Tag Archives: P8

PHIÊN HỌP XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐỢT 30/4/2021

18 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với các phạm nhân để họ yên tâm cải tạo. Trong kỳ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát, thẩm định hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt       30/4/2021 đối với 794 phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4 – Bộ Công an.

Trong các ngày 10, 11 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù gồm: 03 Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Bùi Đức Thuận – Chánh án làm Chủ tọa cùng với sự tham gia của đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân – Kiểm sát viên trung cấp Trưởng phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và THA.

50

Kết quả: Hội đồng xét giảm đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 781 phạm nhân; không chấp nhận 13 phạm nhân (lý do: không đủ điều kiện). Các phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đều là những phạm nhân có đủ điều kiện được xét giảm theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động cải tạo, không vi phạm nội quy của Trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt. Hồ sơ được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ TẠI TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

17 Tháng Ba, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chương trình công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021, ngày 10/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên triển khai Quyết định số 57/QĐ-VKS ngày 25/3/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên, thời điểm từ ngày 01/11/2020 đến 28/02/2021.

57

Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân – Trưởng phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên.

Đoàn kiểm sát đã nghe đồng chí Đặng Kiên Cường – Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù quý I/2021. Trực tiếp kiểm tra các loại sổ theo dõi, hồ sơ tài liệu, điểm danh, kiểm diện buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng giam người bị kết án tử hình, buồng phạm nhân và nơi lao động sản xuất của phạm nhân; gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam… Đoàn kiểm sát nhận thấy việc tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý, phân loại quản lý người tạm giữ, tạm giam, cập nhật kịp thời các loại sổ sách theo dõi; thực hiện tốt các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù như chế độ ăn uống, sinh hoạt, đồ dùng, gửi nhận quà, khám chữa bệnh; thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid- 19 theo đúng các quy định của pháp luật.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, Tuy nhiên Trại tạm giam vẫn còn vi phạm chưa được khắc phục như: Diện tích chỗ nằm tối thiểu cho người bị tạm giam chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc cuộc trực tiếp kiểm sát, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kết luận, kiến nghị yêu cầu Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên khắc phục vi phạm, để công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù được thực hiện đúng quy định pháp luật trong thời gian tới./.

 

Dương Thị Mai Hạnh – P8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIÊN HỌP XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ ĐỢT 2 NĂM 2020

7 Tháng Hai, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với các phạm nhân để họ an tâm và có quyết tâm vươn lên trong cải tạo. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát, thẩm định hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt       2 năm 2020 đối với 1.440 phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4– Bộ Công an và 45 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên.

Trong các  ngày 01 và 02 tháng 2 năm 2021, tại trụ sở  Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù gồm 03 Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Chánh án làm Chủ tọa  cùng với sự tham gia của đồng chí  Đỗ Thị Ánh Vân – Kiểm sát viên trung cấp Trưởng phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và THA đã tiến hành họp xét giảm cho số phạm nhân trên.

Kết quả: Hội đồng xét giảm đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.476 phạm nhân; không xét 09 phạm nhân (lý do: Đến ngày họp xét đã chấp hành xong hình phạt tù 07 phạm nhân; 01 vi phạm kỷ luật; 01 phạm nhân từ Chung thân đề nghị xuống 30 năm cần thêm thời gian cải tạo). Các phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đều là những phạm nhân có đủ điều kiện để được xét giảm theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động cải tạo, không vi phạm nội quy của Trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt. Hồ sơ được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

 

 

PHIÊN HỌP XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ ĐỢT 2/2020 CHO CÁC PHẠM NHÂN CẢI TẠO TỐT TẠI TRẠI  TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ TRẠI GIAM PHÚ SƠN 4 –BỘ CÔNG AN

8 Tháng Một, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội,  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát, thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù  đợt 02/2020 đối với 04 phạm nhân cải tạo tiến bộ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên và 15 phạm nhân cải tạo tiến bộ tại Trại giam Phú Sơn 4 – Bộ Công an.

Ngày 30/12/2020,  Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Hội đồng, tiến hành họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho số phạm nhân nêu trên. Hội đồng xét giảm gồm 03 Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Chánh án Bùi Đức Thuận làm Chủ tọa phiên họp cùng với sự tham gia của Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Kiểm sát viên trung cấp phó trưởng phòng KS tạm giữ, tạm giam và THA.

171

Hội đồng xét giảm đã quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 19  phạm nhân; Các trường hợp được Hội đồng quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều là những phạm nhân có đủ điều kiện để được xét giảm theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động cải tạo, không vi phạm nội quy của Trại tạm giam, trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt. Hồ sơ xét giảm án đã được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. Kết quả xét họp: Hội đồng chấp nhận 19 hồ sơ. Đây là niềm khích lệ, động viên to lớn đối với mỗi phạm nhân đang thụ án quyết tâm thi đua, cải tạo thật tốt để sớm trở về với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

Phòng 8 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp quý IV/2020 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên

19 Tháng Mười Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020,  từ ngày 10/11/2020 đến ngày 13/11/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù quý IV/2020 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghe đồng chí Đặng Kiên Cường – Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù quý IV/2019. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra các loại sổ theo dõi, hồ sơ tài liệu, điểm danh, kiểm diện buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng giam người bị kết án tử hình, buồng phạm nhân và nơi lao động sản xuất của phạm nhân; gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam  thấy Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý, phân loại quản lý người tạm giữ, tạm giam, cập nhật kịp thời các loại sổ sách theo dõi; thực hiện tốt các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù như chế độ ăn uống, sinh hoạt, đồ dùng, gửi nhận quà, khám chữa bệnh…

92

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh việc thực hiện đúng các quy định, đoàn kiểm sát phát hiện một số vi phạm, tồn tại của Trại tạm giam cần được khắc phục: chưa thực hiện đúng quy định về chỗ nằm tối thiểu cho người bị tạm giam; vẫn còn để xảy ra 04 trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam đánh nhau.

Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kết luận, kiến nghị đề nghị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên khắc phục vi phạm, để công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù được thực hiện đúng quy định pháp luật trong thời gian tới.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI TRẠI GIAM PHÚ SƠN 4

19 Tháng Mười Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chương trình công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2020, ngày 17/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành công bố Quyết định số 234/QĐ-VKS ngày 22/10/2020  của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4,thời điểm từ ngày 01/5/2020 đến 31/10/2020

Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Duy– Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đồng chí Triệu Văn Tiếp – Trưởng phòng 8, làm phó trưởng đoàn, cùng các đồng chí Kiểm sát viên phòng 8.

Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã nghe đồng chí Lãnh Văn Lượng phó giám thị trại giam Phú Sơn 4 báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại đơn vị và thống nhất lịch làm việc cụ thể.

Trong những ngày làm việc tiếp theo, Đoàn kiểm sát sẽ trực tiếp làm việc với các Đội chuyên môn và các Phân trại thuộc Trại giam Phú Sơn 4. Đoàn kiểm sát dự kiến làm việc trong 10 ngày và sẽ công bố dự thảo kết luận vào ngày 29/11/2020. 91

Dương Thị Mai Hạnh – P8

 

PHIÊN HỌP XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ CHO CÁC PHẠM NHÂN CẢI TẠO TỐT TẠI TRẠI GIAM PHÚ SƠN 4 –BỘ CÔNG AN

14 Tháng Chín, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội,  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát, thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 02/9/2020  đối với 957 phạm nhân cải tạo tiến bộ tại Trại giam Phú Sơn 4 – Bộ Công an.

Ngày 03/9/2019,  Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Hội đồng, tiến hành họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho số phạm nhân nêu trên. Hội đồng xét giảm gồm 03 Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Chánh án Bùi Đức Thuận làm Chủ tọa phiên họp cùng với sự tham gia của Đ/c Triệu Văn Tiếp – Kiểm sát viên trung cấp trưởng phòng KS tạm giữ, tạm giam và THA hình sự;

6

Toàn cảnh phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Hội đồng xét giảm đã quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 950 phạm nhân; Các trường hợp được Hội đồng quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều là những phạm nhân có đủ điều kiện để được xét giảm theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động cải tạo, không vi phạm nội quy của Trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt. Hồ sơ xét giảm án đã được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. Kết quả xét họp: Hội đồng không chấp nhận 07 trường hợp vì không đủ điều kiện, không xét giảm 01 trường hợp do đến ngày xét giảm đã hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Đây là niềm khích lệ, động viên to lớn đối với mỗi phạm nhân đang thụ án quyết tâm thi đua, cải tạo thật tốt để sớm trở về với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4- Bộ Công an

3 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 28/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4. Tham gia buổi kết luận, về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Duy, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí trong đoàn kiểm sát trực tiếp. Về phía Trại giam Phú Sơn 4 có đồng chí Đỗ Ngọc Tinh, Phó giám thị Trại giam Phú Sơn 4, các đồng chí phó giám thị phụ trách các phân trại cùng các đồng chí trưởng phân trại, đội trưởng chuyên môn.    

473

Toàn cảnh buổi làm việc

Bản kết luận đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời điểm kiểm sát được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban giám thị, của Lãnh đạo các phân trại, các đội nghiệp vụ, sự cố gắng và trách nhiệm trong công việc của cán bộ chiến sỹ, công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4 đã đạt được nhiều kết quả tích cực; Các quyền và lợi ích chính đáng của phạm nhân không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng, đảm bảo; thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Đồng thời, Bản kết luận cũng đã chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như: Một số khu giam giữ phạm nhân đã xuống cấp (nhất là phân trại số 3) gây ảnh hưởng đến ăn, ở, sinh hoạt của phạm nhân.

Thay mặt Trại giam Phú Sơn 4, đồng chí Đỗ Ngọc Tinh – Phó giám thị Trại đã tiếp thu toàn bộ nội dung viện kiểm sát đã nêu trong bản kết luận; Chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn thiếu sót, tồn tại. Đồng chí cũng khẳng định việc kiểm sát trực tiếp rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

 

Dương Thị Mai Hạnh – P8

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4 – Bộ Công an

19 Tháng Mười Hai, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 269/QĐ-VKS ngày 08/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4- Bộ Công an (thời điểm kiểm sát từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/10/2019)

Từ ngày 04/11/2019 đến  ngày 22/11/2019, Phòng 8 VKSND tỉnh Thái Nguyên đã nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra các loại sổ sách liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện các chế độ đối với phạm nhân; trực tiếp kiểm tra buồng giam, bệnh xá, hiện trường lao động, bếp ăn của phạm nhân, làm việc với các phân trại cải tạo, các đội nghiệp vụ, gặp hỏi phạm nhân…

Ngày 28/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4. Tham gia buổi kết luận, về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Duy, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí trong đoàn kiểm sát trực tiếp. Về phía Trại giam Phú Sơn 4 có đồng chí Lê Đình Thanh, giám thị Trại giam Phú Sơn 4, các đồng chí phó giám thị phụ trách các phân trại cùng các đồng chí trưởng phân trại, đội trưởng chuyên môn.         

Bản kết luận đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời điểm kiểm sát được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban giám thị, của Lãnh đạo các phân trại, các đội nghiệp vụ, sự cố gắng và trách nhiệm trong công việc của cán bộ chiến sỹ, công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4 đã đạt được nhiều kết quả tích cực; Các quyền và lợi ích chính đáng của phạm nhân không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng, đảm bảo. Đồng thời, Bản kết luận cũng đã chỉ ra tồn tại cần khắc phục như:  chỗ nằm tối thiểu cho phạm nhân chưa đảm bảo 2m2/1 phạm nhân;  buồng thăm gặp riêng cho phạm nhân chưa có vệ sinh khép kín.

 Thay mặt Trại giam Phú Sơn 4, đồng chí Lê Đình Thanh – Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 đã tiếp thu toàn bộ nội dung viện kiểm sát đã nêu trong bản kết luận; Chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn thiếu sót, tồn tại./.

 

Dương Thị Mai Hạnh – P8

 

PHÒNG 8 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KIỂM SÁT PHIÊN HỌP XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙĐỢT 02/9/2019 TẠI TRẠI GIAM PHÚ SƠN 4- BỘ CÔNG AN

6 Tháng Chín, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với các phạm nhân để họ an tâm và có quyết tâm vươn lên trong cải tạo, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát, thẩm định hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 02/9/2019 đối với 920 phạm nhân cải tạo tiến bộ tại Trại giam Phú Sơn 4 -Cục C10 Bộ Công an.

Ngày 29/8/2019, tại trụ sởTòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên,Hội đồng đã tiến hành họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho số phạm nhân nêu trên. Hội đồng xét giảm gồm 03 Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phó Chánh án làm Chủ tọa phiên họp, cùng với sự tham gia của đồng chí Triệu Văn Tiếp – Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Hội đồng xét giảm đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tùcho 918 phạm nhân; không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 02 phạm nhân (vì không đủ điều kiện).Các phạm nhân được xétgiảm thời hạn chấp hành án phạt tù đều là những phạm nhân có đủ điều kiện để được xét giảm theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động cải tạo, không vi phạm nội quy của Trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt. Hồ sơ được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật./.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

Page 1 of 212