PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ TẠI CHI CỤC THADS CÙNG CẤP

28 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Năm 2020, thực hiện nội dung cùng VKSND tỉnh Thái Nguyên trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kết luận Kiến nghị số 01 ngày 29/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

27

Đ/c Vũ Thành Trung – PVT Trưởng đoàn công bố Quyết định phúc tra

Nhằm đảm bảo kiến nghị của Viện kiểm sát được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật, ngày 23/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị nêu trên tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai.

Qua phúc tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đã nghiêm túc thực hiện những nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát, không có tồn tại vi phạm tiếp diễn.
Trên cơ sở kết quả phúc tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai đã ban hành Kết luận, yêu cầu Chi cục Thi hành án cùng cấp tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được theo quy định của pháp luật./.

Đặng Văn Hoàng – VKSND huyện Võ Nhai

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI CHI CỤC THADS HUYỆN PHÚ BÌNH (Tháng Năm 11, 2021)

VKSND THỊ XÃ PHỔ YÊN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIẢI QUYẾT THEO THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ TẠI CÔNG AN PHƯỜNG BA HÀNG, THỊ XÃ PHỔ YÊN (Tháng Năm 11, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI TỪ TIẾN HÀNH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI MỘT SỐ UBND XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN (Tháng Năm 8, 2021)

VKSND huyện Phú Lương hoàn thành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương (Tháng Năm 6, 2021)

Viện KSND huyện Phú Lương ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Tháng Năm 6, 2021)

VIỆN KSND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC 02 PHIÊN TÒA HÌNH SỰ XÉT XỬ LƯU ĐỘNG VÀ RÚT KINH NGHIỆM (Tháng Tư 29, 2021)

VÕ NHAI: CHỦ TRÌ GIAO BAN LIÊN NGÀNH QUÝ I/2021 (Tháng Tư 29, 2021)

VKSND thành phố Sông Công trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáovà phối hợp rà soát các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ tại Cơ quan điều tra – Công an thành phố Sông Công (Tháng Tư 29, 2021)