Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Thái nguyên

30 Tháng Bảy, 2015 Các đơn vị trực thuộc

Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên (trước kia thuộc tỉnh Bắc Thái), là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du miền núi phía Bắc; trung tâm vùng trung du, miền núi Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội 80 km.Tổng diện tích tự nhiên 18.970,48 ha, phía bắc giáp huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Lương, phía đông giáp thành phố Sông Công, phía tây giáp huyện Đại Từ, phía Nam giáp thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình.

Từ khi được thành lập đến nay, qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, với những đóng góp hiệu quả vào công cuộc giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng kinh tế của thành phố Thái Nguyên, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên luôn giành được sự tin tưởng của Đảng, chính quyền nhân dân trong thành phố, vinh dự được Nhà nước, ngành và địa phương tặng thưởng các danh hiệu cao quý như: được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba, được nhận cờ thi đua xuất sắc của ngành kiểm sát nhân dân, nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được suy tôn dẫn đầu khối huyện, nhiều đợt thi đua được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen, nhiều năm liền được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen. Đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên có nhiệm vụ góp phần bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ  lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều phải được xử lý theo pháp luật.

  1. Cơ cấu tổ chức:

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên có 37 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 28 đồng chí; Kiểm tra viên: 03 đồng chí; Chuyên viên: 04 đồng chí; Công chức khác: 02 đồng chí; Hợp đồng lao động: 03 đồng chí). Viện trưởng: Đồng chí Đinh Huy Thắng; Các Phó Viện trưởng: Đồng chí Trần Thị Điệp, đồng chí Nguyễn Văn Việt, đồng chí Nguyễn Thị Phụng.

  1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 15, đường Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280.3855287

Email: vkstptn@gmail.com

                                                                                    Người thực hiện: Đinh Thị Thu Huyền

                                                                                                 VPTH- VKSND TPTN

Các Bài Viết Cùng Thể Loại