VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG HỶ BAN HÀNH KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM HÒA, HUYỆN ĐỒNG HỶ

24 Tháng Hai, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, ngày 05 tháng 02 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ đã ban hành kiến nghị phòng ngừa đối với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ trong việc cấp Giấy chứng nhận kết hôn. Cụ thể như sau:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ kiểm sát giải quyết việc “Hủy kết hôn trái pháp luật” giữa người yêu cầu là Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ, với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ và anh Hoàng Văn Tuấn, chị Lò Thị Hường theo Thông báo thụ lý số 01 ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ.

Theo nội dung vụ việc, ngày 21/3/2016, Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ đã cấp Giấy chứng nhận kết hôn số 23/2016 cho chị Lò Thị Hường, sinh ngày 17/11/1998 (trú tại:Xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) và anh Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1996 (trú tại:Xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Tại thời điểm đăng ký kết hôn, chị Hường chưa đủ 18 tuổi (mới được 17 tuổi 4 tháng 4 ngày). Việc Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho anh Tuấn, chị Hường là vi phạm vào một trong các điều cấm được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 và không đủ điều kiện kết hôn theo điểm a khoản 1 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ xác định Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho anh Tuấn, chị Hường căn cứ bởi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của chị Hường do Ủy ban nhân dân xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cấp với thông tin ngày tháng năm sinh của chị Hường là 17/11/1997. Tuy nhiên, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn không chỉ dựa vào Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà còn phải đối chiếu với sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 2 và Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy địnhchi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. Như vậy Ủy ban nhân nhân xã Nam Hòa chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/12/2020, Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ đã ra Quyết định sơ thẩm giải quyết việc hôn nhân gia đình số 01/2020/QĐST-VDS về việc “Yêu cầu tuyên bố hủy kết hôn trái pháp luật …” giữa người yêu cầu là Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Nội dung của quyết định nêu trên là chấp nhận yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc hủy kết hôn trái pháp luật giữa anh Hoàng Văn Tuấn và chị Lò Thị Hường.

Để đảm bảo quy định của pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, phòng ngừa các vi phạm tương tự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ kiến nghị đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Nam Hòa những nội dung sau:

  1. Chỉ đạo thực hiện đúng việc đăng ký kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, tránhđể xảy ra vi phạm tương tự như đã nêu trên.
  2. Tiến hành tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với cán bộ tư pháp – hộ tịch theo quy định vì đã không chủ động, kịp thời tham mưu thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về hộ tịch, dẫn đến cấp Giấy chứng nhận kết hôn trái pháp luật nêu trên.
  3. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác tư pháp – hộ tịch thuộc thẩm quyền.
  4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạocông tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hôn nhân gia đình như: Luật hôn nhân và gia đình; Luật hộ tịch…

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa,huyệnĐồngHỷquan tâm, có biện pháp chỉ đạo để thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Qua đó, góp phần tích cực trong việcnâng cao nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp – hộ tịch trong xã Nam Hòa nói riêng và tại huyện Đồng Hỷ nói chung./.

                                          La Hoàng Ly – Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ

Các Bài Viết Cùng Thể Loại