Tag Archives: phú lương

VKSND huyện Phú Lương hoàn thành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương

6 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-VKSPL và Kế hoạch số 04/KH-VKSPL của Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Lương, về việc kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương, trong thời gian từ ngày 15/3/2021 đến 15/4/2021, đoàn kiểm sát trực tiếp đã tiến hành kiểm sát sổ sách, hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện phú Lương tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an 11/15 xã, thị trấn của huyện.

Đoàn KSTT đã chỉ ra những ưu điểm trong Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương như: Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương đã được lập sổ sách, ghi chép đầy đủ; Thực hiện đúng về thời hạn giải quyết, quá trình giải quyết và quan hệ phối hợp với VKS trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Bên cạnh đó, đoàn KSTT cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác này như: thực hiện chưa đúng về thời hạn phân loại tin; về việc cấp, giao, gửi, thông báo văn bản tố tụng…

Kết thúc kiểm sát trực tiếp Viện KSND huyện Phú Lương đã ban hành Kết luận, kiến nghị yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm  đối với cán bộ, Điều tra viên trong việc xảy ra tồn tại, vi phạm trên. Đồng thời có biện pháp khắc phục, phòng ngừa kịp thời tránh những vi phạm tương tự. Kiến nghị được Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương tiếp thu nghiêm túc./.

                                                          T/h: H. Giang

Viện KSND huyện Phú Lương ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

6 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên thời điểm từ 01/03/2020 đến 20/03/2021. Viện kiểm sát ND huyện Phú Lương nhận thấy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương đã mở đầy đủ sổ sách có liên quan phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, sổ sách ghi chép kịp thời, đầy đủ, đúng cột mục. Các đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương nhìn chung đều được phân loại, thụ lý, giải quyết theo đúng trình tự, kịp thời và đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương còn một số tồn tại trong công tác này như: Việc phân loại, thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại chưa chính xác dẫn đến việc thụ lý, giải quyết đơn không đúng theo quy định; gửi Thông báo về việc thụ lý đơn khiếu nại cho Viện kiểm sát cùng cấp chậm về thời hạn.

Để đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 09/04/2021,Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đã ban hành Kiến nghị số 09 /KN-VKSPL yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm đối với Điều tra viên, cán bộ trong việc để xảy ra vi phạm trên. Đồng thời có biện pháp khắc phục, phòng ngừa kịp thời để tránh những vi phạm tương tự xảy ra. Kiến nghị được chấp nhận, tiếp thu nghiêm túc./.

                                            T/h: H. Giang

VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG BAN HÀNH KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ

27 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thông qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự từ đầu năm 2021 đến nay. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương nhận thấy, về cơ bản Tòa án nhân dân huyện Phú Lương đã thực hiện đúng các quy định của BLTTDS 2015. Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát, Viện KSND huyện Phú Lương nhận thấy công tác giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân huyện Phú Lương còn có một số vi phạm trong việc chấp hành thời hạn chuẩn bị xét xử. Tòa án vẫn còn để 04 vụ án dân sự vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng thẩm phán được phân công giải quyết vụ án vẫn chưa ra một trong các quyết định, được quy định tại các khoản 1, 3 Điều 203 BLTTDS. Dẫn đến quá trình tố tụng đối với vụ án không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Để đảm bảo việc pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đã ban hành kiến nghị số 75 ngày 13/4/2021 yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có biện pháp chỉ đạo xem xét rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm nêu trên./.

Trần Miền- VKS huyện Phú Lương

VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG BAN HÀNH KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VIệCLẬP HỒ SƠ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

9 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác kiểm sát Quyết định số 01/2021/QĐ-TA, ngày 15/01/2021 của Toà án nhân dân huyện Phú Lương, về việc đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với: Nguyễn Thanh S; Sinh năm 1977, Nơi ĐKHKTT: xóm Trung, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương

Căn cứ kết quả trên, xét thấy: Việc UBND xã Yên Đổ ban hành công văn và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng thẩm định tính pháp lý của hồ sơ, đưa Nguyễn Thanh S vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, là chưa thực hiện đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Do đó khi hồ sơ chuyển đến Toà án nhân dân huyện Phú Lương thì đã hết thời hiệu ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Thanh S, dẫn đến Toà án phải ra quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính này đối với Nguyễn Thanh S. Hậu quả  đã  bỏ lọt đối  tượng thuộc trường hợp phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma tuý bằng hình thức đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Như vậy, hoạt động nêu trên của Chủ tịch UBND xã Yên Đổ đã vi phạm quy định tại Điều 4, điểm đ khoản 2 Điều 11, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP; điểm 4 Điều 9 Nghị Định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định số 221/2013.

Để đảm bảo việc lập hồ sơ xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương đã ban hành Kiến nghị số 21 ngày 23/02/2021,kiến nghị Chủ tịch UBND xã Yên Đổ, huyện Phú Lương chỉ đạo tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm nêu trên./.

Trần Miền- VKS huyện Phú Lương

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức

8 Tháng Ba, 2021 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Sáng ngày 01/3/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đã trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên: Vũ Hồng Loan, La Thị Chanh, Lưu Thị Cảnh Thuơng.

46

Đ/c Đinh Văn Trọng- Bí thư Chi bộ trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho 3 đồng chí

Trải qua một năm phấn đấu, rèn luyện, được sự giúp đỡ, hướng dẫn của các đảng viên Chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các đảng viên dự bị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các đồng chí đã hoàn thành thời gian dự bị được công nhận trở thành Đảng viên chính thức của Đảng.

Đồng chí Đinh Văn Trọng – Bí thư Chi bộ đã trao quyết định, chúc mừng đồng thời quán triệt các đảng viên luôn tiếp tục tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là tấm gương sáng, tiên phong gương mẫu và đi đầu trong mọi công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, để đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác phát triển đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi bộ./.

                                                             Hương Giang- VKSPL

Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương.

26 Tháng Hai, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện Phú Lương phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương vinh dự được chọn là một trong những địa điểm tổ chức trồng cây tại khuôn viên đơn vị vào ngày 23/02/2021.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ngô Thành Chung, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cùng các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, tham gia.

42

Đồng chí Ngô Thành Trung – Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong ban thường vụ huyện Ủy tham gia trồng cây tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương

Sau lễ phát động lãnh đạo, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương tích cực, tham gia trồng câyvà luôn tuân thủ quy định phòng trống dịch covid 19 theo Chỉ thị của Thủ tưởng chính phủ./.

Lương Tuyết – VKS PHÚ LƯƠNG

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNHUYỆN PHÚ LƯƠNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ

5 Tháng Hai, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 02/02/2021, Tòa án nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra xét xử vụ án Lường Văn H, bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. Kiểm sát viên được phân công THQCT, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án là đồng chí Đinh Văn Trọng- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân huyện Phú Lương.

Theo cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát công bố và trên cơ sở xét hỏi tại phiên tòa xác định: Hồi 15 giờ 05 phút ngày 13/10/2020 tại nhà Lường Văn H, sinh năm 2002, trú tại xóm Na Hiên, xã Yên Trạch, Phú Lương đã có hành vi tàng trữ trái phép 0,161 gam ma túy loại Hê-rô-in mục đích để sử dụng cho bản thân thì bị phát hiện, bắt quả tang.

35

Đ/c Đinh Văn Trọng công bố Bản cáo trạng tại phiên Tòa.

Tại phần xét hỏi, Kiểm sát viên đã làm rõ được diễn biến hành vi phạm tội của bị cáo. Khi trình bày bản luận tội, Kiểm sát viên đã phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát trong đó lập luận về các chứng cứ buộc tội, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo H, phân tích nguyên nhân điều kiện phạm tội; nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS; đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo H từ 18 đến 24 tháng tù. Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Lường Văn H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo H: 18 tháng tù.

Phiên tòa được xét xử công khai nhưng vẫn đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo chỉ đạo của Thủ tưởng chính phủ./.

Lương Tuyết – VKSND huyện Phú Lương

VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG THĂM HỎI, CHÚC TẾT CÁN BỘ HƯU TRÍ ĐANG CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

5 Tháng Hai, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức thăm hỏi và chúc tết gia đình các đồng chí cán bộ hưu trí đã từng công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân đang cư trú trên địa bàn huyện.

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Viện KSND huyên Phú Lương thành lập Đoàn thăm và tặng quà Tết do đồng chí Dương Văn Thịnh – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng một số cán bộ của VKSND huyện Phú Lương đến thăm và tặng quà cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện.

33

Đoàn thăm và tặng quà gia đình Đ/c Lương Đình Chiến

Đến thăm và chúc Tết các gia đình, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị đồng chí Dương Văn Thịnh – Phó Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương ân cần thăm hỏi, động viên và trao các phần quà thể hiện tình cảm của ngành Kiểm sát nhân dân trước những đóng góp của các cán bộ hưu trí cho hoạt động của ngành, chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe đón xuân vui vẻ, vạn sự như ý.

Các đồng chí cán bộ hưu trí bày tỏ niềm phấn khởi, xúc động khi đoàn đến thăm, cảm ơn sự quan tâm của VKSND huyện Phú Lương nói riêng và của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên, đồng thời gửi lời chúc tết đến các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ công chức Viện KSND huyện Phú Lương, chúc đơn vị tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

34

Đoàn thăm và tặng quà gia đình Đ/c Triệu Quang Đua

       Tin bài: Lương Tuyết – VKSND huyện Phú Lương

VKSND huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

28 Tháng Một, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Hồi 14 giờ 00 phút ngày 20/01/2021, Viện KSND huyện Phú Lương tiến hành tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021.

Tham dự hội nghị có đồng Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Bùi Thanh Hải – Bí thư huyện ủy huyện Phú Lương, cùng các Đại biểu đại diện các cơ quan liên ngành tố tụng huyện Phú Lương.

Sau khi Viện KSND huyện Phú Lương báo cáo kết quả công tác năm 2020, Kế hoạch công tác năm 2021 và kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021, đồng chí Lý Văn Huấn – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đã cho ý kiến chỉ đạo và quán triệt tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong đơn vị.

204

Đồng chí Đinh Văn Trọng – viện trưởng Viện KSND huyện Phú Lương phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên.

205

Hội nghị triển khai được diễn ra nghiêm túc, trên tinh thần nhất trí tập thể cùng nhau đóng góp các phương hướng, mục tiêu cần đạt được và hoàn thành trong năm 2021.

 Trần Lan Anh

VKSND huyện Phú Lương được UBND tỉnh Thái Nguyên tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đuanăm 2020

25 Tháng Một, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 18/01/2021, Đảng bộ huyện Phú Lương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Thái Nguyên.

196

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao cờ đơn vị dẫn đầu khối năm 2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo./.

 H.G – VKS PL

Page 1 of 912345...Last »