VÕ NHAI: KIỂM SÁT TRỰC TIẾP  CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ XÁC MINH CÁC TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, KẾT HỢP TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TẠI 06 ĐƠN VỊ CẤP XÃ

5 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2021 của đơn vị, từ ngày 29/3/2021 đến ngày 31/3/2021, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Võ Nhai đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và phúc tra kiến nghị đã ban hành năm 2020; Tiến hành xác minh các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự và tuyên truyền pháp luật tại 06 đơn vị cấp xã, trên địa bàn, gồm: UBND xã Phương Giao, Dân Tiến, Tràng Xá, Bình Long, Cúc Đường và xã La Hiên.

Quá trình kiểm sát hồ sơ tài liệu và qua theo dõi thấy các đơn vị UBND xã đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Võ Nhai bàn giao, cụ thể: Công an các xã đã tham mưu cho UBND thực hiện tốt các biện pháp nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ cho các bị án thực hiện tốt quá trình thi hành án của mình, hồ sơ được lập đúng theo quy trình, thủ tục, riêng biệt cho từng đối tượng bị án; thực hiện việc giám sát quản lý đối với các trường hợp hoãn thi hành án phạt tù đảm bảo đúng quy định; đối với các hồ sơ bị án đã chấp hành xong thời gian thử thách kịp thời chuyển đến cơ quan THAHS công an huyện để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận theo luật định, … Tuy nhiên tại UBND một số xã chưa thực hiện tốt việc giáo dục, giám sát đối với người chấp hành án tại địa phương, đối với hồ sơ đủ điều kiện xét rút ngắn thời gian thử thách chưa được lập hồ sơ để xét rút ngắn đảm bảo quyền lợi cho người chấp hành án thực hiện tốt nghĩa vụ của mình tại địa phương.

75

Tiến hành kiểm sát trực tiếp THAHS tại UBND cấp xã

Đồng thời, Đoàn kiểm sát đã tiến hành xác minh trực tiếp một số trường hợp đang chấp hành án tại địa phương, hướng dẫn cho UBND các xã cần theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án tốt hơn, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giám sát, giáo dục đối với các bị án sâu sát hơn nhằm nâng cao công tác quản lý.

Đặc biệt Đoàn kiểm sát đã tiến hành tuyên truyền pháp luật cho 100% bị án tại UBND xã La Hiên, Qua đó cũng góp phần giúp cho các bị án nhận thức rõ nghĩa vụ của mình phải thực hiện, hạn chế đến mức thấp nhất bị án tiếp tục vi phạm pháp luật.

76

Công tác tuyên truyền pháp luật đến từng bị án trên địa bàn

Cùng với việc kiểm sát trực tiếp trong năm 2021, Đoàn kiểm sát cũng đồng thời tiến hành kiểm tra việc thực hiện kiến nghị mà Viện kiểm sát đã ban hành trong năm 2020. Qua đó thấy các đơn vị cấp xã được kiểm sát đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự theo quy định pháp luật, không để xảy ra những vi phạm như Viện kiểm sát đã kiến nghị.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai cũng tiến hành xác minh về điều kiện thi hành án dân sự đối với các đối tượng chưa có điều kiện thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Võ Nhai tại 06 UBND xã nên trên theo kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra để kiểm sát tốt việc Chi cục THADS cùng cấp ra quyết định không có điều kiện thi hành án với những trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự tại 06 xã./.

ĐẶNG VĂN HOÀNG – VKSND HUYỆN VÕ NHAI

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI CHI CỤC THADS HUYỆN PHÚ BÌNH (Tháng Năm 11, 2021)

VKSND THỊ XÃ PHỔ YÊN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIẢI QUYẾT THEO THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ TẠI CÔNG AN PHƯỜNG BA HÀNG, THỊ XÃ PHỔ YÊN (Tháng Năm 11, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI TỪ TIẾN HÀNH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI MỘT SỐ UBND XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN (Tháng Năm 8, 2021)

VKSND huyện Phú Lương hoàn thành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương (Tháng Năm 6, 2021)

Viện KSND huyện Phú Lương ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Tháng Năm 6, 2021)

VIỆN KSND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC 02 PHIÊN TÒA HÌNH SỰ XÉT XỬ LƯU ĐỘNG VÀ RÚT KINH NGHIỆM (Tháng Tư 29, 2021)

VÕ NHAI: CHỦ TRÌ GIAO BAN LIÊN NGÀNH QUÝ I/2021 (Tháng Tư 29, 2021)

VKSND thành phố Sông Công trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáovà phối hợp rà soát các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ tại Cơ quan điều tra – Công an thành phố Sông Công (Tháng Tư 29, 2021)