VIỆN KIỂM SÁT THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG THAM GIA HỌP XÉT ĐƯA CÁC ĐỐI TƯỢNG NGHIỆN MA TÚY ĐI CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

3 Tháng Ba, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021 và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong các tháng 01 và 02/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công phối hợp với Tòa án nhân dân và Phòng lao động thương binh xã hội thành phố mở phiên họp xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 14 đối tượng, các đối tượng trên đều là những người thường xuyên sử dụng ma túy tại các địa bàn xã, phường của thành phố Sông Công.

Các đối tượng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc đợt này đều không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy, có biểu hiện gây mất trật tự trị an và gây nhiều bức xúc trong nhân dân tại địa bàn thành phố Sông Công, có đối tượng đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhiều lần, có nhân thân xấu nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân mà vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Tại các phiên họp, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình chấp hành việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để từ bỏ ma túy và sớm trở về với gia đình, xã hội.

Tại các phiên họp, Kiểm sát viên được phân công đã thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án từ khi thụ lý đến thời điểm mở phiên họp theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Trên cơ sở ý kiến đề nghị của Phòng lao động thương binh và xã hội, quan điểm của Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân thành phố Sông Công đã ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với tất cả14 đối tượng bị đề nghị với mức thời gian chấp hành phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng của thành phố Sông Công tiếp tục phối hợp, rà soát, phân loại, lập hồ sơ đề nghị đưa nhiều đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với sự phối hợp kiểm sát chặt chẽ của Viện kiểm sát nhân dân để đảm bảo việc họp xét, quyết định của Tòa án đúng theo quy định của pháp luật./.

Tin, bài: Nguyễn Lương Đức

Các Bài Viết Cùng Thể Loại