Tag Archives: Đỗ Thị Ánh Vân

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2018

7 Tháng Ba, 2018 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05) và Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK, ngày 16/01/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Học tập chuyên đề năm 2018; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kế hoạch số: 12 -KH/ĐU, ngày 25/02/2018 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên về Học tập chuyên đề năm 2018; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 Sáng ngày 05 tháng 3 năm 2018, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã Tổ chức Học tập chuyên đề năm 2018; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thành phần tham dự hội nghị có tổng số: 73 đồng chí (trong đó 72 Đảng viên và 01 quần chúng). Hội nghị diễn ra trong 1/2 ngày, đồng chí Đồng chí Lý Văn Huấn Đảng ủy viên, báo cáo viên của Đảng bộ Khối trực tiếp truyền đạt Chuyên đề năm 2018. Toàn thể cán bộ, Đảng viên dự học tập nghiêm túc, có chất lượng. Tại Hội nghị Đảng bộ đã thảo luận và thông qua Kế hoạch đăng ký làm theo về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 của Đảng bộ, báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo quy định.

Một số hình ảnh trong buổi học tập chuyên đề

DSC00393

IMG_1428

                                                                                            Đỗ Thị Ánh Vân

PHÒNG KIỂM SÁT THADS VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Triển khai chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2018

24 Tháng Một, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện VKSND tối cao về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018”; Kế hoạch số: 03/KH – VKSTC ngày 26/12/2017 của VKSNDTC về “Công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao năm 2018”; Chương trình số 01/Ctr-VKSTC ngày 05/01/2018 của Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11); Nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát 2018 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, ngày 18/01/2018 Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (phòng 11) đã triển khai chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, THAHC) năm 2018, trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình công tác năm 2018 đã đề ra:

Tăng cường công tác kiểm sát THADS, THAHC. Chú trọng kiểm sát việc cưỡng chế THA, nhất là việc cưỡng chế, kê biên tài sản là quyền sử dụng đất.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát THADS, THAHC. Kiểm sát chặt chẽ và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS, THAHC; nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát và các bản kháng nghị, kiến nghị; chú trọng phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị; kiểm sát việc xác minh, phân loại điều kiện THA; thẩm định giá, kê biên, bán đấu giá tài sản. Tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến THA; đặc biệt đối với các việc THADS trong hình sự; việc THA thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, nhất là thu hồi tài sản tham nhũng; việc thi hành các bản án có liên quan đến các tổ chức tín dụng; các vụ việc THADS tồn đọng kéo dài, các vụ việc chưa giao được tài sản cho người mua tài sản trúng đấu giá.

Kiểm sát việc thi hành các bản án, quyết định về các vụ án hành chính liên quan đến trách nhiệm của các đương sự, nhất là các trường hợp bên phải THA là UBND các cấp.

Tiếp tục phối hợp với VKS cấp huyện trong việc trực tiếp kiểm sát tại cơ quan THADS, lựa chọn phương thức, kiểm sát tập chung; mở hội nghị tập huấn trong toàn ngành chuyên đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, (thực hiện trong quý III năm 2018).

Tổng hợp số liệu, báo cáo có chất lượng, kịp thời phục vụ việc xây dựng 04 chuyên đề của VKSND tối cao: (1) “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các bản kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; (2) “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án của Trung tâm bán đấu giá tài sản”; (3) “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án hành chính”; (4) “Khó khăn, vướng mắc, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng và việc cưỡng chế, kê biên quyền sử đụng đất”.

Năm 2018 ngoài việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phòng kiểm sát THADS – VKSND tỉnh Thái Nguyên xác định nội dung công tác trọng tâm là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát cưỡng chế, kê biên tài sản là quyền sử dụng đất.

       VKS hai cấp chủ động và tăng cường phối hợp Cơ quan THADS phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác THADS, THAHC đã đề ra. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối VKS cấp huyện; theo dõi, đánh giá đảm bảo chính xác về kết quả công tác kiểm sát THADS, THAHC đối với VKS cấp huyện; đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và các chỉ tiêu công tác; Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THA, đảm bảo công tác kiểm sát thi hành án dân sự ngày càng đạt kết quả cao trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

                                                                                                           Đỗ Thị Ánh Vân – Phòng 11

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

17 Tháng Một, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch số: 65-KH/ĐUK, ngày 22/11/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 6); và Kế hoạch số: 154 -KH/ĐU, ngày 06/12/2017 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên về việc Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Từ  ngày 9 đến ngày 10 tháng 01 năm 2018, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Thành phần tham dự hội nghị có tổng số: 73 đồng chí ( trong đó 72 Đảng viên và 01 quần chúng). Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết Trung ương số 20, 21; Đồng chí Lý Văn Huấn Đảng ủy viên, báo cáo viên của Đảng bộ Khối trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết Trung ương số 18, 19. Toàn thể cán bộ, Đảng viên dự học tập nghiêm túc có chất lượng. Đảng bộ đã thảo luận và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 đảm bảo đúng quy định.

                                                                                            Đỗ Thị Ánh Vân

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

9 Tháng Một, 2018 Bài viết nổi bật, Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Kế hoạch số: 64-KH/ĐUK, ngày 15/11/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2017. Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 29/12/2017 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí trong BCH cùng toàn thể 74 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Trong năm Đảng bộ đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát được nâng lên. Năm 2017, ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên xác định phương châm hành động: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá:“Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, thực hiện tốt công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự”, đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 91,5% (vượt chỉ tiêu 1,5%); Tỷ lệ án CQĐT kết thúc điều tra đạt: 84,3% (vượt chỉ tiêu 4,3%); Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 99%; Tỷ lệ án VKS truy tố đạt 100%; Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. Tỷ lệ VKS trả hồ sơ cơ quan điều tra: 0,4%, Tòa án trả hồ sơ VKS: 1,04%.  Tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm dân  sự, hành chính được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt: 100% (vượt chỉ tiêu 15%).

Đã chủ trì phối hợp Liên ngành chủ trì xác định được 156 vụ án trọng điểm (vượt chỉ tiêu 6,8%), phối hợp Toà án đưa ra xét xử lưu động 230 vụ và tổ chức 358 phiên toà rút kinh nghiệm (hình sự: 280; dân sự hành chính: 78) để nâng cao chất lượng xét xử của Kiểm sát viên tại phiên toà (trong đó Lãnh đạo viện trực tiếp xét xử: 112 phiên; phối hợp Tòa án: 26 phiên).

Đã xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ về hình sự và Dân sự đảm bảo có chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành và tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn Ngành được Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao đánh giá cao.

Thông qua công tác Kiểm sát đã ban hành 42 kháng nghị, 25 kiến nghị, 221  bản kết luận kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, Tòa án, cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm,được chấp nhận.

Công tác quản lý chỉ đạo điều hành đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao, các phòng nghiệp vụ đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đối với cấp huyện, công tác nghiên cứu trả lời thỉnh thị được thực hiện đúng thời hạn, có chất lượng..,đã trả lời thỉnh thị 14 vụ án, ban hành 49 văn bản hướng dẫn và thông báo rút kinh nghiệm trong công tác đối với VKS cấp huyện.

Bên cạnh đó Đảng ủy đã quan tâm duy trì có nề nếp các phong trào thi đua: Trong năm, đã hưởng ứng 2 phong trào thi đua dài ngày do VKSND tối cao phát động, phối hợp với BCH Công đoàn phát động 3 phong trào thi đua ngắn ngày nhằm động viên tinh thần lao động của đoàn viên công đoàn với mức độ cao nhất, chất lượng tốt nhất, tạo đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Kiểm sát năm 2017 và thực hiện tổng kết thi đua khen thưởng năm 2017 theo đúng quy định. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020)” và phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”và kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 57 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân, đã tiến hành sơ, tổng kết khen thưởng kịp thời qua đó đã động viên được cán bộ, Đảng viên hăng say công tác góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn năm 2017, có 4 tập thể được đề nghị tặng cờ thi đua ngành và 05 cá nhân được được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, nhiều tập thể và cá nhân được tặng tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao và giấy khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Ngô Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị và các ý kiến tham gia thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của tập thể và cá nhân Đảng bộ đã đề nghị Đảng ủy cấp trên khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân vì đã có thành tích 5 năm liền đạt Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2012- 2016). Đảng ủy VKSND tỉnh quyết định khen thưởng đối với 05 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (trong đó 02 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu) và 11 đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Đề nghị Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Thái Nguyên công nhận Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. Với những thành tích đã đạt được Ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng cờ Bằng khen năm 2017.

hn toan canh

hn dang

                                                                              Đỗ Thị Ánh Vân

                                                                Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017

25 Tháng Mười Hai, 2017 Bài viết nổi bật, Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện chương trình, Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2017, Đảng ủy VKSND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với tập thể Lãnh đạo viện và Uỷ ban kiểm sát đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh …; triển khai thực hiện Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về Quy định giám sát trong Đảng, xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Năm 2017, ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên xác định phương châm hành động: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá:“Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, thực hiện tốt công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự”, đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát như: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành. Triển khai xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ để tổ chức triển khai trong toàn ngành. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ thông qua các thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ, công văn hướng dẫn xử lý giải quyết các vụ án bị cấp phúc thẩm xét xử hủy án để điều tra, xét xử lại; thông qua việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm…, Năm 2017 ngành Kiểm sát Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp, bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 91,5% (vượt chỉ tiêu 1,5%); Tỷ lệ án CQĐT kết thúc điều tra đạt: 84,3% (vượt chỉ tiêu 4,3%); Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 99%; Tỷ lệ án VKS truy tố đạt 100%; Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. Tỷ lệ VKS trả hồ sơ cơ quan điều tra: 0,4%, Tòa án trả hồ sơ VKS: 1,04%.  Tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm dân  sự, hành chính được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt: 100% (vượt chỉ tiêu 15%).

Đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKS cấp huyện (ban hành 02 văn bản hướng dẫn; 15 bản thông báo rút kinh nghiệm và trả lời thỉnh thị 14 vụ án).

Đã chỉ đạo đơn vị duy trì tốt chế độ giao ban nội bộ và giao ban liên ngành giữa cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và cơ quan Thi hành án Dân sự (quý/1 lần). Phối hợp Liên ngành chủ trì xác định được 156 vụ án trọng điểm (vượt chỉ tiêu 6,8%), phối hợp Toà án đưa ra xét xử lưu động 230 vụ và tổ chức 280 phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên toà (trong đó Lãnh đạo viện trực tiếp xét xử: 112 phiên; phối hợp Tòa án: 26 phiên).

Mở 18 cuộc kiểm sát trực tiếp và kiểm tra, xác minh tại 76 cơ quan Công an cấp xã về công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; ban hành 27 bản kết luận, kiến nghị đối với Cơ quan điều tra; 10bản kiến nghị đối với Tòa án;18 bản kháng nghị phúc thẩm; 03 báo cáo đề nghị kháng nghị và 13bản kiến nghị phòng ngừa đối với các cơ quan hữu quan.

* Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp: Mở 68 cuộc kiểm sát trực tiếp đối với các cơ quan tư pháp; 101 cuộc kiểm tra đối với UBND cấp xã về hoạt động tư pháp.

Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 24 bản kháng nghị, 193 kiến nghị trong hoạt động tư pháp đối với Toà án, Cơ quan thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án hình sự và UBND cấp xã; 04 Báo cáo đề nghị kháng nghị; 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm.Tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm dân  sự, hành chính được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt: 100% (vượt chỉ tiêu 15%).

Công tác hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ đối với VKS cấp huyện được thực hiện thường xuyên, đã ban hành 34 thông báo rút kinh nghiệm; 03 văn bản và 12 lượt hướng dẫn nghiệp vụ. Tổ chức 78 phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ xét xử cho Kiểm sát viên.

Tổ chức 35 Hội nghị trực tuyến (trong đó 03 hội nghị tập huấn; 07 hội nghị chuyên đề) gồm: Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong toàn ngành Kiểm sát Thái Nguyên; Hội nghị các chuyên đề do các phòng nghiệp vụ VKS tỉnh xây dựng; Hội nghị giao ban tuần, tháng của VKS hai cấp.

Duy trì trang thông tin điện tử của ngành, đã đăng tải 206 bài viết về nhiều hoạt động của ngành. Cài đặt và nâng cấp 02 phần mềm quản lý công văn đi-đến và phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và thanh tra tổ chức 03 cuộc thanh tra nghiệp vụ; 58 cuộc thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ và 12 cuộc thanh tra trực nghiệp vụ tại 18 đơn vị; thanh tra toàn diện 01 cuộc, thanh tra nghiệp vụ 02 cuộc, thanh tra hành chính 02 cuộc, thanh tra việc tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm 06 phiên; thanh tra việc tham gia Hội nghị trực tuyến 02 cuộc). Qua các cuộc thanh tra phát hiện vi phạm đã thông báo, Kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, do đó không xảy ra đơn thư kiếu kiện kéo dài.

Thực hiện tốt công tác Thống kê nghiệp vụ và Thống kê hình sự liên ngành.Duy trì, quản lý hệ thống truyền hình trực tuyến đến VKS cấp huyện, đã tổ chức 35 phiên họp trực tuyến từ VKSND tối cao, VKSND tỉnh đến VKSND cấp huyện, đạt chất lượng tốt. Duy trì trang thông tin điện tử của ngành, đã đăng tải 206 bài viết về nhiều hoạt động của ngành.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai phân bổ kinh phí hoạt động của toàn ngành theo tinh thần quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ.

Đảng uỷ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Việc triển khai học tập các Chỉ thị, nghị quyết, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập đạt trên 99%. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và kết quả triển khai thực hiện các đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015 – 2020 được Đảng bộ thực hiện hiện túc đã xây dựng kế hoạch thực hiện và thành lập các Ban chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, tham gia xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối giai đoạn 2017 – 2020.

*Kết quả lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2017 và thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đảng ủy VKSND tỉnh Thái Nguyên đã triển khai học tập trong tháng 4 và đăng ký làm theo Bác ngay sau học tập.

Cùng với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ kiểm sát phải “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ kiểm sát “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, Đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên rõ rệt và thống nhất đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ. Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác Đảng ủy đã lựa chọn 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích đã được Đảng ủy khen thưởng; 1 tập thể và 1 cá nhân đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Đảng uỷ VKSND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quy chế hoạt động nhiệm kỳ quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của tập thể và cá nhân các đồng chí uỷ viên; các mối quan hệ công tác với Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên và các Chi bộ trực thuộc. Đã thực hiện nghiêm túc những nội dung Quy chế đã đề ra, chế độ sinh hoạt BCH được duy trì một cách đều đặn. Trong năm đã tổ chức sinh hoạt BCH được 36 cuộc (trong đó 10 cuộc sinh hoạt toàn Đảng bộ dưới cờ) với tỷ lệ đảng viên tham gia trên 98%. Trong năm đã nhận xét đề nghị chuyển đảng chính thức cho 04 đồng chí. Hiện nay Đảng bộ cơ sở đã có 73/74 đ/c là Đảng viên. 100% các đồng chí Đảng viên giới thiệu giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú, được cấp uỷ nơi cư trú nhận xét: Tham gia tích cực hoạt động, và làm tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương.

Thường xuyên tổ chức sinh hoạt, đề ra nghị quyết sát với tình hình của Đảng bộ và yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, tham gia với ban cán sự Đảng về sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của cơ quan VKS Tỉnh, tham gia ý kiến của Đảng uỷ vào việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và nhận xét đánh giá cán bộ năm 2017.

Có thể khẳng định rằng Tập thể Đảng uỷ là một tập thể đoàn kết thống nhất, dân chủ trong sinh hoạt và giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy được trí tuệ tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân, tạo ra sức mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên; tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên thống nhất xác định Đảng bộ là tập thể đoàn kết, thống nhất cao trong ý trí và hành động không có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên, không có “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đã tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ do chính quyền và Công đoàn phối hợp xây dựng, thông qua công tác kiểm tra, khảo sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017, Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đánh giá là Đảng bộ thực hiện tốt Quy chế dân chủ.

Luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quần chúng hoạt động theo điều lệ, vì vậy đã động viên được quần chúng hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua mang lại kết quả tích cực. Tham gia đóng góp các quỹ xã hội từ thiện với số tiền trên 66.033.000 đồng và nhận phụng dưỡng mẹ Việt nam anh hùng đến suốt đời với số tiền gửi tiết kiệm hàng năm 6.000.000đ (Sáu triệu đồng).

Bên cạnh đó Đảng ủy đã quan tâm duy trì có nề nếp phong trào thi đua: Trong năm, đã hưởng ứng 2 phong trào thi đua dài ngày do VKSND tối cao phát động, phối hợp với BCH Công đoàn phát động 3 phong trào thi đua ngắn ngày nhằm động viên tinh thần lao động của đoàn viên công đoàn với mức độ cao nhất, chất lượng tốt nhất, tạo đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Kiểm sát năm 2017 và thực hiện tổng kết thi đua khen thưởng năm 2017 theo đúng quy định. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020)” và phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”và kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 57 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân đã có 9 tập thể và 44 cá nhân được được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, 12 tập thể và 65 cá nhân được tặng giấy khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Tổng kết năm công tác năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên xác định ngành Kiểm sát Thái Nguyên đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương, triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Các chỉ tiêu công tác đều hoàn thành nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đã đề ra. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017: Đã có 4 tập thể được đề nghị tặng cờ thi đua ngành và 05 cá nhân được được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, 7 tập thể và 47 cá nhân được tặng giấy khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 07 Tập thể đạt Lao động xuất sắc; 07 Tập thể đạt Lao động tiên tiến. Ngành kiểm sát tỉnh Thái Nguyên đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của tập thể và cá nhân đã đề nghị Đảng ủy cấp trên khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân vì đã có thành tích 5 năm liền đạt Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2012- 2016). Đảng ủy VKSND tỉnh quyết định khen thưởng đối với 05 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (trong đó 02 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu) và 16 đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Đề nghị Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Thái Nguyên công nhận Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

                                                                              Đỗ Thị Ánh Vân

                                                                Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

Page 2 of 212