VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH BAN HÀNH KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ ĐỐI VỚI UBND CẤP XÃ

1 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 29/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã X trên địa bàn trong việc quản lý về trình tự, thủ tục hành chính và việc mở sổ theo dõi đối với các trường hợp xin xác nhận dẫn đến trên cùng thửa đất của bà Nguyễn Thị L. viết giấy bán cho hai người ở hai thời điểm khác nhau nhưng vẫn được UBND xã ký xác nhận. Cụ thể như sau:

Theo Thông báo thụ lý ngày 08/7/2020 của Tòa án nhân dân huyện Phú Bình về việc “Kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Đặng Văn L., sinh năm 1976 và bà Nguyễn Thị L., sinh năm 1981. Ngày 04/3/2017 bà L. bán cho ông L. thửa đất số 395, tờ bản đồ số 22 diện tích 461m2 và thửa số 71, tờ bản đồ số 24, diện tích 376m2. Tổng giá trị 02 thửa ruộng là 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng). Bà L. viết giấy chuyển nhượng ruộng cho ông L. có xác nhận của UBND xã X do ông Lưu Hữu T. – Phó Chủ tịch xã ký xác nhận. Đến ngày 24/5/2018 ông L. và bà L. cùng đến UBND xã X làm thủ tục sang tên 02 thửa ruộng nói trên theo quy định pháp luật. Ngày 25/6/2018 ông L. được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 02 thửa đất số 395, tờ bản đồ 22, diện tích 461m2 và thửa số 71 tờ bản đồ 24, diện tích 376 m2 (Số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CM…54, số vào sổ CS…46).

Tuy nhiên trong thời gian chờ làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông L. thì ngày 26/7/2017, bà L. lại viết giấy chuyển nhượng quyền sử dụng thửa số 395 tờ bản đồ số 22, diện tích 461m2 cho vợ chồng ông Nguyễn Văn T., bà Ngô Thị H. trú cùng xã với giá 100.000.000 đồng. Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà L. và ông T., bà H. cũng được UBND xã X do ông Lưu Hữu T. – Phó Chủ tịch xã ký xác nhận.

Quá trình giải quyết vụ án thấy rằng trên cùng một thửa đất số 395 tờ bản đồ số 22, diện tích 461m2 bà Nguyễn Thị L. đã 02 lần viết giấy chuyển nhượng đất cho 02 người là ông Đặng Văn L. và vợ chồng ông Nguyễn Văn T., bà Ngô Thị H. vào hai thời điểm khác nhau nhưng vẫn được ông Lưu Hữu T. – Phó Chủ tịch UBND xã X, huyện Phú Bình ký xác nhận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các đương sự. Việc làm trên của UBND xã X, huyện Phú Bình vi phạm điểm c khoản 1 Điều 207 Luật đất đai.

Để đảm bảo quy định của pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần tích cực trong việc nâng cao công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong chỉ đạo điều hành và quản lý về trình tự, thủ tục hành chính việc ký xác nhận được chặt chẽ hơn, đồng thời phòng ngừa các vi phạm tương tự xảy ra. Ngày 29/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã ban hành kiến nghị đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã X, huyện Phú Bình áp dụng các biện pháp phòng ngừa như sau:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong chỉ đạo điều hành và quản lý về trình tự, thủ tục hành chính việc ký xác nhận được chặt chẽ hơn.

Mở sổ sách theo dõi đối với các trường hợp xin xác nhận của công dân trong địa phương tránh để trùng lặp, khiếu kiện và khó khăn cho việc xử lý của Tòa án.

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân ổn định sản xuất, không chuyển nhượng đất lúa để tránh ảnh hưởng đến thu nhập, sinh kế của gia đình hiện tại và lâu dài. Người dân nếu muốn thực hiện các quyền sử dụng đất như chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho… phải thực hiện theo đúng trình tự của pháp luật quy định, nhằm tránh tình trạng bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

 Công chức địa chính phối hợp với các công chức khác để thực hiện tốt các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ về đất đai; thẩm tra xác định nguồn gốc, hiện trạng của việc đăng ký và sử dụng đất đai, biến động về đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai trên địa bàn để tham mưu cho Lãnh đạo UBND xã./.

Bích Thảo – VKSND huyện Phú Bình

Các Bài Viết Cùng Thể Loại