Tag Archives: Nguyễn Giang

Công đoàn VKSND huyện Phú Lương tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, người lao động huyện Phú Lương năm 2019

4 Tháng Năm, 2019 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, chào mừng ngày Quốc tế lao động 1- 5. Ngày 24/4/2019, Liên đoàn lao động huyện Phú Lương đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, người lao động huyện Phú Lương năm 2019. Cán bộ, công chức người lao động Viện kiểm sát huyện Phú Lương tích cực hưởng ứng tham gia, Công đoàn Viện kiểm sát đã phối hợp với các công đoàn Tòa án, Chi cục THADS huyện tham gia các tiết mục đơn ca và hát, múa tập thể với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước góp phần vào thành công của buổi liên hoan.

Liên hoan văn nghệ đã trở thành sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí đoàn kết, gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu giữa các công đoàn cơ sở, tạo cơ hội cho cán bộ, công chức, người lao động trong toàn huyện nói chung và  đối với cán bộ công chức người lao động Viện kiểm sát Phú Lương nói riêng được thể hiện tài năng trong lĩnh vực ca, múa, nhạc, đời sống tinh thần của đoàn viên và người lao động được quan tâm, là nguồn động viên để mỗi đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn của mình.

24

Tiết mục hát, múa: “Tổ quốc vinh quang” do đoàn viên các công đoàn Viện kiểm sát- Tòa án- Chi cục THADS biểu diễn.

25

Tiết mục hát đơn ca:”Chúng con canh giấc ngủ cho người” do Phan Kiên- Công đoàn Viện kiểm sát biểu diễn.

          

                                                          Nguyễn Giang – VKS Phú Lương

VKSND H.Phú Lương tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục THADS Phú Lương

18 Tháng Ba, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Thái Nguyên đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND Tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”, ngày 22/02/2019 Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-VKSPL quyết định kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Phú Lương.

Ngày 15/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đã tổ chức công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Phú Lương, tham gia Đoàn kiểm sát trực tiếp có đồng chí Lê Minh Cường, Phó Viện trưởng làm Trưởng Đoàn, các đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang- Kiểm sát viên, Lương Ngọc Tuyết- Chuyên viên, thành viên.

Đoàn KSTT đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Chung –Chi cục trưởng chi cục THADS báo cáo công tác thi hành án dân sự theo yêu cầu, hoàn toàn nhất trí với kế hoạch kiểm sát trực tiếp của VKSND huyện và đảm bảo về công tác phối hợp để Đoàn kiểm sát trực tiếp tiến hành kiểm sát đạt được kết quả tốt nhất, kịp thời chỉ ra những thiếu sót, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự để Chi cục THA thực hiện tốt hơn công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.

8

Đoàn KSTT Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương làm việc cùng lãnh đạo và cán bộ Chi cục thi hành án dân sự.

Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, việc trực tiếp kiểm sát đối với Cơ quan thi hành án dân sự là một nội dung trọng tâm, luôn được Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương chú trọng triển khai thực hiện hàng năm. Qua các cuộc trực tiếp kiểm sát, hàng năm đơn vị đã phát hiện nhiều vi phạm, tồn tại của cơ quan Thi hành án dân sự, kịp thời ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục, sửa chữa. Kết quả thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân đã góp phần đảm bảo việc ra quyết định, tổ chức việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân được pháp luật bảo vệ. Theo Quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đoàn KSTT sẽ tiến hành kiểm sát trong thời gian 20 ngày làm việc, kết thúc cuộc kiếm sát trực tiếp, Viện kiếm sát huyện Phú Lương sẽ ban hành kết luận theo quy định./.

Nguyễn GiangVKS Phú Lương