Tag Archives: Nguyễn Thị Thu Nhung

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

20 Tháng Bảy, 2018 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Xác định việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ngày 13/7/2018, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Hoàng Bảo Anh vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Để vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Anh là đoàn viên ưu tú đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cấp Ủy Đảng, các tổ chức, đoàn thể, công đoàn cũng như các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

tp d

Dưới Quốc kỳ, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước sự chứng kiến của tất cả các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Đinh Huy Thắng-Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát thành phố Thái Nguyên đã trao Quyết định kết nạp đảng viên của Ban thường vụ Thành ủy cho đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Anh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Anh đã tuyên thệ, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập và rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Huy Thắng  đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công đồng chí Nguyễn Minh Tốn  là đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Anh  trong thời gian thử thách.

Đây là sự kiện đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Anh, đồng thời nêu cao tinh thần phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức VKSND thành phố Thái Nguyên, góp phần xây dựng Chi bộ VKSND thành phố Thái Nguyên ngày càng vững mạnh.

Người viết: Đ/c Nguyễn Thị Thu Nhung