THÔNG BÁO Rút kinh nghiệm công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

26 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Trong thời gian qua (thời điểm từ 01/12/2020 đến 31/3/2021), các VKSND cấp huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, không có đơn khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Trong thời điểm, VKSND tỉnh nhận được 10 Quyết định giải quyết khiếu nại  (VKSND thành phố Thái Nguyên 06 Quyết định; VKSND thành phố Sông Công 01 Quyết định; VKSND thị xã Phổ Yên 01 Quyết định; VKSND huyện Đại Từ 02 Quyết định). Cơ bản các quyết định giải quyết khiếu nại đều đảm bảo đúng thời hạn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nội dung phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thông qua việc kiểm tra các Quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND cấp huyện, Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên thấy vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, cụ thể:

-Phần căn cứ: Một số Quyết định giải quyết khiếu nại ghi căn cứ Điều 29 Luật tổ chức VKSND năm 2014 nhưng không ghi căn cứ vào Điều nào của Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN ngày 05/9/2018 của Viện kiểm sát ND Tối cao, Tòa án ND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là thông tư liên tịch số 02/2018), là chưa đúng mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 02/2018.

-Phần nội dung: Một số Quyết định giải quyết khiếu nại chưa nêu quá trình giải quyết khiếu nại của cơ quan điều tra; nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT như thế nào? Từ đó mới có căn cứ để Viện trưởng Viện kiểm sát giữ nguyên hay sửa đổi, hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT. Việc ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại như trên là chưa đúng theo hướng dẫn sử dụng Mẫu 09 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 02/2018.

-Phần QUYẾT ĐỊNH: Một số Quyết định không ghi rõ là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hay quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, mà chỉ ghi về quyền khiếu nại của công dân, là chưa đúng theo hướng dẫn tại điểm (8) Hướng dẫn sử dụng Mẫu 09 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 02/2018.

Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên thông báo đến Viện kiểm sát ND cấp huyện để rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

                                                                              Người viết bài

                                                                               Nguyễn Mạnh Thúy

Các Bài Viết Cùng Thể Loại