Tag Archives: Diệp Hương – Phòng 2

Phòng 2: Thông báo rút kinh nghiệm trong việc ban hành kiến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

18 Tháng Một, 2019 Thông Tin Tuyên Truyền

Thông qua công tác tổng hợp, theo dõi việc ban hành kiến nghị của Viện kiểm sát cấp huyện, Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhận thấy Kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật số 258/KN-VKS ngày 24/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Lương đối với Ủy ban nhân dân xã Yên Lạc, huyện Phú Lương còn có thiếu sót, tồn tại như: Không nêu rõ tiêu đề kiến nghị; Không ghi đúng chủ thể cần kiến nghị là Chủ tịch UBND xã Yên Lạc; Không nêu cụ thể các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật… là chưa thực hiện đúng mẫu số 130/HS ban hành kèm theo Quyết định số 15 ngày 19/01/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Để nâng cao chất lượng bản kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, Phòng 2 đã ban hành văn bản rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, đồng thời thông báo đến các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện để rút kinh nghiệm chung.

Người viết bài: Diệp Hương – Phòng 2