VIỆN KIỂM SÁT ND HUYỆN PHÚ BÌNH KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TIN BÁO TỐ GIÁC TỘI PHẠM TẠI HẠT KIỂM LÂM PHÚ BÌNH

19 Tháng Hai, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, Quyết định số 01/QĐ-VKSPB ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trên địa bàn huyện, ngày 28/01/2021, Đoàn công tác của Viện KSND huyện Phú Bình đã tiến hành công bố Quyết định và kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình.

37

Đ/c Lê Trung Kiên – Viện trưởng VKSND huyện Phú Bình phát biểu tại buổi công bố Quyết định Kiểm sát trực tiếp.

Qua kiểm sát, nhận thấy: Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình đã được lập sổ sách, ghi chép đầy đủ và giải quyết đúng trong thời hạn luật định. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận, thụ lý giải quyết tin báo về tội phạm còn một số tồn tại như: Chưa có sổ phân công cán bộ Kiểm lâm viên tiến hành tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTCngày 29/12/2017; Chưa có sổ thông báo và chưa tiến hành thông báo về việc tiếp nhận việc giải quyết nguồn tin tội phạm cho Viện kiểm sát cùng cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01; Chưa có sổ thông báo và chưa tiến hành thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cho Viện kiểm sát cùng cấp và cho cá nhân, cơ quan,tổ chức cung cấp nguồn tin theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 14 Thông tư liên tịch số 01; Đối với 01 tin tiếp nhận giải quyết tại Hạt kiểm lâm, khi kết thúc việc giải quyết tin báo chưa ra một trong các quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều 147 BLTTHS, khoản 3 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01 mà tiến hành xử phạt vi phạm hành chính ngay.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị khắc phục. Đồng thời trao đổi nghiệp vụ và giải đáp một số vướng mắc về việc áp dụng pháp luật tố tụng hình sự trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nhằm nâng cao hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nói chung và Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

             Bùi Việt Hưng – VKSND huyện Phú Bình

Các Bài Viết Cùng Thể Loại