VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

6 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm năm 2021của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, từ ngày 16 đến ngày 22/3/2021, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Định Hóa đã tiến hành kiểm sát trực việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt kiểm lâm Ban quản lý rừng ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi đồng chí Bùi Đức Nghĩa – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Định Hóa thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, đồng chí Hoàng Đức Sinh – Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Ban quản lý rừng ATK Định Hóa đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

88

Đ/c Bùi Đức Nghĩa – Phó viện trưởng VKSND huyện Định Hóa công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Quá trình làm việc, đoàn kiềm sát nhận thấy, công tác tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm của Hạt kiểm lam Ban quản lý rừng ATK Định Hóa cơ bản đã thực hiện đúng quy định của pháp luật; đã thiết lập sổ tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, ghi đầy đủ cột mục theo dõi; tin báo thuộc thẩm quyền đã giải quyết đúng theo quy định… Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục.

89

Đ/c Hoàng Đức Sinh – Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Ban quản lý rừng ATK Định Hóa tiếp thu những ý kiến mà đoàn kiểm sát đã chỉ ra

Hạt kiểm lâm thuộc ban Ban quản lý rừng ATK Định Hóa đã nhất trí và tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm sát trực tiếp đã chỉ ra, để nâng cao hơn nữa công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong thời gian tới./.

Ảnh và bài: Phương Hoa

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI CHI CỤC THADS HUYỆN PHÚ BÌNH (Tháng Năm 11, 2021)

VKSND THỊ XÃ PHỔ YÊN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIẢI QUYẾT THEO THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ TẠI CÔNG AN PHƯỜNG BA HÀNG, THỊ XÃ PHỔ YÊN (Tháng Năm 11, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI TỪ TIẾN HÀNH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI MỘT SỐ UBND XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN (Tháng Năm 8, 2021)

VKSND huyện Phú Lương hoàn thành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương (Tháng Năm 6, 2021)

Viện KSND huyện Phú Lương ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Tháng Năm 6, 2021)

VIỆN KSND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC 02 PHIÊN TÒA HÌNH SỰ XÉT XỬ LƯU ĐỘNG VÀ RÚT KINH NGHIỆM (Tháng Tư 29, 2021)

VÕ NHAI: CHỦ TRÌ GIAO BAN LIÊN NGÀNH QUÝ I/2021 (Tháng Tư 29, 2021)

VKSND thành phố Sông Công trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáovà phối hợp rà soát các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ tại Cơ quan điều tra – Công an thành phố Sông Công (Tháng Tư 29, 2021)