Huyện Phú Bình:Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện

6 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố và Kế hoạch công tác năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ tiến hành mở cuộc kiểm tra trực tiếp công tác tiếp nhận phân loại tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tại các đơn vị cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021.

Trong quý I năm 2021, VKSND huyện Phú Bình phối hợp với Uỷ ban kiểm tra huyện ủy, Ban pháp chế hội đồng, Mặt trận tổ quốc và Văn phòng Huyện ủy tiến hành kiểm tra công tác tiếp nhận phân loại tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, kết hợp việc kiểm sát trực tiếp công tác THA hình sự tại cấp xã. Đoàn đã kiểm tra tại UBND thị trấn Hương Sơn, xã Tân Kim, xã Xuân Phương, xã Nga My và xã Hà Châu. Kết quả cho thấy, các đơn vị đã thực hiện tốt chế độ báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên ở một số đơn vị vẫn còn tồn tại như: Sổ tiếp nhận, phân loại tin báo, tố giác tội phạm, sổ trực ban của Công an xã chưa được cập nhật thường xuyên, ghi chép không đầy đủ theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an; Tin báo, tố giác thuộc thẩm quyền thụ lý của Công an cấp trên chuyển còn chậm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017 của liên ngành trung ương.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Dương Quang Bạo- Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy- Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 43 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, nhấn mạnh công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tiếp tục là công tác trọng tâm chỉ đạo, theo dõi của Thường trực Huyện ủy Phú Bình trong nhiệm kỳ 2020-2025. Giao Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình, thường trực Khối nội chính phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận, phân loại, thụ lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo chức năng nhiệm vụ ngành, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy.

86

Đ.c Dương Quang Bạo – UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

87

Đ/c Lê Trung Kiên- Viện trưởng phát biểu taị buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trung Kiên – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của từng đơn vị kiểm tra đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND, trưởng Công an các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường quan tâm hơn nữa đến công tác tiếp nhận, phân loại tin báo tố giác, hoàn thiện xây dựng hệ thống sổ sách đầy đủ theo quy định, cần theo dõi nắm bắt tin báo, tố giác tội phạm kịp thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan cấp trên có thẩm quyền. Kết luận sau buổi kiểm tra, đề nghị UBND các đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc những Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp; Thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật trong nhân dân./

Nguyễn Thành – VKSND Huyện Phú Bình

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI CHI CỤC THADS HUYỆN PHÚ BÌNH (Tháng Năm 11, 2021)

VKSND THỊ XÃ PHỔ YÊN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIẢI QUYẾT THEO THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ TẠI CÔNG AN PHƯỜNG BA HÀNG, THỊ XÃ PHỔ YÊN (Tháng Năm 11, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI TỪ TIẾN HÀNH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI MỘT SỐ UBND XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN (Tháng Năm 8, 2021)

VKSND huyện Phú Lương hoàn thành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương (Tháng Năm 6, 2021)

Viện KSND huyện Phú Lương ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Tháng Năm 6, 2021)

VIỆN KSND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC 02 PHIÊN TÒA HÌNH SỰ XÉT XỬ LƯU ĐỘNG VÀ RÚT KINH NGHIỆM (Tháng Tư 29, 2021)

VÕ NHAI: CHỦ TRÌ GIAO BAN LIÊN NGÀNH QUÝ I/2021 (Tháng Tư 29, 2021)

VKSND thành phố Sông Công trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáovà phối hợp rà soát các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ tại Cơ quan điều tra – Công an thành phố Sông Công (Tháng Tư 29, 2021)