TĂNG CƯỜNG KIỂM SÁT TRỰC TIẾP CÔNG TÁC TIẾP NHẬN TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM TẠI HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VÕ NHAI; VÀ CÁC KHÂU CÔNG TÁC KHÁC

28 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Võ Nhai phối hợp liên ngành kiểm sát, kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và các khâu công tác khác như: Kiểm tra án tạm đình chỉ tại và mở điểm kiểm sát khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của Cơ quan CSĐT Công an huyện Võ Nhai.

26

Kiểm sát tin báo tố giác tội phạm (ảnh có tính chất minh họa)

VKSND huyện Võ Nhai tập trung triển khai thực hiện sớm các chỉ tiêu công tác trong Quý I năm 2021. Đặc biệt là hoạt động trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm tại Hạt kiểm lâm huyện Võ Nhai, đồng thời đẩy mạnh khâu công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác để sớm hoàn thành nhiều chỉ tiêu công tác năm 2021 của đơn vị.
Thực hiện kế hoạch công tác từ ngày 19/4/2021 đến ngày 22/4/2021, Viện kiểm sát phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam huyện Võ Nhai tiến hành kiểm sát, kiểm tra, giám sát về công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm tại Hạt kiểm lâm huyện Võ Nhai. Đồng thời tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Võ Nhai VKSND huyện Võ Nhai cũng đồng thời mở 02 điểm kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thụ lý, tiếp nhận giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp và rà soát án tạm đình chỉ điều tra.

Qua cuộc kiểm sát, giám sát trực tiếp, các đoàn kiểm sát của đơn vị đã chỉ ra những tồn tại hạn chế. Đồng thời giúp Hạt kiểm lâm huyện Võ Nhai nhận thức những tồn tại, thiếu sót để khắc phục sửa chữa, tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, hướng dẫn thực hiện, giải đáp những khó khăn vướng mắc của các đơn vị khi áp dụng pháp luật trong các khâu công tác kiểm sát, qua đó, giúp các khâu công tác này sớm đi vào nề nếp hoạt động hiệu quả./.

ĐẶNG VĂN HOÀNG – VKSND HUYỆN VÕ NHAI

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI CHI CỤC THADS HUYỆN PHÚ BÌNH (Tháng Năm 11, 2021)

VKSND THỊ XÃ PHỔ YÊN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIẢI QUYẾT THEO THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ TẠI CÔNG AN PHƯỜNG BA HÀNG, THỊ XÃ PHỔ YÊN (Tháng Năm 11, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI TỪ TIẾN HÀNH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI MỘT SỐ UBND XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN (Tháng Năm 8, 2021)

VKSND huyện Phú Lương hoàn thành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương (Tháng Năm 6, 2021)

Viện KSND huyện Phú Lương ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Tháng Năm 6, 2021)

VIỆN KSND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC 02 PHIÊN TÒA HÌNH SỰ XÉT XỬ LƯU ĐỘNG VÀ RÚT KINH NGHIỆM (Tháng Tư 29, 2021)

VÕ NHAI: CHỦ TRÌ GIAO BAN LIÊN NGÀNH QUÝ I/2021 (Tháng Tư 29, 2021)

VKSND thành phố Sông Công trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáovà phối hợp rà soát các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ tại Cơ quan điều tra – Công an thành phố Sông Công (Tháng Tư 29, 2021)