Đảng bộ VKSND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016

31 Tháng Mười Hai, 2015 Bài viết nổi bật, Đảng bộ, Đảng đoàn thể, Slider

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 16/11/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2015.

Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 30/12/2015 Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Phẩm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, đồng chí Ngô Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Thái Nguyên cùng toàn thể 71 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Trong năm Đảng bộ đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng công tác kiểm sát được nâng lên. Năm 2015 ngành Kiểm sát Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra,tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 93,7% vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của Nghị quyết 37; tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra đạt: 80,6%, tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 99,8%, án truy tố đạt 99,3%, tỷ lệ VKS trả hồ sơ cơ quan điều tra: 1,14%, Tòa án trả hồ sơ VKS: 2,3%. Tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm hình sự đạt: 66,7%, Tỷ lệ kháng nghị về dân sự, HNGĐ đạt 100%. Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội.

Phối hợp Liên ngành xác định 130 vụ án trọng điểm, đưa đi xét xử lưu động 189 vụ. Tổ chức 92 phiên toà để rút kinh nghiệm; giải quyết 1 vụ án theo thủ tục rút gọn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua công tác Kiểm sát đã ban hành 5 kháng nghị, 24 kết luận kiến nghị và 54 kiến nghị, 88 bản kết luận kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, Tòa án, cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm,được chấp nhận.

Công tác quản lý chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao, các phòng nghiệp vụ đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đối với cấp huyện, công tác nghiên cứu trả lời thỉnh thị được thực hiện đúng thời hạn, có chất lượng.., trả lời thỉnh thị 22 vụ án, ban hành 37 bản thông báo rút kinh nghiệm trong công tác đối với cấp huyện.

 Bên cạnh đó Đảng bộ đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức phát động các  phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 55 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân. Đã tiến hành sơ, tổng kết khen thưởng kịp thời qua đó đã động viên được cán bộ, Đảng viên hăng say công tác góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn năm 2015.

12459883_1710070399238643_981929009_n

Đ/c Ngô Thanh Hải Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng ủy

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Ngô Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng ủy năm 2015; nghe đồng chí Lê Xuân Phẩm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị và các ý kiến tham gia thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Bí th- D-ng -y VKSND t-nh trao th--ng cho các chi b- --t trong s-ch v-ng m-nh tiêu bi-u n-m 2015

Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh trao thưởng cho các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của tập thể và cá nhân đã đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng cho 01 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm liền (2011- 2015) và Đảng ủy VKSND tỉnh khen thưởng 3 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 11 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

--ng chí Lê Xuân Ph-m - Phó Bí th- --ng -y kh-i các c- quan t-nh trao huy hi-u 30 n-m tu-i --ng

Đ/c Lê Xuân Phẩm – Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Lê Duy Hiền

Thực hiện quy định của Ban chấp hành trung ương Đảng về việc trao tặng huy hiệu Đảng. Căn cứ quá trình hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Duy Hiền, Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ VI trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh. Trên cơ sở đề nghị của Đảng ủy Khối các CQ tỉnh, Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Duy Hiền, nhận Huy hiệu đồng chí xin hứa với Đảng tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng đã trao tặng.

                                                                                                                                               Đỗ Thị Ánh Vân

                                                                Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại