Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên

19 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phát hiện tại một số hồ sơ thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên lập còn có thiếu sót, vi phạm như: Vi phạm thời hạn lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; vi phạm thời hạn chuyển hồ sơ đề nghị xét miễn giảm thi hành án; chậm ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án.

Ngày 31/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kiến nghị đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên để có biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục vi phạm trong thời gian tới, nhằm đảm bảo pháp luật về thi hành án dân sự được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất; đồng thời, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của các đương sự.

Ngày 14/4/2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên có văn bản tiếp thu toàn bộ đối với kiến nghị trên; đồng thời, đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo Chấp hành viên khắc phục những thiếu sót tồn tại đã nêu ở trên không để tình trạng tương tự tái diễn./.

Người viết bài: Nguyễn Thị Hương Thảo – VKSND thành phố Thái Nguyên.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại