Tag Archives: phòng 15

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/BCSĐ ngày ngày 16/01/2018 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

26 Tháng Hai, 2018 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/BCSĐ ngày 16/01/2018 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2018. Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 25-CV/BCSĐ ngày 05/02/2018 chỉ đạo toàn ngành tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư và công văn này; triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động có nhận thức sâu sắc, thống nhất thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

2. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, triển khai công tác năm, đón nhận phần thưởng thi đua và kỷ niệm ngày lễ, truyền thống cần thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội; cán bộ, công chức và người lao động ngành Kiểm sát Thái Nguyên không được tổ chức đi lễ chùa trong giờ làm việc.

3. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chủ động thăm hỏi, động viên đối với các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát Thái Nguyên.

Bố trí, sắp xếp cho cán bộ, công chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; trước khi nghỉ Tết, phân công lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức trực Tết theo đúng quy định của Nhà nước và của Ngành; triển khai các biện pháp bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo quản tài liệu và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trước, trong và sau Tết.

4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng kịp thời xử lý nghiêm các loại tội phạm dễ xảy ra trong dịp Tết.

Sau nghỉ Tết, các Trưởng phòng và tương đương thuộc VKS tỉnh, Viện trưởng VKS cấp huyện tập trung chỉ đạo đơn vị khẩn trương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

5. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết này. Nơi nào để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải kiểm điểm trách nhiệm.

6. Đề nghị Đảng ủy VKSND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Thanh tra, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức theo đúng quy định.

7. Giao cho Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Thanh tra, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Thái Nguyên đôn đốc, theo dõi việc thực hiện công văn này, báo cáo Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

                                                                    Tác giả: Phạm Thu Trâm

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (P8) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

5 Tháng Hai, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 01/02/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (Phòng 8) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với đồng chí Lê Hùng Vỹ theo Quyết định số 02/QĐ-VKSTN ngày 23/01/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Ngô Thanh Hải, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Phó viện trưởng; cùng toàn thể các đồng chí Trưởng phòng và tương đương thuộc VKSND tỉnh Thái Nguyên. 

20180201_100124

Đồng chí Ngô Thanh Hải trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thanh Hải, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao nhiệm vụ, chúc mừng đồng chí Lê Hùng Vỹ được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (Phòng 8) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và tin tưởng rằng, trên cương vị mới đồng chí Vỹ sẽ phát huy năng lực cùng tập thể lãnh đạo phòng hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành.

Sau khi nhận Quyết định bổ nhiệm, đồng chí Lê Hùng Vỹ phát biểu nhận nhiệm vụ và cảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cùng sự ủng hộ của các đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị. Trên cương vị mới, đồng chí hứa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

                                                                    Tin, bài: Phạm Thu Trâm

Thông báo kết quả sơ tuyển và lịch thi, xét tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát năm 2017

28 Tháng Mười Hai, 2017 Bài viết nổi bật, Thông Báo

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC
Số: /HĐTD-VKSTN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 26tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết quả sơ tuyển và lịch thi, xét tuyển

công chức nghiệp vụ Kiểm sát năm 2017

Ngày 13/12/2017, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tỉnh Thái Nguyên cùng với Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức VKSND tỉnh Thái Nguyên năm 2017 đã tiến hành sơ tuyển 47 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2014.

Căn cứ Điều 7 Quy chế tuyển dụng công chức VKSND (ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao), có 37 thí sinh đủ điều kiện tham gia thi, xét tuyển công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017.

Căn cứ công văn số 5374 ngày 26/12/2017 của VKSND tối cao đồng ý phê duyệt 37 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017.

Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tỉnh Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh biết  và chuẩn bị tham gia thi, xét tuyển công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017 theo quy định.

  1. Thời gian thi tuyển như sau:

+ Tiếng Anh; Tin học: Từ 7 giờ 30 phút ngày 12/01/2018

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

+ Môn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành: Từ 7 giờ 30 phút ngày 13/01/2018 và ngày 14/01/2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 6 trụ sở VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  1. Thời gian xét tuyển:Từ 9 giờ ngày14/01/2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 6 trụ sở VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

(Kèm theo là danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên 2017).

* Lưu ý: Khi đi thi thí sinh mang theo giấy chứng minh nhân dân.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, P15.

CHỦ TỊCHHĐ TUYỂN DỤNG

(đã ký)

Lý Văn Huấn

CÁC BẠN VUI LÒNG TẢI FILE THEO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên 2017

Sơ tuyển các thí sinh dự thi công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017

7 Tháng Mười Hai, 2017 Bài viết nổi bật, Slider, Thông Báo

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC

Số:      /HĐTD-VKSTN

V/v sơ tuyển các thí sinh dự thi công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ban hành kèm theo Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-VKSTC ngày 26/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-VKSTN ngày 28/11/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017;

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Thông báo số 356/VKSTN-P15 ngày 09/10/2017 về việc tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017 và tiến hành tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức của các thí sinh theo quy định.

Để đảm bảo đúng quy định của Ngành, Hội đồng tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017 tổ chức sơ tuyển các thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017.

– Thời gian: 8 giờ ngày 13/12/2017.

– Địa điểm: Hội trường tầng 6, trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

– Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng Tháng 8, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Vậy Hội đồng tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 biết để có mặt tham gia sơ tuyển theo quy định./.

 Nơi nhận:   – VKSTC – Vụ 15 (B/c);

– HĐTD CC ngành KS TN;

– Lưu: VT, P15.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Huấn

 

Page 3 of 3123