VKSND thành phố Sông Công trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáovà phối hợp rà soát các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ tại Cơ quan điều tra – Công an thành phố Sông Công

29 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, ngày 02/4/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công đã công bố quyết định vàtrực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan điều tra và phối hợp ra soát các vụ án đình chỉ, tạm đình tại Cơ quan điều tra – Công an thành phố Sông Công. Thời gian tiến hành trực tiếp kiểm sát từ ngày 02/4/2021 đến ngày 09/4/2021.

34

Đồng chí Hoàng Văn Thái, phó Viện trưởng VKSND thành phố Sông Công – Trưởng đoàn phát biểu thông qua nội dung, phương thức làm việc

35

Đồngchí Lê Hồng Sơn, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an thành phố Sông Công trình bày báo cáo

Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan điều tra Công an thành phố Sông Công, đoàn trực tiếp kiểm sát tiến hành kiểm sát việc mở sổ sách thụ lý, tiếp nhận nguồn tin tội phạm, hồ sơ của Cơ quan điều tra, cũng như của Đội giao thông, công an xã, phường.v.v.. Trực tiếp tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; rà soát các hồ sơ tạm đình chỉ, đình chỉ tại Cơ quan điều tra Công an thành phố Sông Công.

Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát giúp cho việc thực hiện và chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm, việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo, cũng như việc chấp hành pháp luật trong quản lý các hồ sơ tạm đình chỉ, đình chỉ của Cơ quan điều tra, Công an xã phường, đội giao thông Công an thành phố Sông Công được nghiêm chỉnh, thống nhất, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Sông Công./.

          Tin, bài: Nguyễn Lương Đức

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại