TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ PHỔ YÊN

23 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân và Quyết định số 03/QĐ-VKS ngày 01/4/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên. Ngày 16/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Phổ Yên.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Nam- Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát đã công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp và Kế hoạch số 14 ngày 01/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên.

13

Lãnh đạo đoàn kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự thị xã Phổ Yên đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/5/2020 đến 31/3/2021, đánh giá những thuận lợi, nêu lên khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án của Chi cục, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo kế hoạch của đơn vị.

Trên cơ sở báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Phổ Yên, đoàn đã tiến hành kiểm sát toàn bộ hoạt động liên quan đến công tác thi hành án của Chi cục như: Hệ thống sổ sách phục vụ công tác thi hành án dân sự và công tác báo cáo, thống kê thi hành án; Việc nhận bản án, quyết định của Tòa án; Việc ra các quyết định về thi hành án; Việc rà soát, phân loại án có điều kiện, không điều kiện; Việc tổ chức thi hành án; Lập, bảo quản hồ sơ thi hành án; Công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng; Việc thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; Công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự, việc xác nhận kết quả thi hành án…

Trên cơ sở thống nhất kế hoạch và phương thức thực hiện, Trưởng đoàn trực tiếp kiểm sát trực tiếp đã yêu cầu các đồng chí Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến những nội dung kiểm tra để thực hiện kiểm sát theo quy định. Thông qua hoạt động nghiên cứu hồ sơ, đoàn kiểm sát sẽ trực tiếp tiến hành xác minh 10% trong tổng số án chưa có điều kiện thi hành án và tổng hợp kết quả, vi phạm để ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát và kiến nghị (nếu có) trong tháng 5 năm 2021./.

Nguyễn Nhung

Chuyên viên VKSND thị xã Phổ Yên

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại