Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Phổ yên

30 Tháng Bảy, 2015 Các đơn vị trực thuộc

1.Giới thiệu chung.

Thị xã Phổ Yên có diện tích tự nhiên 261,01 km2; trong đó có 127, 02km2 đất nông nghiệp (chiếm 49,49% tổng diện tích tự nhiên), 68,8km2 đất lâm nghiệp; 32,33 km2 đất chuyên dùng; 12,09km2 đất giao thông; 15,08 km2 đất thủy lợi; 2,19km2 đất quốc phòng-an ninh; hơn 11,93km2 đất chưa sử dụng vào các mục đích cụ thể, còn lại là đất chuyên dùng khác.

Địa hình Phổ Yên chia làm 2 vùng: Vùng đồi thấp- đồng bằng và vùng đồi núi. Trên địa bàn huyện có 02 còn sông lớn chảy qua là sông Cầu và sông Công. Theo Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 thị xã Phổ Yên có dân số 158.619 người; có 18 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 04 phường (Ba Hàng, Đồng Tiến, Bãi Bông và Bắc Sơn) và 14 xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Hồng Tiến, Minh Đức, Nam Tiến, Phúc Tân, Phúc Thuận, Tân Hương, Tân Phú, Thành Công, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành, Vạn Phái. Người Kinh chiếm 92,42%, người Sán Dìu 6,25%, người Tày 0,59%, người Dao và người Nùng đều 0,29%, người Mường 0,06%, còn lại là các dân tộc Hoa, Ê đê, Gia Rai, Sán Chay, La Ha, Pu Péo…

Hiện thị xã có cơ cấu Công nghiệp-Xây dựng chiếm 75%, Thương mại-Dịch vụ chiếm 21,8%; Nông-Lâm nghiệp, thủy sản chiếm 3,2%.

2.Chức năng, nhiệm vụ.

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Hàng năm đơn vị thụ lý kiểm sát và giải quyết hàng trăm vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại; kiểm sát các hoạt động tư pháp của Cơ quan điều tra, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự, thi hành án hình sự. Các năm qua đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch công tác kiểm sát, đồng thời phối hợp cùng các cơ quan khác trên địa bàn luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự, trị an xã hội, góp phần quan trọng vào các thành tích chung của thị xã. Đơn vị liên tục nhiều năm liền được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, năm 2012,2013 được công nhận là “đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” của ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Chi bộ cơ quan liên tục từ năm 2011 đến nay đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

3.Cơ cấu tổ chức.

Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Thế Chung

Phó viện trưởng: Đồng chí Vũ Xuân Hữu, Đồng chí Nguyễn Thành Nam

4.Địa chỉ liên hệ.

Tên liên hệ: Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên.

Địa chỉ: Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại liên hệ: 0280 3 863 1111.

Email: vksndphoyen@gmail.com.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại