Tag Archives: phòng 8

Chi Bộ phòng KS việc tạm giữ tạm giam và thi hành án (phòng 8) Viện KSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại Hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

31 Tháng Ba, 2020 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 123-KH/ĐUK ngày 02/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK ngày 13/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực đồng thời được sự nhất trí của Đảng ủy VKSND tỉnh Thái Nguyên, ngày 24/3/2020, Chi bộ phòng 8 Viện KSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Tiến- Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, và sự có mặt của 11 đảng viên thuộc Chi bộ phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, các  đồng chí đảng viên trong Chi bộ với tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo trong công việc đã tạo sự chuyển biến tích cực góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác, đồng thời qua việc học tập và làm theo gương Bác, nhiều đảng viên của chi bộ đã nêu gương tốt trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong làm việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống mọi biểu hiện suy thoái đạo đức, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, cán bộ, đảng viên cùng với Chi ủy của Chi bộ đã vượt qua những khó khăn, hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để đạt được những kết quả đó chính là nhờ sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, sự lãnh chỉ đạo sâu sát của đồng chí Bí thư và Ban chi ủy, đặc biệt là sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát tỉnh Thái Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020.

Tại Đại hội, Đ/c Hoàng Văn Tiến phát biểu biểu dương những thành tích của Chi bộ, bên cạnh đó đồng chí cũng quán triệt những mặt còn hạn chế cần khắc phục. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới 2020- 2022, chi bộ đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ đồng thời lựa chọn được những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài có tinh thần trách nhiệm để bầu vào Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tại đại hội, các đảng viên đã thảo luận những mặt còn hạn chế và đưa ra các tham luận nhằm đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022. Theo đó, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng Đảng viên về đạo đức chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch hàng năm theo chỉ tiêu của ngành. Đại hội cũng xây dựng  chỉ tiêu cụ thể trong hoạt động của chi bộ và trong công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm 3 đồng chí, đồng chí Triệu Văn Tiếp- Trưởng phòng 8 tái đắc cử làm Bí thư chi bộ; đồng chí Chu Văn Hiện, Phó trường 8 được bầu làm Phó bí thư; đ/c Dương Thị Mai Hạnh, kiểm sát viên được bầu làm Chi ủy viên.

15

Đ/c Hoàng văn Tiến chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ phòng 8 nhiệm kỳ 2020-2022

Có thể nói, Đại hội Chi bộ phòng 8 VKSND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội quán triệt mỗi đảng viên trong Chi bộ hãy phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt mười chữ vàng của Bác Hồ trao tặng cho cán bộ Ngành kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”, qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; cũng như góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp, xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh.

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy- Chi bộ phòng 8

Phòng 8 Công bố Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyệnVõ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

27 Tháng Ba, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; Chỉ thị và Kế hoạch công tác công tác kiểm sát Thi hành án dân sự năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao với nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, bán đấu giá, thu hồi tài sản trong thi hành án dân sự, đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế”. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 01; Kế hoạch số 02 ngày 27/02/2020 về viêc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.(thời điểm kiểm sát từ 01/4/2019 đến 28/02/2020).

Ngày 18/3/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự  đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Dương Văn Duy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tới dự chỉ đạo, cùng toàn thể các thành viên đoàn trực tiếp kiểm sát và có tham gia của Đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, tập thể Lãnh đạo;Chấp hành viên, Cán bộ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai, các thành phần tham gia hội nghị thảo luận. Đồng chí Dương Văn Duy đã quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái nguyên và giao cho đồng chí trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn trực tiếp kiểm sát, đơn vị được kiểm sát bố trí phân công tổ chức thực hiện cuộc kiểm sát đúng nội dung, thời hạn, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Quá trình thực hiện phải đảm bảo hoạt động thi hành án của Chi cục Thi hành án vẫn được tiến hành đúng quy định. Đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Duy và sẽ phối hợp chặt trẽ với đoàn trực tiếp kiểm sát để tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung cuộc kiểm sát đề ra.

Cuộc trực tiếpkiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên dự kiến tiến hành trong thời gian là 20 ngày kể từ ngày công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát .

                                                               Nguyễn Thị Thanh Thủy- Phòng 8

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên.

2 Tháng Ba, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 và quyết định số 53/QĐ-VKS ngày 15/01/2020 của Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 12/2/2020 đến ngày 14/2/2020, Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù quý I/2020 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên

Ngày 21/2/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Tham gia buổi làm việc, về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Duy- Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí trong đoàn kiểm sát trực tiếp. Về phía Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Kiên Cường- Giám thị Trại tạm giam, các đồng chí Phó giám thị cùng các đồng chí đội trưởng chuyên môn.

210

Toàn Cảnh Hội Nghị

Thông qua công tác kiểm sát nhận thấy: Trong thời điểm kiểm sát (từ 01/10/2019  đến ngày 31/1/2020), Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân như chế độ ăn, mặc và cấp phát tư trang, chế độ sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm găp nhận quà đặc biệt là các chế độ nhân dịp Lễ, tết Nguyên Đán vừa qua.

Ngoài ra Ngoài ra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid- 19 cũng được Ban giám thị Trại tạm giam đặc biệt quan tâm. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra sức khỏe của người bị tạm giữ, tạm giam trong quá trình tiếp nhận giữ được tăng cường và nâng cao, quá trình thăm gặp, gửi quà cũng được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh lây lan; đã tiến hành vệ sinh, phun thuốc khử trùng khu vực trong và ngoài Nhà tạm giữ, trang bị khẩu trang, nước rửa tay cho cán bộ…

Tuy nhiên qua kiểm sát thấymột số công trình xây dựng đã lâu nên bị xuống cấp, thiết kế không còn phù hợp, số lượng người bị kết án tử hình tăng nên không đủ chỗ giam giữ riêng can phạm nữ theo quy định tại khoản 4 điều 27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Kiên Cường- Giám thị Trại tạm giam đã tiếp thu toàn bộ nội dung viện kiểm sát đã nêu trong bản dự thảo kết luận; trong thời gian tới sẽ chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn thiếu sót, tồn tại. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19.

Dương Thị Mai Hạnh – Phòng 8

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên.

10 Tháng Sáu, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 31/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Tham gia buổi làm việc, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Duy- Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí trong đoàn kiểm sát trực tiếp. Đại diện Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Kiên Cường- Giám thị Trại tạm giam, các đồng chí Phó giám thị cùng các đồng chí đội trưởng chuyên môn.

Trước đó, trong các ngày từ ngày 27/5/2019 đến ngày 30/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra các loại sổ theo dõi, hồ sơ tài liệu, kiểm danh, kiểm diện buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng giam người bị kết án tử hình, buồng phạm nhân và nơi lao động sản xuất của phạm nhân; gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam.

Thông qua công tác kiểm sát nhận thấy: Trong thời điểm kiểm sát (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 30/4/2019), Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam; Các chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Qua kiểm sát trực tiếp thấy số lượng người bị tạm giữ, tạm giam tăng đột biến, trại tạm giam chưa đáp ứng được yêu cầu giam giữ về chế độ chỗ nằm tối thiểu cho người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định tại khoản 4 điều 27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Kiên Cường- Giám thị Trại tạm giam đã tiếp thu toàn bộ nội dung Viện kiểm sát đã nêu trong bản dự thảo kết luận; trong thời gian tới sẽ chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn thiếu sót, tồn tại. Đồng chí cũng khẳng định việc kiểm sát trực tiếp là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục người chấp hành án phạt tù./.

Dương Thị Mai Hạnh – Phòng 8

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

1 Tháng Tư, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019; Chương trình công tác của Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019; công văn số 610/VKSNDTC- V8 ngày 22/2/2019 của VKSND Tối cao về việc sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Ngày 22/3/2019 VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được sau 01 năm thực hiện Luật tạm giữ, tạm giam; những tồn tại hạn chế, khó khăn bất cập trong việc thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Tại điểm cầu Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Bùi Lê Sính- Phó vụ trưởng Vụ KS tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự VKSND Tối cao (Vụ 8) dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Dương Văn Duy- Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên- chủ trì hội nghị; các đồng chí Kiểm sát viên Vụ 8- Viện KSND Tối cao; Lãnh đạo, KSV Phòng 8; Lãnh đạo các phòng 1, Phòng 2, Phòng 7, đ/c Chánh thanh tra, đ/c Chánh văn phòng tổng hợp. Tại 9 điểm cầu VKS cấp huyện gồm các đồng chí Lãnh đạo viện và toàn thể cán bộ, KSV của đơn vị.

Hội nghị được nghe đồng chí Triệu Văn Tiếp- Trưởng phòng 8 trình bày báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Phần thảo luận có 05 ý kiến tham luận của  Phòng 8, VKS Phổ Yên, VKS Phú Lương, VKS Đồng Hỷ, VKS thành phố Thái Nguyên. Các ý kiến tham luận, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được sau 01 năm thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, thông qua công tác thực tiễn đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc như: Luật chưa quy định cụ thể thời gian lập danh chỉ bản của người bị tạm giữ, tạm giam; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định về việc xử lý đối với người bị tạm giữ, tạm giam vi phạm nội quy của cơ sở giam, giữ, tuy nhiên đa số các nhà tạm giữ của Công an cấp huyện chưa có buồng kỷ luật gây khó khăn cho nhà tạm giữ trong quá trình thực hiện chế độ quản lý giam giữ; theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam thì người đang chờ chấp hành án phạt tù được phân loại riêng, trong khi đó hầu hết các nhà Tạm giữ của công an cấp huyện không có buồng giam người đang chờ chấp hành án phạt tù… Tại hội nghị đại điện lãnh đạo Vụ 8 và lãnh đạo Phòng 8 đã giải đáp các khó khăn, vướng mắc qua 01 năm thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để tổng hợp chung báo cáo Lãnh đạo Viện KSND Tối cao chỉ đạo.

Kết thúc hội nghị đồng chí Dương Văn Duy- Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt một số nội dung yêu cầu các VKS cấp huyện áp dụng và tổ chức thực hiện tốt Luật thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu công tác chung của toàn ngành./.

 

                                                           Dương Thị Mai Hạnh – Phòng 8

 

VKSND tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên

20 Tháng Ba, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 07/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Tham gia buổi làm việc, về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Duy- Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí trong đoàn kiểm sát trực tiếp. Về phía Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Kiên Cường- Giám thị Trại tạm giam, các đồng chí Phó giám thị cùng các đồng chí đội trưởng chuyên môn.

Trước đó, trong các ngày từ ngày 25/2/2019 đến ngày 01/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra các loại sổ theo dõi, hồ sơ tài liệu, điểm danh, kiểm diện buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng giam người bị kết án tử hình, buồng phạm nhân và nơi lao động sản xuất của phạm nhân; gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam.

Thông qua công tác kiểm sát nhận thấy: Trong thời điểm kiểm sát (từ 15/10/2018  đến ngày 31/1/2019), Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam; Các chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ ra thiếu sót, tồn tại cần khắc phục như: Chưa thực hiện đầy đủ triệt để, đúng quy định về chế độ quản lý đối với người bị tạm giữ, tạm giam (khoản 1 điều 19 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam).

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Kiên Cường- Giám thị Trại tạm giam đã tiếp thu toàn bộ nội dung viện kiểm sát đã nêu trong bản dự thảo kết luận; trong thời gian tới sẽ chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm khắc phục những thiếu sót, tồn tại. Đồng chí cũng khẳng định việc kiểm sát trực tiếp rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác công tác quản lý, người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục người chấp hành án phạt tù./.

Dương Thị Mai Hạnh – Phòng 8

 

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIẢM THỜI HẠN CHÂP HÀNH ÁN PHẠT TÙ CHO PHẠM NHÂN ĐỢT TẾT NGUYÊN ĐÁN KỲ HỢI 2019

23 Tháng Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày  14 tháng 1 năm 2019, Trại tạm giam  Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 28 phạm nhân đợt tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham dự buổi lễ công bố có đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh cùng Lãnh đạo Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

40

Đ/c Dương Văn Duy – Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên trao QĐ giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

Đợt xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù  nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 cho 28 phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên đã thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với những người bị kết án biết ăn năn, hổi cải, nhận rõ được sai lầm, thi đua cải tạo tốt và có đủ điều kiện được xét giảm theo quy định của pháp luật; đồng thời cũng ghi nhận sự công tâm, khách quan của các đơn vị Trại tạm giam, Viện kiểm sát, Tòa án và Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên..

Dương Thị Mai Hạnh – P8

CÔNG BỐ DỰ THẢO KẾT LUẬN KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TẠI TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

13 Tháng Mười Một, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 221/QĐ-VKS ngày 10/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018, Phòng 8 VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành mở điểm kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên, kỳ 6 tháng cuối năm 2018.

Ngày 09/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức buổi làm việc công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam. Tham gia buổi kết luận, có đồng chí Dương Văn Duy, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí trong đoàn kiểm sát trực tiếp; đồng chí Nguyễn Văn Vui, Phó giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng CQTHAHS Công an tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Giám thị Trại tạm giam cùng các đồng chí phó giám thị cùng các đồng chí đội trưởng chuyên môn.

Bản dự thảo kết luận đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời điểm kiểm sát (từ 01/5/2018 đến 15/10/2018), được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Cơ quan THAHS Công an tỉnh, của Lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh, cùng sự cố gắng và trách nhiệm trong công việc của cán bộ chiến sỹ, công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù đã đạt được nhiều kết quả tích cực; Các quyền và lợi ích chính đáng của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng, đảm bảo. Đồng thời, dự thảo cũng đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục để thực hiện tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù.

Các đồng chí có mặt trong buổi làm việc đã có những ý kiến đóng góp xây dựng để hoàn thiện bản dự thảo kết luận, đảm bảo chính xác về nội dung, số liệu. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ ban hành kết luận chính thức trong thời gian sớm nhất.

*Một số hình ảnh buổi kết luận:

p8 ti

Đồng chí Triệu Văn Tiếp, trưởng Phòng 8 công bố bản kết luận kiểm sát trực tiếp

p8 ti1

Đồng chí Dương Văn Duy, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị

 

Hoàng Thị Diệu Ngọc – Phòng 8

CHI ĐOÀN VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÔNG QUA PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH

8 Tháng Mười Một, 2018 Bài viết nổi bật, Thông Tin Tuyên Truyền

Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động năm 2018, được sự nhất trí của Đảng ủy VKSND tỉnh Thái Nguyên; đồng thời hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11. Sáng ngày 05/11/2018, tại trường THPT Phú Lương, chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Trường THPT Phú Lương tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa giả định vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” với sự tham dự của cả 3 khối học sinh toàn trường.

Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên vụ án có thật, theo đó, bị cáo 16 tuổi 6 tháng có quan hệ yêu đương và quan hệ tình dục với bạn gái dẫn tới bạn gái có thai và sinh con khi chưa đầy 13 tuổi. Bị cáo bị Viện kiểm sát truy tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015.

Phiên tòa giả định diễn ra với đầy đủ trình tự, thủ tục, thành phần…theo quy định theo Bộ luật tố tụng hình sự. Phần phát biểu luận tội của Kiểm sát viên Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên Tòa đã giúp các em học sinh hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, đồng thời lồng ghép những nội dung tuyên truyền pháp luật, giáo dục ý thức cho các em học sinh.

Đặc biệt, để tăng tính tương tác và hiệu quả của buổi tuyên truyền, Chi đoàn đưa ra các tình huống hỏi – đáp liên quan đến vụ án. Phần giao lưu diễn ra sôi nổi và được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh. Câu trả lời các em học sinh cho thấy các em đã cơ bản nắm được những nội dung mà phiên tòa muốn truyền tải.

Phiên tòa khép lại với thông điệp “Hãy sống có trách nhiệm hơn, hãy chuyên tâm học tập để trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội”.

Thông qua phiên tòa giả định mang tính trực quan sinh động, sát với thực tế và phù hợp với độ tuổi, hơn 2000 học sinh của trường THPT Phú Lương đã được tuyên truyền, giải thích, giúp cho các em nhận diện được hành vi phạm tội, các yếu tố cấu thành tội phạm, mức hình phạt, tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như chính sách hình sự của Đảng và nhà nước ta. Từ đó, các em đã hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật, ý thức được chuẩn mực ứng xử cũng như ý thức phòng, tránh các hành vi xâm hại tình dục, tự bảo vệ mình và người khác; khuyến khích các em chăm chỉ học hành, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đây là một cơ hội để những đoàn viên Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tự trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng và kinh nghiệm cho bản thân, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để có thể nâng cao nhận thức pháp luật đến nhiều đối tượng người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

* Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền:

tt pl

Bố trí phiên tòa giả định

 tt pl 1

tt pl 2

Kiểm sát viên công bố Cáo trạng

tt pl 4

Các em học sinh trường THPT Phú Lương tham dự buổi tuyên truyền

Hoàng Thị Diệu Ngọc, Phòng 8 VKSND tỉnh Thái Nguyên

KẾT LUẬN KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TẠI TRẠI GIAM PHÚ SƠN 4

27 Tháng Chín, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 187/QĐ-VKS ngày 14/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4, kỳ 6 tháng cuối năm 2018. Từ ngày 07/9/2018 đến ngày 21/9/2018, Phòng 8 VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành mở điểm kiểm sát, trực tiếp kiểm tra các loại sổ sách, hồ sơ tài liệu; kiểm tra nơi ăn, ở, bệnh xá, căng tin, khu dạy nghề, khu sản xuất và gặp hỏi một số phạm nhân.

Ngày 21/9/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4. Tham gia buổi kết luận, về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Duy, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí trong đoàn kiểm sát trực tiếp. Về phía Trại giam Phú Sơn 4 có đồng chí Lê Đình Thanh, Giám thị Trại giam Phú Sơn 4, các đồng chí phó giám thị phụ trách các phân trại cùng các đồng chí trưởng phân trại, đội trưởng chuyên môn.         

Bản kết luận đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời điểm kiểm sát (từ 01/4/2018 đến 31/8/2018), được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban giám thị, của Lãnh đạo các phân trại, các đội nghiệp vụ, sự cố gắng và trách nhiệm trong công việc của cán bộ chiến sỹ, công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4 đã đạt được nhiều kết quả tích cực; Các quyền và lợi ích chính đáng của phạm nhân không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng, đảm bảo. Đồng thời, Bản kết luận cũng đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù.

Thay mặt Trại giam Phú Sơn 4, đồng chí Lê Đình Thanh – Giám thị Trại đã tiếp thu toàn bộ nội dung viện kiểm sát đã nêu trong bản kết luận; Chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn thiếu sót, tồn tại. Đồng chí cũng khẳng định việc kiểm sát trực tiếp rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

*Một số hình ảnh buổi kết luận:

p8 gn

Đồng chí Hoàng Mạnh Thái thay mặt đoàn kiểm sát công bố bản kết luận kiểm sát trực tiếp

p8 gn1

Đồng chí Lê Đình Thanh, Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 phát biểu tiếp thu kết luận

p8 gn 2

Đồng chí Dương Văn Duy, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị

Hoàng Thị Diệu Ngọc – Phòng 8

Page 2 of 41234