Kiểm sát trực tiếp công tácthi hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đối với Ủy ban nhân dân phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

29 Tháng Ba, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, trong hai ngày 24 và 25/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND các phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Thịnh Đán và Gia Sàng thuộc thành phố Thái Nguyên.

61

Đoàn kiểm sát trực tiếp công bố quyết định kiểm sát trực tiếp tại Công an phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên

Kết quả kiểm sát trực tiếp cho thấy các đơn vị đã làm tương đối tốt công tác này, như: Chủ tịch UBND các phường đều triển khai, tổ chức thực hiện các kế hoạch, văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Cơ quan thi hành án hình sự cấp trên trong công tác quản lý các đối tượng thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và thi hành các hình phạt khác, thường xuyên kiểm tra rà soát, theo dõi nắm bắt quản lý các bị án. Luật thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đã được triển khai, thực hiện theo đúng quy định. Công an phường đã cơ bản thực hiện tốt chức năng tham mưu, trực tiếp giúp cho Ủy ban nhân dân phường trong việc quản lý các đối tượng thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác. Hệ thống hồ sơ, sổ sách được thiết lập đầy đủ, đảm bảo, đúng quy định….

Tuy nhiên, vẫn còn có đơn vị để xảy ra vi phạm, đó là UBND phường Thịnh Đán vi phạm trong việc: Bản tự nhận xét của người được phân công giám sát giáo dục bị án nhận xét từ trước ngày được phân công; chưa kịp thời nhắc nhở, giáo dục đối với bị án nên trong kỳ còn có bị án thi hành án treo phạm tội mới.

Kết thúc đợt kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ ban hành kết luận và kiến nghị khắc phục vi phạm đối với đơn vị có vi phạm nhằm thực hiện tốt quy định của pháp luật trong công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ./.

          Người viết bài: Nguyễn Đức Chiến

Các Bài Viết Cùng Thể Loại