VIỆN KSND TỈNH THÁI NGUYÊN KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM TẠI PHÒNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ VÀ BUÔN LẬU CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

2 Tháng Hai, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát năm 2021 trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Ngày 29/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC 03) – Công an tỉnh Thái Nguyên. Dự và chỉ đạo cuộc kiểm sát trực tiếp có đồng chí Hoàng Văn Tiến – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

32

Đ/c Hoàng Văn Tiến- Phó Viện trưởng VKS tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh: Việc kiểm sát trực tiếp là hoạt động thường kỳ của Viện kiểm sát đối với Cơ quan điều tra ngang cấp nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua việc kiểm sát trực tiếp đối với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót, đề ra các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Kiểm sát trực tiếp là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm để tăng cường công tác phối hợp giữa hai đơn vị được tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

 

Nguyễn Tuyết Vân – Phòng 1

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại