Tag Archives: phòng 2

Phòng 2 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

29 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-VKS ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 06/4/2021 đến ngày 26/4/2021, Phòng 2 VKSND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Bùi Hồng Hương- Trưởng phòng làm trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp Phòng 2 – VKS tỉnh Thái Nguyên và VKSND huyện Đại Từ.

31

Ảnh: Đồng chí Lý Văn Huấn – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo

Qua kết quả công tác kiểm sát và trên cơ sở báo cáo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đoàn kiểm sát công tác đã tiến hành kiểm tra sổ thụ lý và các hồ sơ không khởi tố, tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm tại Công an huyện Đại Từ và trực tiếp kiểm tra 17/30 UBND xã thuộc huyện Đại Từ trong việc thụ lý, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm. Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra những ưu điểm và tồn tại trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ và UBND cấp xã.

Kết thúc cuộc Kiểm sát, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp trong đó kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ   kiểm điểm rút kinh nghiệm  đối với tồn tại, thiếu sót đã nêu trong kết luật, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với Điều tra viên, Cán bộ điều tra được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm; Công an các xã trực thuộc trong việc tiếp nhận, phân loại, chuyển giao nguồn tin về tội phạm, không để xảy ra sai sót, vi phạm tương tự tiếp theo./.

Người viết bài: Diệp Hương – KSV

 

Phòng 2, VKS tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển khai công tác năm 2021

25 Tháng Một, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 21/01/2021 Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra. Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển khai công tác năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị đã nghe đ/c Lê Hùng Vỹ, phó trưởng phòng 2 thông qua chương trình công tác với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội, giao theo chỉ thị số 01/CT-VKSTC  ngày 31/12/2020 của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và kế hoạch công tác trọng tâm 2021 của Viện  kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra. Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục đưa ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Thực hiện tốt chủ trương chống oai, sai và bỏ lọt tội phạm, đảm bảo mọi hành vi phạm tội được phát hiện và khởi tố, điều tra xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Chủ động bán sát hồ sơ điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố và điều tra đối với các vụ án hình sự, đạt 100%.

Đẩy mạnh công tác thực hành quyền công tố kiểm sát ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra, truy tố nhằm đảm bảo không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm, được dư luận quan tâm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị đ/c Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng VKSND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của Phòng và đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm đã có, nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo phòng cũng như của từng Kiểm sát viên trong công tác giải quyết các vụ án hình sự. Bám sát các chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ của Ngành để hoàn thành nhiệm vụ, không để xảy ra việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nâng cao hơn nữa công tác hướng về cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKS cấp huyện theo lĩnh vực công tác chuyên môn của Phòng.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Phó viện trưởng, đ/c Bùi Hồng Hương trưởng phòng  2 hứa sẽ cùng tập thể đơn vị đoàn kết, đổi mới để lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021 đã đề ra.

                                                   Người viết bài

                                                                                                        Bùi Minh

Phòng 2: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên

11 Tháng Một, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-VKS ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ngày 06/01/2021, Phòng THQCT, kiểm sát sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về Trật tự xã hội (Phòng 2) VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên. Đoàn kiểm sát do đồng chí Bùi Hồng Hương – Trưởng phòng 2 làm trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên của đơn vị.

172

Đoàn đã được nghe Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của đơn vị trong thời điểm kiểm sát (01/12/2019 đến 31/12/2020); tiến hành kiểm tra sổ thụ lý và 49 hồ sơ (Tố giác tội phạm 24 tin; Tin báo tội phạm 24 tin; phục hồi 01 tin) thụ lý, giải quyết của cơ quan điều tra. Kết quả giải quyết: Khởi tố vụ án hình sự: 30 tin;  Tạm đình chỉ giải quyết: 06 tin; Quyết định không khởi tố: 06 tin; Đang giải quyết: 07 tin. Không có tin báo quá hạn giải quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm sát, Đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan điều tra như: Đã tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ để tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các cá nhân, tổ chức qua đường điện thoại hoặc trực tiếp đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên (PC 02) trình báo; mở sổ thụ lý theo dõi tiếp nhận tin báo tội phạm theo quy định; phân loại nguồn tin chính xác, kịp thời; Quyết định phân công Phó thủ trưởng, Điều tra viên giải quyết nguồn tin theo đúng quy định, kịp thời thông báo đến Viện kiểm sát để kiểm sát việc giải quyết đúng quy định Bộ luật tố tụng hình sự; Đã áp dụng các biện pháp xác minh tin báo theo đúng quy định; Kết thúc việc xác minh đều có văn bản trao đổi thống nhất với Viện kiểm sát trước khi ra quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự; Chấp hành đúng thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, không để quá hạn hoặc vi phạm về thời hạn giải quyết…

Tuy nhiên bên cạnh đó, thông qua công tác kiểm sát nhận thấy vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại cần khắc phục để nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Kết thúc cuộc Kiểm sát, Viện kiểm sát tỉnh đã ban hành Kết luận và kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục những thiếu sót, tồn tại thông qua công tác kiểm sát đã chỉ ra.

Kiến nghị của Viện kiểm sát được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên chấp nhận và tổ chức thực hiện theo các nội dung yêu cầu.

                                  Bùi Minh

                                                                                            

            .

                                                                                     

Phòng 2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm tốt công tác tuyên truyền, phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em.

20 Tháng Mười Một, 2020 Bài viết nổi bật, Slider, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 16/11/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa  xét xử vụ án Nguyễn Văn Chức, bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên truy tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại điều 142 BLHS. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quần chúng quan tâm, theo dõi.

93

Đ/c: Lý Văn Huấn- KSV- Phó viện trưởng VKS ND tỉnh Thái Nguyên thực hành quyền công tố tại phiên tòa

Ngay từ khi nhận được tin báo, một cháu bé bị xâm hại nghiêm trọng khi đang trên đường đến trường học, Cơ quan điều tra đã tích cực điều tra, nắm tình hình tuy nhiên do khu vực cháu bé bị xâm hại vắng vẻ, ít người qua lại, do quá hoảng loạn cháu bé không nhớ được các đặc điểm để nhận dạng đối tượng nên công tác điều tra phá án tưởng chừng rơi vào bế tắc, với những trăn trở trong nghề cũng như chứng kiến sự đau sót của gia đình, sự ngây thơ của cháu bé bị lấn át bởi cảm giác hoảng sợ, lo lắng, việc học tập bị ảnh hưởng, luôn rụt rè trong các giao tiếp… luôn thôi thúc các chiến sỹ công an ngày đêm nghiên cứu, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ gây án. Sau 04 tháng điều tra, hung thủ đã được xác định, với những chứng cứ buộc tội sát đáng, bị can đã cúi đầu nhận tội và xin được sự khoan hồng của pháp luật.

Xác định đây là một trong những vụ án điển hình, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa trong tình hình hiện nay công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em tránh khỏi bị xâm hại tình dục đang được xã hội đặc biệt quan tâm. Viện kiểm sát tỉnh Thái Nguyên đã phân công KSV kiểm sát điều tra, cùng điều tra viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án, nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử để góp phần ổn định tình hình tại địa phương. Tại phiên tòa xét xử đối với bị cáo, được sự quan tâm của rất nhiều ban ngành như phía trường học, chính quyền địa phương và bà con nhân dân với mong muốn kẻ phạm tội phải bị trừng trị thích đáng. Tuy bị cáo thành khẩn khai báo, nhận tội, ân hận xin lỗi gia đình bị hại nhưng không gì có thể xóa được những tổn thất về tinh thần mà bị hại, những xấu hổ của người thân phía gia đình bị cáo, đặc biệt là dư luận xã hội rất lên án đối với các hành vi phạm tội phạm này. Mức án 17 năm tù đối với bị cáo là mức phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra.

Qua phiên tòa xét xử, cũng là hình thức để tuyên truyền tới quần chúng nhân dân về ý thức tự bảo vệ chính mình, bảo vệ con, em trước những hành vi xâm hại và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

                                           Tin của: Phòng 2, VKS tỉnh Thái Nguyên

RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN HÌNH SỰ

15 Tháng Mười, 2020 Trao Đổi Pháp Luật

Nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự, thông qua công tác kiểm tra Cáo trạng truy tố đối với vụ án Trương Thị Giang, Bùi Duy Tùng và vụ án Trần Quang Quân, Nguyễn Tuấn Vũ cùng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật hình sự thấy còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm.

  1. Vụ án Trương Thị Giang và Bùi Duy Tùng phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật hình sự.

Theo nội dung Cáo trạng truy tố xác định: Do Trương Thị Giang và chồng là Bùi Duy Tùng biết chị gái của Giang là chị Trương Thị Bình có mâu thuẫn với chị Hoàng Thị Hằng nên tìm Hằng để nói chuyện. Trước khi gặp Hằng, Tùng gọi điện thoại cho Hằng và biết Hằng ở quán trà chanh “Tmore” thuộc Tổ 22, phường H…, tỉnh Thái Nguyên. Khoản 21 giờ ngày 30/12/2019, Giang và Tùng tìm gặp chị Hằng nhưng do không biết mặt nên có hỏi “Mày phải Hằng không”, chị Hằng trả lời “phải”, rồi Tùng dùng tay phải tát một cái vào má phải chị Hằng. Tiếp đó Giang dùng tay phải tát vào mặt, túm tóc kéo đầu chị Hằng xuống, Tùng dùng chân phải đá ba cái vào vùng mặt của Hằng, Giang và Tùng tiếp tục đánh Hằng bằng chân tay làm chị Hằng ngã nằm ra đất. Sau đó Giang lấy 01 cốc thủy tinh ở trên bàn uống nước của quán trà chanh Tmore ném theo hướng từ trên xuống dưới về phía đầu chị Hằng nhưng không trúng, Giang tiếp tục cầm chiếc cốc thủy tinh thứ hai ném trúng vào vùng mặt chị Hằng khiến chị Hằng bị thương tích.

+ Tại bản kết luận giám định số 58/TgT ngày 06/02/2020 của Trung tâm pháp Y tỉnh Thái Nguyên kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho chị Hoàng Thị Hằng là 09%; Cơ chế hình thành vết thương: Do vật có góc cạnh sắc gây nên.

Với hành vi nêu trên, Viện kiểm sát cấp huyện đã truy tố bị can Trương Thị Giang và Bùi Duy Tùng về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. (tình tiết định khung “Dùng…hung khí nguy hiểm”).

  1. Vụ án Trần Quang Quân và Nguyễn Tuấn Vũ phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật hình sự.

Theo nội dung Cáo trạng truy tố xác định: Khoảng 06 giờ ngày 16/01/2020, Nguyễn Thế Tường và Lâm Văn Giang có mâu thuẫn với nhau về việc chơi Game, sau đó Tường kể lại sự việc cho Trần Quang Quân biết. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Quân rủ Nguyễn Tuấn Vũ đến quán xăm Quyền Linh thuộc Tổ 4, phường Q…tỉnh Thái Nguyên để tìm Giang đánh gây thương tích, khi đi Vũ lái xe ô tô chở Quân và mang theo hai con dao dài khoảng 01m, chuôi gỗ có một lưỡi sắc để trên ô tô. Khi đến quán xăm Quyền Linh, Quân và Vũ mỗi người cầm một con dao nói trên đi vào quán thì gặp anh Nguyễn Trường Sơn đang nằm trên ghế sofa, Quân tưởng anh Sơn là Lâm Văn Giang liền xông vào chém một nhát vào vùng ngoài đùi phải anh Sơn, anh Sơn có hô lên “các anh chém nhầm người rồi”, Quân và Vũ tiếp tục cầm dao chém anh Sơn, Vũ dùng dao đâm một nhát trúng vào mặt sau đùi phải anh Sơn và chém một nhát vào khuỷu tay phải anh Sơn.

+ Tại bản kết luận giám định số 165/TgT ngày 05/4/2020 của Trung tâm pháp Y tỉnh Thái Nguyên kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Nguyễn Trường Sơn là 05%; Cơ chế hình thành vết thương: Do vật có góc cạnh sắc gây nên.

Với hành vi nêu trên, Viện kiểm sát cấp huyện đã truy tố bị can Trần Quang Quân và Nguyễn Tuấn Vũ  về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự.(tình tiết định khung “Dùng…hung khí nguy hiểm”)

 Những vấn đề cần rút kinh nghiệm khi điều tra, truy tố:

– Đối với cả hai vụ án nêu trên, Viện kiểm sát khi thực hiện việc truy tố đều không xem xét áp dụng tình tiết định khung là “Có tính chất côn đồ” theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự để truy tố đối với các bị can là thiếu sót, chưa đánh giá đúng tính chất hành vi, động cơ phạm tội của các bị can, dẫn tới bỏ lọt tình tiết định tội trong cấu thành tội phạm. Về tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” đã được Tòa án nhân dân tối cao giải thích, hướng dẫn tại văn bản số 38 ngày 06 tháng 01 năm 1976 và Án lệ số 17/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Do vậy các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện cần nghiên cứu, quát triệt đầy đủ để vận dụng xử lý trong các vụ án cụ thể.

– Riêng đối với vụ án Trương Thị Giang và Bùi Duy Tùng: Khi áp dụng tình tiết “dùng hung khí nguy hiểm” để xử lý đối với Tùng với vai trò đồng phạm cần nghiên cứu đánh giá đầy đủ các tình tiết, yếu tố trong đồng phạm theo quy định tại Điều 17 Bộ luật hình sự, đặc biệt là các vụ án mà hành vi phạm tội chỉ là hành vi có cấu thành cơ bản theo quy định của Điều luật và đồng thời hành vi đó lại là hành vi“vượt quá của người thực hành” theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Bộ luật hình sự. Quy định về hành vi“vượt quá của người thực hành” là quy định mới so với quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 nên cần xem xét đầy đủ, vận dụng và áp dụng đúng quy định khi xử lý giải quyết các vụ án cụ thể.

Thông qua việc giải quyết 02 vụ án hình sự nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm để các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện trong toàn tỉnh tham khảo và rút kinh nghiệm chung.

Phòng 2

Phòng 2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vượt qua mọi khó khăn giải quyết nhanh các vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu chính trị tại địa phương.

6 Tháng Mười, 2020 GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC BÚA LIỀM VÀNG

Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân là hết sức cần thiết. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với cán bộ, kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói chung và trong tập thể Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước mà đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đã và đang thực hiện, nhằm xác định phương hướng hoạt động cho phù hợp với thực tiễn công tác. Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho cán bộ, kiểm sát viên tích cực rèn luyện, phấn đấu, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những cán bộ đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước, những người bạn gần gũi và người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Phòng 2, Viện Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên là một đơn vị nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chỉ với 09 kiểm sát viên gồm 07 kiểm sát viên trung cấp và 02 Kiểm sát viên sơ cấp, trong đó có 03 đồng chí là lãnh đạo phòng. Với quân số không nhiều nhưng các Kiểm sát viên đều được quán triệt thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Mình trong công tác, tự phấn đấu rèn luyện, không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức để hoàn thiện bản thân, giữ gìn đạo đức, phẩm chất người cán bộ cách mạng theo lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ kiểm sát phải công minh – chính trực – khách quan – thận trọng – khiêm tốn” tạo nên một đội ngũ cán bộ vững mạnh, trong sạch, nhiệt huyết luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Qua nhiều năm công tác, nhiều đồng chí đã trưởng thành và được giao những trọng trách của Ngành và của Cấp ủy, chính quyền địa phương.

Vững vàng trong hoạt động nghiệp vụ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, có ý chí đấu tranh bảo vệ công lý, bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ ở VKSND cấp tỉnh, đội ngũ Kiểm sát viên phòng 2 còn giúp Lãnh đạo Viện trong công tác kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn cấp huyện trong lĩnh vực công tác được phân công, quyết tâm không để xảy ra tình trạng oan sai, hoặc Viện kiểm sát truy tố, Tòa tuyên không phạm tội trong toàn tỉnh.

Trong chuyên môn, đơn vị đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án hình sự; tập trung chỉ đạo công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra “Tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” và kiểm sát hoạt động xét xử của Tòa án, bảo đảm hoạt động điều tra, xét xử các vụ án hình sự tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Mỗi Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố đối với những vụ án hình sự nói chung, những vụ án có tính chất khó khăn, phức tạp nói riêng đều phải bám sát và kiểm sát chặt chẽ hồ sơ ngay từ đầu bằng việc ra các yêu cầu điều tra và có kế hoạch kiểm sát điều tra cụ thể. Sau khi nghiên cứu hồ sơ phải kết hợp cùng Điều tra viên tiến hành lấy lời khai, hỏi cung người bị tạm giữ, bị can, trường hợp cần thiết đối với những đối tượng không nhận tội hoặc chứng cứ chưa rõ thì Kiểm sát viên trực tiếp tiến hành ghi lời khai các đối tượng, hoặc tổ chức ghi âm, ghi hình buổi làm viêc, hỏi cung đảm bảo củng cố chứng cứ vững chắc để giải quyết vụ án. Ngay khi tiếp cận hồ sơ, tham gia các hoạt động tố tụng ban đầu Kiểm sát viên phải báo cáo Lãnh đạo đơn vị những chứng cứ buộc tội, gỡ tội và đề ra yêu cầu điều tra tiếp theo cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời không để xảy ra tình trạng quá hạn giải quyết vụ án hoặc phải tạm đình chỉ do không chứng minh được bị can.

Tập thể lãnh đạo Phòng 2 đã có những nhận thức đánh giá đúng đắn về tính chất nguy hiểm cũng như diễn biến tình hình tội phạm, do vậy có những biện pháp chỉ đạo điều hành hoạt động đảm bảo các vụ án được giải quyết kịp thời, đúng tiến độ, đúng người, đúng tội, không để xảy ra tình trạng, oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tập chung làm tốt công tác THQCT kiểm sát điều tra các vụ án dư luận quan tâm, chú trọng công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Năm 2020, với sự biến động phức tạp của kinh tế, dịch bệnh, đã có tác động đến tình hình tội phạm trên địa bàn, các tội về tai nạn giao thông giảm nhưng các tội phạm về xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người tăng lên đáng kể, về chủ thể thực hiện tội phạm cũng có chiều hướng thay đổi người chưa thành niên phạm tội có xu hướng tăng, đặc biệt ở các tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Có thể thấy một nguyên nhân do thời gian được nghỉ dài ngày, hạn chế giao lưu gặp gỡ, nên việc sử dụng mạng internet là thời gian chủ yếu của mỗi cá nhân, do thiếu sự quản lý nên việc các cháu xem phim ảnh không lành mạnh trên mạng rất dễ dàng, cùng với sự phát triển ở độ tuổi mới lớn, tò mò, chưa ý thức được hậu quả có thể xảy ra nên đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc các cháu thực hiện hành vi phạm tội, bên cạnh đó xác định những vụ án  này thường được dư luận xã hội quan tâm nên cần tập trung làm sáng tỏ trong thời gian sớm nhất.

Điển hình có vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vào thời điểm tết Nguyên Đán năm 2020, bị hại là cháu bé gái dưới 10 tuổi, thời gian, địa điểm xảy ra tội phạm là vào khoảng 12 giờ trưa tại khu vực vắng người. Sau khi nhận hồ sơ vụ án do cấp huyện chuyển để điều tra theo thẩm quyền, Kiểm sát viên và Điều tra viên đã cùng trao đổi đánh giá các chứng cứ thu thập được và định hướng điều tra, xác minh truy tìm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Xác định nguồn để truy tìm đối tượng chỉ có duy nhất lời khai của bị hại nhưng cháu bé lại quá nhỏ không nhớ được chính xác các đặc điểm của đối tượng và tâm lý hoảng loạn sợ sệt khi nói chuyện với người lạ nên các điều tra viên đã gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận cháu bé thu thập thông tin. Hiện trường vụ án là nơi vắng vẻ dân cư thưa thớt và đặc biệt đời sống nhân dân còn vất vả không có các điều kiện để thu thập hình ảnh qua các dữ liệu camera an ninh của gia đình như ở  khu vực thành phố,  khó khăn là vậy nhưng khi đọc bản kết luận giám định thấy hậu quả cháu bé phải chịu là quá nặng nề, nhìn ánh mắt thơ ngây của cháu, nghe giọng nói ngập ngừng run run sợ hãi cũng đủ cảm nhận được cháu vừa trải qua một chấn động kinh hoàng nhưng bản thân cháu chưa đủ lớn, chưa đủ kiến thức để hiểu. Điều đó cáng thúc giục các chiến sỹ cảnh sát quyết tâm cao độ, tập trung thời gian, trí tuệ, con người để truy tìm thủ phạm. Bằng các hoạt động nghiệp vụ, qua thời gian thời gian dài dòng dã cuối cùng sự thật vụ án cũng được chứng minh, bị can trong vụ án đã được khởi tố, suốt quá trình điều tra do những chứng cứ thu thập được đã đầy đủ, rõ ràng nên bị can không một lời chối tội, thành khẩn khai báo, nhận tội cúi đầu xin lỗi cháu bé và gia đình mong được tha thứ và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau mỗi một vụ án được giải quyết là muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng vì nhiệt huyết của công việc, vì tinh thần đấu tranh chống lại các ác nên các Kiểm sát viên của Phòng 2 luôn tự có kế hoạch công tác, khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong tập thể lãnh đạo phòng có một đồng chí Phó trưởng phòng là nữ, tuy công việc bộn bề, còn công việc gia đình, gia đình nội, ngoại nhưng đồng chí luôn vui vẻ, tận dụng các thời gian để nghiên cứu để vừa hoàn thành công việc chuyên môn, vừa làm tròn trách nhiệm với gia đình bên cạnh đó còn làm tấm gương để các cán bộ trong phòng học tập. Là phụ nữ đối với các công việc phát sinh xa trụ sở hoặc phát sinh ngoài giờ hành chính luôn được các đồng chí Lãnh đạo phòng quan tâm, tạo điều kiện phân công các đồng chí là nam giới thực hiện, do vậy những vất vả được san sẻ cũng đỡ phần nào cho các chị em, bên cạnh đó tăng tính đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm và xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh. Điển hình ở vụ án Giết người xảy ra ở huyện Định Hóa một xã ở vùng sâu vùng xa cách xa trung tâm thành phố, vụ án xảy ra có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xác định các Kiểm sát viên có thể tham gia thực hiện công việc trong nhiều giờ, đồng chí trưởng phòng đã cử 03 Kiểm sát viên tham gia thực hiện kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng các Điều tra viên trong điều kiện thời tiết mưa, rét vào tháng 12 năm 2019. Đối tượng phạm tội là Hoàng Văn Chín ở xóm Lương Bình 2 (nay là xóm Lương Bình), xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, do bị mất ngủ thường xuyên, bực tức trong người và tưởng vợ là chị Ma Thị Hưởng bỏ nhà đi nên Chín bực tức, đã dùng 01 búa đinh đập nhiều nhát vào vùng đầu, dùng 01 dao tông chém nhiều nhát vào vùng đầu chị Hưởng. Sau khi đập, chém chị Hưởng, Chín cầm dao đi đến khu vực nhà ông Lã Văn Tích, đuổi chém nhiều nhát vào đầu chị Trần Thị Hường tại sân nhà ông Tích. Chín tiếp tục cầm dao đi trên đường hướng ra Ủy ban xã Sơn Phú thì gặp ông Hoàng Văn Luận, Chín dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và mặt ông Luận. Sau đó Chín gặp ông Lường Văn Hoàng, dùng dao chém vào vùng mặt, đầu ông Hoàng, Chín tiếp tục cầm dao đến nhà ông Lường Văn Bánh, dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu ông Bánh, khi anh Hoàng Văn Nam đến can ngăn thì Chín dùng dao chém nhiều nhát vào đầu anh Nam. Hậu quả: chị Hưởng, chị Hường, ông Luận, ông Bánh, anh Nam tử vong ngày 26/12/2019. Ông Hoàng bị tổn hại 66% sức khỏe sau điều trị tại viện. Ngay sau khi gây án đối tương Chín cầm theo dao chạy trốn vào khu vực đồi cây do vậy ngoài việc khám nghiệm hiện trường, các chiến sỹ cảnh sát phải truy tìm đối tượng, ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra. Do hiện trường của vụ án nằm rải rác từ nhà của bị can sang các khu vực khác, nên công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi kéo dài và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên cùng với sự nỗ lực của các Kiểm sát viên, đã hoàn thành tốt các công việc, cố gắng đảm bảo sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó đối tượng Hoàng Văn Chín đã được bắt giữ, vụ án được truy tố xét xử, an ninh khu vực được ổn định để bà con nhân dân an tâm sinh sống. Đó cũng là một trong những sự hy sinh vất vả vì công việc của các Kiểm sát viên bằng tinh thần yêu ngành, yêu nghề xây dựng hình ảnh người Kiểm sát viên trong sáng và nhiệt huyết, xây dựng ngành kiểm sát với đúng lời dạy của Chủ tích Hồ Chí Minh.

Cơ hội và thách thức đối với Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên còn nhiều, tuy nhiên với sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, kiểm sát viên; cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tin rằng Phòng 2 sẽ giữ vững sự đoàn kết, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong thời gian tới.

                                                   Phòng 2, Viện kiểm sát tỉnh Thái Nguyên

VKSND TỈNH PHỐI HỢP VỚI BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT NHÓM TỘI PHẠM XÂM HẠI PHỤ NỮ, TRẺ EM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

25 Tháng Chín, 2020 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên, ngày 23/9/2020 tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết nhóm tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em” bằng hình thức trực tuyến từ Viện kiểm sát tỉnh đến 09 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Tại điểm cầu Viện kiểm sát tỉnh có đồng chí Đặng Xuân Trường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên dự và Chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Nội chính Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Chủ nhiệm Dự án 4 Công an tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thái Nguyên và cán bộ, Kiểm sát viên các Phòng nghiệp vụ 2, 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

16

Đồng chí Đặng Xuân Trường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị

Xuất phát từ tình hình tội phạm xâm hại đến phụ nữ, trẻ em hiện nay có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, nhiều vụ án đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, các vụ xâm hại tình dục trẻ em… đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây bất bình trong nhân dân. Việc điều tra, truy tố, xét xử nhóm tội phạm này có ảnh hưởng sâu, rộng đến kết quả công tác phòng chống tội phạm của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó hoạt động kiểm sát được phản ánh trong tất cả các giai đoạn tố tụng từ khi thụ lý nguồn tin về tội phạm đến khi có kết quả xét xử vụ án bằng Bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Việc nâng cao chất lượng công tác kiểm sát nhóm tội phạm này là cần thiết, ảnh hưởng tích cực đến công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự nói chung của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thuộc tỉnh Thái Nguyên. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên giao cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện khảo sát và xây dựng Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết nhóm tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em”.

17

Đồng chí Phùng Đức Tiến – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo tóm tắt Chuyên đề, các đơn vị đã phát biểu tham luận xoay quanh các vấn đề còn vướng mắc, giải pháp tháo gỡ và phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác giải quyết đối với nhóm tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em. Các ý kiến phát biểu đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác, những hạn chế cần khắc phục. Hội nghị đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến phát biểu tham luận và đề ra giải pháp khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong thời gian tới; bên cạnh công tác phối hợp tốt giữa các cơ quan tố tụng, cần phải có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, Điều tra viên, Kiểm sát viên và đặc biệt chú ý đến công tác tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm qua việc kiểm sát nhóm tội phạm này, trong đó cần chú ý đánh giá những vụ án, vụ việc có tồn tại, thiếu sót,để kịp thời giải quyết những khó khăn, hạn chế, những vụ, việc tồn đọng. Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo của từng ngành và của cấp Ủy địa phương; kịp thời tiếp thu những ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo an ninh, chính trị trên địa bàn./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

18 19 20 22

Người viết bài: Diệp Hương – KSV Phòng 2

Phòng 2 phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án đặc biệt nghiêm trọng- tài xế cố tình điều khiển xe ô tô đâm cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra.

16 Tháng Bảy, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 07/72020, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đưa vụ án Dương Trường Giang bị truy tố về tội Giết người ra xét xử công khai tại UBND xã Tân Thái huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên: Khoảng 15h20’, ngày 18/7/2019, trên đoạn đường tỉnh lộ 270 đoạn đi qua xóm Gốc Mít, xã Tân Thái huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Dương Trường Giang điều khiển xe mô tô loại Huyndai i10 (trước đó Giang đã sử dụng rượu khi ăn cơm trưa),  thì gặp tổ công tác Công an huyện Đại Từ yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, do lo sợ bị xử phạt nên Giang đã không dừng xe mà tăng ga điều khiển xe đâm thẳng vào đồng chí cảnh sát giao thông đang ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe,  do khoảng cách gần, không kịp phản ứng nên đồng chí công an bị hất lên nắp ca bô của xe ô tô sau đó do Giang tiếp tục điều khiển xe tăng tốc đánh lái sang hai bên nên bị hất ngã văng xuống nền đường. Hậu quả đồng chí Cánh sát giao thông bị thương tích: 51%. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên truy tố Dương Trường Giang về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 điều 123 BLHS.

604

 Kiểm sát viên công bố bản Cáo trạng tại phiên tòa

Tại phiên tòa, Bị cáo thành khẩn khai nhận tội, thực hiện bồi thường đầy đủ theo các yêu cầu của bị hại. Kiểm sát viên tham gia xét xử vụ án, đã tham gia xét hỏi, đối đáp với luật sư làm rõ các nội dung trong vụ án, như: Ý thức của bị cáo khi không dừng xe theo hiệu lệnh mà lại tiếp tục tăng tốc đâm vào Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và nhận thức về tính nguy hiểm  hành vi của mình, phân tích chặt chẽ các mối liên hệ của hành vi, tâm lý tội phạm và hậu quả xảy ra, từ đó có những lập luận sắc bén đối đáp tại phiên tòa, đặt câu hỏi đối với bị cáo, đại diện bị hại có trọng tâm, trọng điểm, khẳng định bản cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan, không sai.

605

Toàn cảnh phiên tòa                                           

Kết thúc phiên tòa,  trên cơ sở đánh giá tính chất hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Trường Giang 07 năm tù. Tuy hành vi của bị cáo là nhằm trốn tránh việc bị xử lý về hành vi vi phạm hành chính do sử dụng rượu trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhưng hành vi của bị cáo là nguy hiểm đến tính mạng của người khác nên phải bị xử lý theo tội danh Giết người, vụ án được đưa ra xét xử lưu động tại nơi xảy ra tội phạm, thu hút nhiều bà con nhân dân đến dự nghe,  đây cũng là một hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhân dân có hiệu quả cao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong tình hình hiện nay đặc biệt nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tin của: Phòng 2, VKS tỉnh Thái Nguyên

Phòng 2, VKS tỉnh Thái Nguyên tổ chức Sơ kết 06 tháng đầu năm 2020

19 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 09/6/2020 Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo đơn vị có đ/c Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Tại cuộc họp, đồng chí Bùi Hồng Hương – Trưởng phòng đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo phòng và mỗi cán bộ, Kiểm sát viên đã không ngừng nghiên cứu, trau đồi kiến thức, kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tích cực, chủ động trong công tác. Một số chỉ tiêu cả năm đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm, như: Kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra. Kiến nghị UBND huyện Phú Bình áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Ngoài ra, các Kiểm sát viên luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra, truy tố, kiểm sát xét xử nâng hiệu quả giải quyết án…

1

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, đ/c Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng VKSND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của Phòng trong 6 tháng đầu năm 2020 và yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm đã có, nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo phòng cũng như của từng Kiểm sát viên trong công tác giải quyết các vụ án hình sự. Bám sát các chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ của Ngành để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020; không để xảy ra việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nâng cao hơn nữa công tác hướng về cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKS cấp huyện theo lĩnh vực công tác chuyên môn của Phòng.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Phó viện trưởng, Phòng 2 đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, đạt và vượt mức các chỉ tiêu công tác./.

  Người viết bài

Trần Hồng Hạnh

 

Xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng, con rể giết chết mẹ vợ xảy ra tại Thái Nguyên

29 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 22/5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã  xét xử công khai vụ án Lưu Văn Nghĩa, bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên truy tố về tội Giết người, quy định tại điều 123 BLHS. Phiên tòa được mở tại hội trường lớn Tòa án tỉnh Thái Nguyên, người đến tham dự phiên tòa ngồi kín các hàng ghế, ngay trên hàng ghế đầu là chồng, con, cháu của bị hại, đặc biệt họ cũng là những người thân nhất của bị cáo.

Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên: Do mâu thuẫn gia đình nên vợ của Lưu Văn Nghĩa là chị Ngô Thị Thủy đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ là ông Ngô Văn Cảnh và bà Nguyễn Thị Hằng ở xóm Xuân Hà 2, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, ngày 21/11/2019, sau khi ăn cơm có uống rượu Nghĩa sang nhà bố mẹ vợ để gọi chị Thủy về nhưng không gặp chị Thủy, do bị bố mẹ vợ xua đuổi nên Nghĩa bực tức đã dùng con dao nhọn được để sẵn trong cốp xe máy đâm vào ngực trái của bà Hằng và đâm vào lưng ông Cảnh, hậu quả bà Hằng bị vết thương thấu ngực, thủng gan, rách dạ dày dẫn đến chết, ông Cảnh bị thương tích 6%.

Tại phiên tòa, không căng thẳng như các phiên tòa xét xử về tội đặc biệt nghiêm trọng khác, bị cáo thành khẩn nhận tội, thái độ hối hận trên từng câu trả lời, công nhận các nội dung được nêu trong bản cáo trạng truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn đúng. Kiểm sát viên tham gia xét xử vụ án, đã tham gia xét hỏi, đối đáp với luật sư làm rõ các nội dung trong vụ án, như: Ý thức của bị cáo khi sử dụng con dao đâm về phía các nạn nhân, các vấn đề về trách nhiệm dân sự, việc xem xét xử lý vật chứng thu giữ trong vụ án, phân tích chặt chẽ các mối liên hệ của vật chứng, tâm lý tội phạm và hậu quả xảy ra, từ đó có những lập luận sắc bén đối đáp tại phiên tòa, đặt câu hỏi đối với bị cáo, đại diện bị hại có trọng tâm, trọng điểm, khẳng định bản cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan, không sai.

Kết thúc phiên tòa,  trên cơ sở đánh giá tính chất hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo Hội đồng xét xử tuyên phạt Lưu Văn Nghĩa 17 năm tù và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại. Khác với những phiên tòa xét xử về tội giết người khác, ở phiên tòa này cả phía bị hại và bị cáo đều là những người có mối quan hệ họ hàng, bản thân bị cáo chính là con rể của bị hại, nên cùng với những ánh mắt dõi theo diễn biến của phiên tòa còn có những giọt nước mắt không biết tiếc thương cho người đã mất hay tiếc cho một người sắp chôn vùi tuổi xuân trong trại giam, chỉ vì một phút nóng giận, không kìm chế được bản thân dẫn đến hậu quả quá đau xót, không những mất đi người thân mà còn phải tạm xa gia đình, xa vợ con một thời gian dài.

                                           Tin của: Phòng 2, VKS tỉnh Thái Nguyên

Page 1 of 41234