Tag Archives: phú bình

VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH BAN HÀNH KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ ĐỐI VỚI UBND CẤP XÃ

1 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 29/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã X trên địa bàn trong việc quản lý về trình tự, thủ tục hành chính và việc mở sổ theo dõi đối với các trường hợp xin xác nhận dẫn đến trên cùng thửa đất của bà Nguyễn Thị L. viết giấy bán cho hai người ở hai thời điểm khác nhau nhưng vẫn được UBND xã ký xác nhận. Cụ thể như sau:

Theo Thông báo thụ lý ngày 08/7/2020 của Tòa án nhân dân huyện Phú Bình về việc “Kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Đặng Văn L., sinh năm 1976 và bà Nguyễn Thị L., sinh năm 1981. Ngày 04/3/2017 bà L. bán cho ông L. thửa đất số 395, tờ bản đồ số 22 diện tích 461m2 và thửa số 71, tờ bản đồ số 24, diện tích 376m2. Tổng giá trị 02 thửa ruộng là 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng). Bà L. viết giấy chuyển nhượng ruộng cho ông L. có xác nhận của UBND xã X do ông Lưu Hữu T. – Phó Chủ tịch xã ký xác nhận. Đến ngày 24/5/2018 ông L. và bà L. cùng đến UBND xã X làm thủ tục sang tên 02 thửa ruộng nói trên theo quy định pháp luật. Ngày 25/6/2018 ông L. được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 02 thửa đất số 395, tờ bản đồ 22, diện tích 461m2 và thửa số 71 tờ bản đồ 24, diện tích 376 m2 (Số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CM…54, số vào sổ CS…46).

Tuy nhiên trong thời gian chờ làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông L. thì ngày 26/7/2017, bà L. lại viết giấy chuyển nhượng quyền sử dụng thửa số 395 tờ bản đồ số 22, diện tích 461m2 cho vợ chồng ông Nguyễn Văn T., bà Ngô Thị H. trú cùng xã với giá 100.000.000 đồng. Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà L. và ông T., bà H. cũng được UBND xã X do ông Lưu Hữu T. – Phó Chủ tịch xã ký xác nhận.

Quá trình giải quyết vụ án thấy rằng trên cùng một thửa đất số 395 tờ bản đồ số 22, diện tích 461m2 bà Nguyễn Thị L. đã 02 lần viết giấy chuyển nhượng đất cho 02 người là ông Đặng Văn L. và vợ chồng ông Nguyễn Văn T., bà Ngô Thị H. vào hai thời điểm khác nhau nhưng vẫn được ông Lưu Hữu T. – Phó Chủ tịch UBND xã X, huyện Phú Bình ký xác nhận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các đương sự. Việc làm trên của UBND xã X, huyện Phú Bình vi phạm điểm c khoản 1 Điều 207 Luật đất đai.

Để đảm bảo quy định của pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần tích cực trong việc nâng cao công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong chỉ đạo điều hành và quản lý về trình tự, thủ tục hành chính việc ký xác nhận được chặt chẽ hơn, đồng thời phòng ngừa các vi phạm tương tự xảy ra. Ngày 29/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã ban hành kiến nghị đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã X, huyện Phú Bình áp dụng các biện pháp phòng ngừa như sau:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong chỉ đạo điều hành và quản lý về trình tự, thủ tục hành chính việc ký xác nhận được chặt chẽ hơn.

Mở sổ sách theo dõi đối với các trường hợp xin xác nhận của công dân trong địa phương tránh để trùng lặp, khiếu kiện và khó khăn cho việc xử lý của Tòa án.

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân ổn định sản xuất, không chuyển nhượng đất lúa để tránh ảnh hưởng đến thu nhập, sinh kế của gia đình hiện tại và lâu dài. Người dân nếu muốn thực hiện các quyền sử dụng đất như chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho… phải thực hiện theo đúng trình tự của pháp luật quy định, nhằm tránh tình trạng bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

 Công chức địa chính phối hợp với các công chức khác để thực hiện tốt các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ về đất đai; thẩm tra xác định nguồn gốc, hiện trạng của việc đăng ký và sử dụng đất đai, biến động về đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai trên địa bàn để tham mưu cho Lãnh đạo UBND xã./.

Bích Thảo – VKSND huyện Phú Bình

VIỆN KSND HUYỆN PHÚ BÌNH KIẾN NGHỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ BÌNH KHẮC PHỤC VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

15 Tháng Ba, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án dân sự và Hôn nhân gia đình,Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình nhận thấy quá trình giải quyết vụ án “Kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Đặng Văn Lịch, sinh năm 1976, trú tại: xóm Bờ Trực, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và bị đơn là bà Nguyễn Thị Lượng, sinh năm: 1981; trú tại: xóm Diệm Dương, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Tòa án nhân dân huyện Phú Bình có những vi phạm cụ thể như sau: Sau khi tạm ngừng phiên tòa để xác minh, thu thập bổ sung tài liệu chứng cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 259 Bộ luật tố tụng dân sự, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa không chuyển đến Viện kiểm sát tài liệu thể hiện đã tiến hành thu thập chứng cứ và kết quả thu thập trong việc giải quyết vụ án. Đến ngày 18/01/2021, ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án khi chưa hết thời hạn 1 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 259 Bộ luật tố tụng dân sự. Việc làm trên của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã vi phạm khoản 2 Điều 259 Bộ luật tố tụng dân sự và vi phạm Điều 8 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc chuyển giao tài liệu, chứng cứ được cung cấp, thu thập bổ sung cho Viện kiểm sát; Đến ngày 02/02/2021 Viện kiểm sát mới nhận được quyết định tạm đình chỉ vụ án, chậm 7 ngày. Vi phạm khoản 2 Điều 214 Bộ luật tố tụng dân sự. Những vi phạm nêu trên của Tòa án Nhân dân huyện Phú Bình làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, tiến độ giải quyết vụ án dẫn đến nguyên đơn trong vụ án có khiếu nại đối với quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, đảm bảo giải quyết vụ án đúng quy định của Pháp luật. Ngày 26/02/2021, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Phú Bình ban hành kiến nghị số 03/KN-VKS-DS yêu cầu đồng chí Chánh án Tòa án huyện Phú Bình có biện pháp chỉ đạo kiểm tra để khắc phục những vi phạm nêu trên. Kiến nghị được Tòa án Nhân dân huyện Phú Bình tiếp thu nghiêm túc./.

Bài viết: Lưu Nguyên Vũ

VIỆN KIỂM SÁT ND HUYỆN PHÚ BÌNH KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TIN BÁO TỐ GIÁC TỘI PHẠM TẠI HẠT KIỂM LÂM PHÚ BÌNH

19 Tháng Hai, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, Quyết định số 01/QĐ-VKSPB ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trên địa bàn huyện, ngày 28/01/2021, Đoàn công tác của Viện KSND huyện Phú Bình đã tiến hành công bố Quyết định và kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình.

37

Đ/c Lê Trung Kiên – Viện trưởng VKSND huyện Phú Bình phát biểu tại buổi công bố Quyết định Kiểm sát trực tiếp.

Qua kiểm sát, nhận thấy: Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình đã được lập sổ sách, ghi chép đầy đủ và giải quyết đúng trong thời hạn luật định. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận, thụ lý giải quyết tin báo về tội phạm còn một số tồn tại như: Chưa có sổ phân công cán bộ Kiểm lâm viên tiến hành tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTCngày 29/12/2017; Chưa có sổ thông báo và chưa tiến hành thông báo về việc tiếp nhận việc giải quyết nguồn tin tội phạm cho Viện kiểm sát cùng cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01; Chưa có sổ thông báo và chưa tiến hành thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cho Viện kiểm sát cùng cấp và cho cá nhân, cơ quan,tổ chức cung cấp nguồn tin theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 14 Thông tư liên tịch số 01; Đối với 01 tin tiếp nhận giải quyết tại Hạt kiểm lâm, khi kết thúc việc giải quyết tin báo chưa ra một trong các quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều 147 BLTTHS, khoản 3 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01 mà tiến hành xử phạt vi phạm hành chính ngay.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị khắc phục. Đồng thời trao đổi nghiệp vụ và giải đáp một số vướng mắc về việc áp dụng pháp luật tố tụng hình sự trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nhằm nâng cao hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nói chung và Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

             Bùi Việt Hưng – VKSND huyện Phú Bình

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

29 Tháng Một, 2021 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 26/01/2021,  VKSND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Tại Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2020, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021 và  trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Kiểm sát nói chung và VKSND tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngô Quyết- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đ/c Phùng Đức Tiến-  Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên  và các đ/c đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện, Tòa án huyện, THADS huyện, BCH Quân sự huyện  cùng các đ/c trưởng phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh Thái Nguyên.

1

Đồng chí Phùng Đức Tiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát và phong trào thi đua năm 2020, đồng thời thông qua Kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2021 của đơn vị. Theo đó, trong năm 2020, đơn vị đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, các Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và của đơn vị; thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm về tiến độ, chất lượng so với yêu cầu của ngành, kế hoạch công tác đề ra.

2

Đồng chí Lê Trung Kiên – Viện trưởng VKSND huyện Phú Bình báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

Năm 2020, chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên được nâng lên rõ rệt. Trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có hiệu lực, hiệu quả, có chất lượng; kịp thời phát hiện các vi phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp, ban hành nhiều bản kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các bản kiến, kháng nghị.

Đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ trên hầu hết các lĩnh vực công tác; số lượng kháng nghị, kiến nghị  trong lĩnh vực hình sự đạt cao; không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện 15 vụ án trọng điểm, 02 vụ án theo thủ tục rút gọn, 01 phiên tòa số hóa hồ sơ. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thời gian qua có nhiều đổi mới đem lại chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kịp thời trong công chức và người lao động,  phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý 01 vụ án tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,   góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thành công Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chú trọng công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả tích cực; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phòng chống dịch bệnh Covid-19; quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp được duy trì và ngày càng hiệu quả hơn. Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân bảo đảm hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực.

 Với những kết quả đạt được, năm 2020, Viện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao  tăng “Cờ thi đua dẫn đầu khối”, và được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua trong công tác năm 2020; đơn vị và 03 đồng chí được tặng “Bằng khen” của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 02  đồng chí được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 03 đồng chí được Viện trưởng Viện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng “Giấy khen”

Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho 03 đồng chí đã có những thành tích và đóng góp cho Ngành trong thời gian vừa qua;  và trao tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cho đơn vị VKSND huyện Phú Bình; Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị trong năm qua; định hướng, giao nhiệm vụ cho VKSND huyện Phú Bình trong thời gian tới.

3

Đồng chí Phùng Đức Tiến – Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên trao tặng cờ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 cho tập thể VKSND huyện Phú Bình.

4

Đồng chí Nguyễn Ngô Quyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Bình trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể VKSND huyện Phú Bình.

5

6

Các đồng chí lãnh đạo trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương cho cá nhân đạt thành tích suất sắc năm 2020.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Nguyễn Ngô Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí đã biểu dương những kết quả đã đạt được của VKSND huyện Phú Bình, ghi nhận kết quả lãnh đạo của đơn vị trong năm qua.  Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu VKSND huyện phải tiếp tục đổi mới, nhất là công tác cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin; Chủ động  phối hợp với các cơ quan tư pháp tham mưu cho Thường trực Huyện ủy những vụ việc thuộc Huyện ủy quản lý.

7

Đồng chí Nguyễn Ngô Quyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Bình phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt, lãnh đạo VKSND huyện Phú Bình, đồng chí Lê Trung Kiên, Viện trưởng VKSND huyện Phú Bình đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Bí thư Huyện ủy và đ/c Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên. Đơn vị sẽ khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại năm 2020; tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 với tinh thần chủ động, đoàn kết, đổi mới; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội và Ngành đã đề ra. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương do Thường trực Huyện ủy và chính quyền địa phương giao phó../.

8

Các đồng chí Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đơn vị VKSND huyện Phú Bình.

Nguyễn Vi Hoa – VKSND huyện Phú Bình

VKSND huyện Phú Bình được UBND tỉnh Thái Nguyên tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020

25 Tháng Một, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Trong không khí náo nức cả nước chuẩn bị đón chào năm mới Tân Sửu 2021, ngày 20/01/2021 Huyện ủy Phú Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra, giám sát và phong trào thi đua yêu nước năm 2020; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị và Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Các báo cáo tập trung đánh giá những thành tích đạt được, chia sẻ các biện pháp đổi mới trong công tác, những sáng kiến, bài học kinh nghiệm để vận dụng vào việc tổ chức, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong những năm tiếp theo.

198

Đồng chí Lê Trung Kiên- Viện trưởng,đại diện VKSND huyện Phú Bình nhận Cờ thi đua năm 2020 của UBND tỉnh

Trong những năm qua, VKSND huyện Phú Bình luôn quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, luôn xác định thi đua khen thưởng là động lực phát triển, nguồn động viên mạnh mẽ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, VKSND huyện Phú Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, công tác thi đua khen thưởng đã góp phần động viên cho tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu công tác của Ngành, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, năm 2020 VKSND huyện Phú Bình được ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Công –Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên chúc mừng và ghi nhận những kết quả tích cực mà VKSND huyện Phú Bình cũng như các cá nhân, tập thể đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, có được kết quả trên là nỗ lực không ngừng của từng cá nhân, bên cạnh đó còn có sự chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Huyện ủy, UBND và các cơ quan, ban ngành đã luôn quan tâm. Đồng chí tin tưởng, trong thời gian tới, VKSND huyện Phú Bình và các cơ quan, ban ngành tiếp tục phát động nhiều phong trào tạo động lực thi đua sôi nổi, tiếp thu các sáng kiến mới, thực hiện khen thưởng đúng người, đúng việc, khách quan để tạo thành tấm gương động lực./.

Thùy Dương – VKSND huyện Phú Bình

 

VKSND và TAND huyện Phú Bình phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án dân sự

25 Tháng Một, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2021, ngày 20/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Phú Bình phối hợp vớiTòa án nhân dân (TAND) huyện Phú Bình tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đối với vụ án dân sự sơ thẩm về việc “Kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất”, giữa Nguyên đơn là ông Vũ Đình Điền, sinh năm 1962 vớiBị đơnlàông Trần Thanh Sơn, sinh năm 1976 cùng có địa chỉ tại xóm Nam Hương 3, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Kiểm sát viên đại diện VKSND huyện Phú Bình được phân công tham gia phiên tòa là ông Lưu Nguyên Vũ – Kiểm sát viên sơ cấp.

Tham dự phiên tòa có Lãnh đạo, các Thẩm phán, Thư ký của TAND huyện Phú Bình cùng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của VKSND huyện Phú Bình.

Đây là vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tuy không quá phức tạp nhưng liên quan đến sự điều chỉnh của nhiều quy phạm pháp luật, điển hình trong các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại địa phương, hội đủ tiêu chí để lựa chọn thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm, Kiểm sát viên khi được phân công đã thực hiện đúng hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND Tối cao hướng dẫn việc tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm; tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, báo cáo đề xuất quan điểm giải quyết vụ án rõ ràng, dự thảo câu hỏi cùng những tình huống phát sinh và dự thảo phát biểu tại phiên tòa, hỏi bổ sung những tình tiết, nội dung chưa được thẩm phán hỏi rõ.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, của đương sự và những người tham gia phiên tòa đồng thời căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, diễn biến và kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Kiểm sát viên đã phát biểu phân tích, đánh giá đầy đủ quá trình tố tụng và nội dung vụ án, có quan điểm rõ ràng đối với việc giải quyết nội dung vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử thống nhất quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Kết thúc phiên tòa, hai đơn vị TAND và VKSND huyện Phú Bình đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đều đánh giá phiên Tòa được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, có hiệu quả, đồng thời cũng chỉ rõ những ưu điểm, một số hạn chế của Thầm phán, Kiểm sát viên tại phiên tòa, nguyên nhân của những hạn chế, biện pháp khắc phục. Sau khi nghe các ý kiến góp ý, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa nghiêm túc tiếp thu, kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phiên tòa rút kinh nghiệm được xem là hình thức tự đào tạo hiệu quả, qua đó các công chức, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình đã học hỏi, nâng cao được trình độ, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, xử lý các tình huống tại phiên tòa, tạo điều kiện cho nhiều Kiểm sát viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp cận thực tế, nâng cao kỹ năng tham gia phiên tòa, tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm./.

Lưu Nguyên Vũ- Viện kiểm sát ND Phú Bình

VKSND huyện Phú Bình kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn

25 Tháng Một, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhằm sớm thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2021 của khâu công tác Thi hành án hình sự, ngày 21/01/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đoàn Kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ tại đơn vị Ủy ban nhân dân xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, do đồng chí Man Anh Hùng – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn.

Cùng tham gia với đoàn công tác có đồng chí Chu Thị Oanh, đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình và đồng chí Dương Văn Nguyên, đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Bình và đồng chí Vũ Duy Huy, đại diện Cơ quan THAHS Công an huyện Phú Bình.

197

Đoàn kiểm sát làm việc tại xã Thượng Đình

Qua cuộc Kiểm sát trực tiếp, nhận thấy trong công tác THA hình sự, Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Thượng Đình, huyện Phú Bình đã mở sổ theo dõi các bị án đầy đủ, rõ ràng, đúng cột mục. Trong hồ sơ thi hành án có quyết định phân công người theo dõi, giám sát, giáo dục đối với các bị án trong thời gian chấp hành án, người được giao theo dõi, giám sát đã triệu tập các bị án đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn viết bản kiểm điểm và có nhận xét đánh giá trong quá trình rèn luyện của các bị án tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã giao cho Trưởng Công an xã trực tiếp quản lý, giáo dục đối với người bị kết án, tạo điều kiện cho người bị kết án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương rèn luyện, sửa chữa lỗi lầm, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương, do vậy trong thời điểm kiểm sát không có bị án nào tái phạm tội trong thời gian chấp hành án.

Tuy nhiên qua kiểm sát vẫn còn phát hiện một số tồn tại như: người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo đã chấp hành xong các khoản tiền phạt, tiền án phí nhưng phần nhận xét không ghi đầy đủ, biên bản bàn giao hồ sơ thi hành án chưa thực hiện đầy đủ theo mẫu quy định, quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục còn ghi thiếu căn cứ, điểm, khoản, điều, các quyết định chấp hành xong hình phạt, được giảm thời gian thử thách, không kịp thời đưa vào hồ sơ,…

Sau khi nghe dự thảo kết luận của đoàn công tác, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đồng chí Trưởng Công an xã Thượng Đình đã tiếp thu ý kiến và hứa sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất, đồng thời đề nghị với Cơ quan THAHS Công an huyện Phú Bình tăng cường tập huấn, hướng dẫn các quy định của Luật Thi hành án hình sự cho cấp xã được nhắm rõ nhằm thực hiện tốt công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương./.

 

Man Anh Hùng – VKSND huyện Phú Bình

 

VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH ban hành KIẾN NGHỊ Cơ quan CSĐT Công an HUYỆN PHÚ BÌNH VỀ TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT TIN BÁO, TỐ GIÁC TỘI PHẠM NĂM 2021

25 Tháng Một, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Bình về vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/11/2019 tại xóm Đô, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã ban hành kiến nghị vi phạm những nội dung sau: Quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo còn để vi phạm về thời hạn ra thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận và ra Quyết định phân công Điều tra viên giải quyết tin gửi sang Viện kiểm sát. Vi phạm khoản 3, 5 Điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự; Vi phạm khoản 1, 2, 5 Điều 8, khoản 1 Điều9 Thông tư tiên tịch số 01/2017/TTLT – BCA – BQP – BTC – BNN & PTNN – VKSTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ quốc phòng, Bộ tài chính, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.Ngoài ra đối với Quyết định trưng cầu giám định của cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Bình đã vi phạm về thời hạn gửi Quyết định choViện kiểm sát và nội dung quyết định trưng cầu giám định không ghi thời hạn giám định. Vi phạm điểm e khoản 2, 3 Điều 205 Bộ luật tố tụng hình sự. Hậu quả của tồn tại, vi phạm của cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Bình: Đã dẫn đến việc giải quyêt nguồn tin về tội phạm không được nhanh chóng, kịp thời, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.  Sau khi phát hiện vi phạm Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm và được CQCSĐT Công an huyện Phú Bình tiếp thu khắc phục sửa chữa./.

Lý Tuyết- Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình.

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ BÌNH TRỰC TIẾP THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐVÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

28 Tháng Mười Hai, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 21/12/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Phú Bình tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự V.L.C và V.L.M phạm tội “Cố ý gây thương tích”quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 BLHS. Đồng chí Man Anh Hùng – Phó Viện trưởng trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Tham dự phiên tòa có các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình.

163

Đ/c Man Anh Hùng – Phó Viện trưởng VKSND huyện Phú Bình THQCT & KSXX tại phiên tòa

Theo cáo trạng: Do có mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình giữa 02 bố con V.L.C và V.L.M, khoảng 21 giờ ngày 20/6/2020, tại khu vực bếp nhà V.L.C (sinh năm 1968) thuộc xóm Cổ Dạ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, C đã dùng 01 gậy tre đánh vào vùng đầu, lưng tay của V.L.M (là con trai của C) gây tổn thương cơ thể cho M 26% thương tích. Do bị đánh, M đã dùng 01 chiếc cào bổ 01 nhát vào gáy C gây tổn thương cơ thể cho C là 19%.

Tại phần xét hỏi, Kiểm sát viên đã làm rõ được diễn biến hành vi phạm tội của các bị cáo. Khi trình bày luận tội, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát trong đó lập luận về các chứng cứ buộc tội, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của bị cáo, phân tích nguyên nhân điều kiện phạm tội và khẳng định quan điểm truy tố của Viện kiểm sát được nêu trong Cáo trạng là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trên cơ sở diễn biến tại phiên tòa, bản Luận tội của Kiểm sát viên, căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo V.L.C 30 tháng tù; bị cáo V.L.M 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 BLHS.

Qua việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm do lãnh đạo Viện trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án trên vừa để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, đồng thời thông qua đó cũng là hình thức đào tạo để Kiểm sát viên, kiểm tra viên, Chuyên viên trong đơn vị học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp trong công tác./.

Nguyễn Văn Bình – VKS nhân dân huyện Phú Bình

CẦN THỐNG NHẤT NHẬN THỨC TRONG VIỆC TRỪ THỜI GIAN TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀO THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI PHẠM TỘI BỊ ÁP DỤNG PHẠT TÙ NHƯNG CHO HƯỞNG ÁN TREO

24 Tháng Mười Hai, 2020 Trao Đổi Pháp Luật

Trong quá trình thực tiễn xét xử các vụ án hình sự tại địa phương, việc áp dụng pháp luật đối với việc “trừ thời gian tạm giữ, tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù trong trường hợp người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo” đang còn có sự nhận thức và áp dụng chưa thống nhất.

Ví dụ cụ thể: Nguyễn Văn X bị bắt, tạm giữ, tạm giam trong thời hạn là 1 tháng về hành vi Trộm cắp tài sản, sau đó thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Khi xét xử, Tòa án quyết định xử phạt Nguyễn Văn X, 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng. Việc quyết định hình phạt đối với X như nêu trên có hai ý kiến:

Ý kiến thứ nhất: Nguyễn Văn X đã bị tạm giữ, tạm giam trong thời hạn là 1 tháng trong quá trình điều tra. Do vậy khi xét xử, Tòa án quyết định xử phạt Nguyễn Văn X 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, được trừ đi 1 tháng đã tạm giữ, tạm giam, còn phải chấp hành 8 tháng nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng kể từ ngày tuyên án…

Ý kiến thứ hai: Nguyễn Văn X bị tạm giữ, tạm giam trong thời hạn là 1 tháng. Khi xét xử, Tòa án quyết định xử phạt Nguyễn Văn X 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, thời gian thử thách là 18 tháng kể từ ngày tuyên án (không trừ đi thời hạn X bị giam giữ).

Qua nghiên cứu quy đinh của Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn có liên quan, quan điểm của tác giả đồng tình với ý kiến thứ nhất. Việc Tòa án không trừ thời gian bị cáo đã bị giữ, tạm giam là không chính xác và không đúng quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bị cáo. Bởi lẽ:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự quy định“Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù”. Do vậy khi Tòa án xử phạt bị cáo hình phạt tù thì phải trừ thời gian tạm giữ, tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù (nếu bị cáo bị tạm giữ, tạm giam). Cần lưu ý,“trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù” khác với“trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam vào thời gian thử thách của án treo”.

Tại Điều 4 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP,ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo, quy định “Khi cho người phạm tội hưởng án treo, Tòa án phải ấn định thời gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không được dưới 01 năm và không được quá 05 nămvà vận dụng tinh thần của Công văn số 27/TANDTC-KHXX ngày 17/02/2014 của Tòa án nhân dân Tối cao “…khi ấn định thời gian thử thách của án treo thì không trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam vào thời gian thử thách…”.

Tại Điều 7 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTPngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao quy định: Trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp hình phạt tù của bản án trước theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Bộ luật Hình sự; nếu họ đã bị tạm giam, tạm giữ thì thời gian bị tạm giam, tạm giữ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù. Để có căn cứ cho việc tổng hợp hình phạt theo hướng dẫn quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thì Tòa án phải trừ thời gian tạm giữ, tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù trong trường hợp người phạm tội được hưởng án treo. Hơn nữa tại mục 27 trong tài liệu hướng dẫn giải đáp khó khăn vướng mắc trong công tác THQCT và KSXXHS 2020 của Viện kiểm sát Tối cao hướng dẫn “…Tòa án không trừ thời hạn đã bị tạm giữ, tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù khi cho bị cáo hưởng án treo là vi phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luậ hình sự và Viện kiểm sát phải kháng nghị”. Quy định của các văn bản pháp luật này là thống nhất, không có mâu thuẫn và hiện nay vẫn đang thực hiện.

Từ nội dung trên rất mong nhận được sự trao đổi, chia sẻ, đóng góp của bạn đọc để có sự nhận thức và áp dụng phát luật thống nhất.

Lê Trung Kiên-

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình

 

Page 2 of 1012345...10...Last »