đối với Giám đốcTrung tâm Y tế huyện Phú Lương yêu cầu thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm như sau:Tăng cường hơn nữa công tác quản lý an ninh, trật tự trong đơn vị; Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, nhân viên, các bộ phận chức năng của đơn vị, bệnh nhân và thân nhân của họ đến thăm, khám, chữa bệnh cần lưu ý bảo vệ, quản lý chặt chẽ tài sản. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục có biện pháp hữu hiệu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm và tội phạm trên địa bàn. Kiến nghị được Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lương tiếp thu nghiêm túc./.

 

Ng. Giang – VKS Phú Lương

GIA ĐÌNH THỨ HAI CỦA TÔI

21 Tháng Năm, 2020 Cuộc thi chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên

Lại một năm công tác nữa đã qua đi, chúng tôi, những người cán bộ kiểm sát, lại ngồi lại bên nhau trong bữa cơm thân mật, gửi đến cho nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, tận hưởng những khoái cảm của một năm công tác thành công mang lại. Có được sự thành công ấy, là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh đạo đơn vị, sự đóng góp công sức không nhỏ của mỗi cá nhân, sự đoàn kết của tập thể.

Bữa cơm hôm nay là bữa tất niên tổng kết năm công tác, mọi người đều có mặt đông đủ. Ngồi ở giữa là chú Đinh Văn Trọng, Viện trưởng của chúng tôi. Bình thường bọn trẻ chúng tôi thường gọi chú, xưng con. Chú Trọng thực sự là một con người tài năng và đức độ. Trong công tác nghiệp vụ, chú luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, quan tâm theo sát, kịp thời đôn đốc tập thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm, khiến Công an, Tòa án và nhiều cơ quan khác đều phải kính nể. Đặc biệt chú luôn quan tâm đến chúng tôi như con vậy. Từ ngày chú làm Viện trưởng, điều kiện làm việc của chúng tôi được cải thiện rõ rệt: cơ sở vật chất được bổ sung đầy đủ hơn, thêm 3 bộ bàn ghế trong bếp ăn cơ quan nữa, sướng nhất là được lắp điều hòa trong phòng làm việc nên chúng tôi không còn phải chịu cái nóng gay gắt của mùa hè, làm việc hiệu quả hơn hẳn.

Ngồi cạnh chú Trọng là anh Lê Minh Cường, Phó viện trưởng phụ trách hình sự. Anh Cường cũng rất được các cơ quan bạn nể trọng về năng lực chuyên môn. Không những thế, anh còn rất quan tâm đến mọi người, nên được anh em trong đơn vị dành cho một tình cảm đặc biệt. Chúng tôi rất ấn tượng với anh ởkhiếu hài hước, anh thường nghĩ ra những câu chuyện, những câu nói vui khiến những cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn,Cơ quan mà vắnganh là giảm vui mất mấy phần đấy. Anh cũng thường được Viện trưởng giao cho phụ trách chỉ đạo các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của ngành cũng như của địa phương. Nhờ sự quan tâm sâu sát của anh mà đội trẻ chúng tôi được tiếp thêm động lực rất nhiều, tích cực tham gia các phong trào và phấn đấu đạt kết quả tốt nhất.

Đối diện anh Cường là chị Lý Thị Tuyết, Phó viện trưởng phụ trách dân sự của chúng tôi. Chị là một người phụ nữ có cá tính, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắnvà duyên dáng.Với cách làm việc linh hoạt, nhạy bén và quan điểm rõ ràng, chị Tuyết không chỉ giải quyết án nhanh chóng mà còn tham mưu cho lãnh đạo viện có những kiến nghị, kháng nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của tòa án một cách chính xác, kịp thời. Chị luôn biết lắng nghe, học hỏi, rèn luyện bản thân,không những vững về  chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức trong sáng mà còn là người nhã nhặn, khiêm tốn, hòa đồng với mọi người nên rất được đồng nghiệp quý mến, lãnh đạo tin tưởng.

Ngồi kế bên là anh Nguyễn Minh Tốn – Kiểm sát viên kỳ cựu của đơn vị. Anh có dáng người cao, nước da hơi ngăm đen. Tôi rất khâm phục anh, một người cán bộ kiểm sát có một nghị lực mạnh mẽ và phẩm chất thật sự đáng quý. Hoàn cảnh gia đình anh không được thuận lợi như nhiều đồng nghiệp khác, bố là thương binh, mẹ già thường xuyên đau ốm, gia cảnh khó khăn. Vậy mà anh vừa chuyên tâm công tác, vừa lo việc gia đình, chăm sóc bố mẹ và hai con gái còn nhỏ tuổi. Khó khăn là thế nhưng khi tiếp xúc tôi không bao giờ thấy anh có biểu hiện nản chí mà luôn vui vẻ, cởi mở và luôn quan tâm chia sẻ với đồng nghiệp, đặc biệt là những cán bộ trẻ chúng tôi.

Ngoài ra còn có các em Tùng Anh, Ngọc Tuyết, Loan là những cán bộ tuổi còn trẻ nhưng cũng đều có những phẩm chất rất đáng quý, đáng để học hỏi.

Thực sự tôi phải thừa nhận thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp là một công việc khá khô khan, đòi hỏi sự nghiêm túc cao độ. Nhưng khi đã rời công việc, chúng tôi lại trở về là những con người bình dị, tình cảm. Ở nơi đây, mọi người quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, ấm áp như những thành viên trong một gia đình vậy. Được công tác với những người tuyệt vời và trong một môi trường công tác thuận lợi như vậy, khiến tôi càng cảm thấy yêu ngành hơn, có động lực lớn hơn giúp tôi vượt qua mọi khó khăn thử thách trong công tác, sát cánh cùng mọi người hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phấn đấu xây dựng một tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương ngày càng đoàn kết, vững mạnh./.

Phan Đình Kiên – VKSND huyện Phú Lương

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

19 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện Kế hoạch số 167-KH/HU, ngày 01/7/2019  của BTV Huyện ủy Phú Lương về việc tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Lương, sáng ngày 13/05/2020, Chi bộ Viện KSND huyện Phú Lương long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Bế Văn Kính, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra dự và chỉ đạo Đại hội, và đặc biệt là sự có mặt của 13 đại biểu là đảng viên của Chi bộ Viện kiểm sát về dự Đại hội.

Trong 1/2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát đã hoàn thành chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định được mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp chủ yếu của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trên các lĩnh vực giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề: “Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương“.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhiệm kỳ 2020 – 2025, lựa chọn và bầu đồng chí Đinh Văn Trọng, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Minh Cường – Phó bí thư chi bộ.

Thay mặt Chi ủy, đồng chí Đinh Văn Trọng – Bí thư chi bộ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bế Văn Kính, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết  Đại hội đề ra.

          * Một số hình ảnh tại Đại hội:

443

Đồng chí Đinh Văn Trọng- Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm cấp ủy (Bí thư, Phó bí thư )Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020

444

Đồng chí Bế Văn Kính- Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra phát biểu chỉ đạo Đại hội

445

Chi ủy Chi bộ nhiệm kỷ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

446

Đại diện Chi bộ Chi cục Thuế khu vực Phú Lương- Định Hóa tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội

 

 GIANG- VKS PHÚ LƯƠNG

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương hoàn thành công tác phúc tra, kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan THADS và ban hành Kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác THADS

19 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 34/QĐ-VKSPL ngày 03/02/2020 của Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương, từ ngày 18/02/2020 đến ngày 30/03/2020 VKSND huyện Phú Lương tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong THADS, Phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị của VKS năm 2019 tại Chi cục THADS Phú Lương.

Qua kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương xác định trong hoạt động tổ chức thi hành án dân sự của Chi cục còn một số hạn chế, thiếu sót trong các lĩnh vực như:  Vi phạm về việc không thông báo, chậm thông báo về thi hành án (04 việc); Vi phạm về thanh toán tiền, tài sản thi hành án (02 việc); Vi phạm trong việc không thông báo cho trại giam (04 việc); Vi phạm về thời hạn xác minh định kỳ điều kiện thi hành án (11 việc); Vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chấp hành viên (06 việc).

Trên cơ sở kết quả KSTT, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương  đã ban hành kiến nghị số 09/KN-VKSPL  ngày 06/4/2020,  yêu cầu Chi cục trưởng chi cục THADS huyện Phú Lương tổ chức chỉ đạo đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục không để vi phạm tương tự nêu trên xảy ra. Kiến nghị được Chi cục THADS chấp nhận, tiếp thu nghiêm túc./.

Ng. GiangVKS Phú Lương

VKSND huyện Phú Lương tiến hành kiểm sát trực tiếphoạt động THADS,THAHC và Phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị của VKS năm 2019 tại Chi cục THADS Phú Lương

25 Tháng Hai, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

1

Đồng chí Đinh Văn Trọng- Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương phát biểu khai mạc và chỉ đạo Đoàn KSTT

Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 và Chỉ thị số: 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”. Đồng thời đảm bảo việc thực hiện Kháng nghị, kiến nghịcủa VKS trong hoạt động thi hành án dân sự kịp thời, đầy đủ và đúng pháp luật. Ngày03/02/2020,Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-VKSPL quyết định kiểm sáttrực tiếp hoạt động THADS, THAHC và Phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị của VKS năm 2019 tại Chi cục THADS huyện.
Ngày 18/02/2020, VKSND huyện Phú Lương đã tổ chức công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếptại Chi cục THADS huyện Phú Lương, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đinh Văn Trọng- Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương.
Tại lễ công bố, đồng chí Viện trưởng đã phát biểu khai mạc và nhấn mạnh công tác trực tiếp kiểm sát đối với Cơ quan THADS là một trong những nội dung trọng tâm, luôn được VKSchú trọng triển khai thực hiện hàng năm.Đồng thời,quán triệt Đoàn kiểm sát trực tiếp,ngoài việc phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật,còn đảm bảo phối hợp tốt công tác liên ngành,góp phầnđảm bảo việc ra quyết định, tổ chức việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân được pháp luật bảo vệ.

Đoàn KSTT đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Chung- Chi cục trưởng Chi cục THADS báo cáo công tác thi hành án dân sự theo yêu cầu, hoàn toàn nhất trí với kế hoạch kiểm sát trực tiếp của VKSND huyện và đảm bảo về công tác phối hợp để Đoàn kiểm sát trực tiếp tiến hành kiểm sát đạt được kết quả tốt nhất, kịp thời chỉ ra những thiếu sót, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự để Chi cục THA thực hiện tốt hơn công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.

2

Đồng chí Nguyễn Văn Chung- Chi cục trưởng CC THADS huyện Phú Lương trình bày báo cáo trước Đoàn KSTT

Theo Quyết định, kế hoạch, Đoàn kiểm sát trực tiếptiến hành kiểm sát trong thời gian 30 ngày làm việc, kết thúc cuộc kiếm sát trực tiếp, VKSND huyện Phú Lương sẽ ban hành kết luận theo quy định./.

Ng. Giang – VKS Phú Lương

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương tặng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

7 Tháng Hai, 2020 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Sáng ngày 03/02/2020, tại Hội trường Huyện ủy Phú Lương, Thay mặt đảng viên, cán bộ, công chức Viện KSND huyện Phú Lương, Đồng chí Đinh Văn Trọng, Viện trưởng, Bí thư Chi bộ Viện KSND huyện đã tặng hoa, trân trọng gửi lời chúc mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) tới đồng chí Bí thư Huyện ủy Phú Lương.

1234

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh Hải – Bí thư Huyện ủy Phú Lương gửi lời cảm ơn và chúc các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động của Viện kiểm sát mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức cho hai Đảng viên dự bị

29 Tháng Mười Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 18/11/2019, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương tổ chức lễ kết nạp 02 Đoàn viên ưu tú La Thị Chanh và Vũ Hồng Loan vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Chi bộ – Đồng chí Đinh Văn Trọng – Bí thư chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đoàn viên ưu tú La Thị Chanh và Vũ Hồng Loan. Trước Quốc kỳ và Đảng kỳ, đồng chí La Thị Chanh và Vũ Hồng Loan tuyên thệ trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, hai đồng chí đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Cũng trong buổi sáng ngày 18/11/2019, chi bộ Viện Kiểm sát Phú Lương cũng đã tổ chức chuyển đảng chính thức cho hai Đảng viên dự bị là đồng chí Lương Dương Tùng Anh và đồng chí Trần Văn Quảng. Thay mặt Chi bộ – Đồng chí Đinh Văn Trọng – Bí thư chi bộ đã đọc và trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đồng chí.

Đồng thời, thay mặt toàn thể Đảng viên trong chi bộ, đồng chí Bí thư cũng gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

176

Công tác phát triển Đảng viên mới của Chi bộ Viện kiểm sát góp phần xây dựng Chi bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng./.

VHL – VKSND huyện Phú Lương

PHÚ LƯƠNG: ĐOÀN KẾT VƯỢT KHÓ

17 Tháng Mười, 2019 GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC BÚA LIỀM VÀNG

Huyện Phú Lương là một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, có 15 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 2 thị trấn, 13 xã. Dân số trên 10 vạn người, với tỉ lệ người dân tộc thiểu số trên 40%, dân trí thấp, đường xá đi lại còn khó khăn, chưa có khu công nghiệp tập trung, không nhiều các cơ quan trung ương và các đơn vị kinh tế trọng điểm đóng trên địa bàn. Do đó các loại tội phạm được phát hiện hoặc xảy ra trên địa bàn là không nhiều so với các đơn vị thành thị khác của tỉnh. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn tiềm ẩn những yếu tố diễn biến phức tạp đòi hỏi các cơ quan chức năng trong đó có Viện kiểm sát phải tiếp tục phải đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trước những khó khăn, phức tạp, đặc thù của địa phương, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương với tổng số biên chế nghiệp vụ 13 đồng chí, mặc dù biên chế còn khiêm tốn nhưng tập thể đơn vị luôn luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nội bộ, phát huy những thế mạnh của đơn vị vượt qua mọi khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với phương châm đoàn kết là sức mạnh, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị ý thức được tầm quan trọng của đoàn kết nội bộ, chỉ có đoàn kết mới có thể giúp tập thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng nhau đạt được những thành tích lớn lao trong công tác. Nhận thức được điều này, các cán bộ, Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau cả trong công tác và trong cuộc sống.

Với thế mạnh đội ngũ cán bộ trẻ, đồng thời nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo viện, các đoàn viên thanh niên của đơn vị luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Ngành cũng như của địa phương, nhờ vậy mà mối quan hệ giữa các đoàn viên của đơn vị ngày càng gắn bó, đời sống tinh thần ngày càng được nâng lên. Nhờ vậy mà hiệu quả công tác được cải thiện rõ rệt.

Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tập thể lãnh đạo đơn vị đã quan tâm đào tạo để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên“Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm Lãnh đạo Viện thường xuyên chỉ bảo, truyền đạt kinh nghiệm cho các cán bộ trẻ; cử Kiểm tra viên, chuyên viên tham gia cùng với Kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, tử thi để học việc; đẩy mạnh việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự, dân sự; bồi dưỡng các thao tác, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp (rút kinh nghiệm chung qua các báo cáo án, xây dựng cáo trạng, luận tội…).

Được sự quan tâm của Viện kiểm sát tỉnh và cấp ủy địa phương, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương luôn thực hiện hoàn thành, vượt các chỉ tiêu công tác đề ra, công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan ngày càng được tăng cường, nhịp nhàng hơn. Trong hai năm liền 2017 và 2018, đơn vị đều đạt Cờ thi đua dẫn đầu khối. Chỉ tính đến thời điểm kết thúc tháng 9 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đã ban hành 15 kiến nghị, 03 kháng nghị, trong đó có 03 kiến nghị phòng ngừa, đều được các cơ quan tiếp thu, chấp nhận thực hiện; các khâu công tác kiểm sát đều hoàn thành vượt các chỉ tiêu công tác năm 2019.

Nhìn lại những hoạt động đã qua mới thấy được sự phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, nếu không có sự nhất trí một lòng giữa tập thể lãnh đạo, giữa lãnh đạo với cán bộ và giữa các cán bộ, Kiểm sát viên với nhau thì khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong những năm tới, tập thể VKSND huyện Phú Lương sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy các kết quả đã đạt được, đoàn kết hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế của Ngành kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị tại địa phương.

Tác giả: Phan Trung Kiên– Kiểm sát viên

Viện KSND huyện Phú Lương

Page 4 of 9« First...23456...Last »