ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

23 Tháng Tư, 2021 Bài viết nổi bật, Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Kế hoạch số 20- KH/ĐUK, ngày 24/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 05/4/2021 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Trong 02 ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2021, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

14

Đồng chí Phùng Đức Tiến- Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt Chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021- 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 -2025

15

Đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt Chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

16

Đồng chí Lý Văn Huấn, Đảng ủy viên, báo cáo viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt Chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

17

Đồng chí Hoàng văn Tiến, Đảng ủy viên trực tiếp truyền đạt Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia

18

Đồng chí Dương Văn Duy, Đảng ủy viên trực tiếp truyền đạt Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam

Thành phần tham dự hội nghị tổng số: 77 đồng chí (trong đó 75 Đảng viên và 02 quần chúng). Hội nghị đã nghe đồng chí Phùng Đức Tiến- Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt Chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021- 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 -2025; Đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt Chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đồng chí Lý Văn Huấn, Đảng ủy viên, báo cáo viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt Chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đồng chí Hoàng văn Tiến, Đảng ủy viên trực tiếp truyền đạt Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia; Đồng chí Dương Văn Duy, Đảng ủy viên trực tiếp truyền đạt Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam. Toàn thể cán bộ, Đảng viên dự học tập nghiêm túc có chất lượng.

                                                                                            Đỗ Thị Ánh Vân

 

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

ĐOÀN THANH NIÊN VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH TẶNG QUÀ ĐỘNG VIÊN ĐOÀN CÔNG TÁC TẠI CHỐT KIỂM DỊCH COVID-19 (Tháng Năm 11, 2021)

VKSND tỉnh Thái Nguyên tập huấn về “Đảm bảo an toàn, an ninh mạng, sử dụng chữ ký số và phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành” (Tháng Tư 23, 2021)

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TỔ CHỨC PHIÊN TÒA “SỐ HÓA” HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ CÔNG BỐ TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ BẰNG HÌNH ẢNH VÀ ÂM THANH TẠI PHIÊN TÒA GIỮA VKSND VÀ TAND TỈNH THÁI NGUYÊN (Tháng Tư 19, 2021)

Hội nghị giao ban liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2021 (Tháng Tư 15, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG thăm, tặng quà người bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (Tháng Tư 15, 2021)

VÕ NHAI: VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐỘT XUẤT DŨNG CẢM TRUY BẮT TỘI PHẠM (Tháng Tư 15, 2021)

Tài liệu tập huấn về an toàn, an ninh mạng, sử dụng Chữ ký số và phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành trong ngành Kiểm sát nhân dân (Tháng Tư 14, 2021)

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. (Tháng Tư 14, 2021)