VÕ NHAI: Viện Kiểm sát nhân dân tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới

1 Tháng Hai, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Hiện nay, tình hình dịch Covid 19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nhận định được tầm quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 29/01/2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Võ Nhai đã tiến hành họp đơn vị nhằm triển khai cho toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, VKSND tối cao, Ủy nhân dân tỉnh, VKSND tỉnh và cấp ủy chính quyền huyện Võ Nhai về công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới.

28

Khu vực rửa tay sát khuẩn và cấp phát khẩu trang miễn phí cho cán bộ và nhân dân đến công tác

Nhận thấy tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và những diễn biến khó lường của dịch bệnh mới phát sinh trong những ngày vừa qua Viện trưởng VKSND huyện Võ Nhai yêu cầu toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ y tế.

30

Cán bộ VKS đến đơn vị đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi vào đơn vị làm việc

Đơn vị đã bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, treo băng rol tuyên truyền và trang bị khẩu trang y tế để các cơ quan tố tụng và công dân đến liên hệ công tác khi cần.

31

Và việc giao nhận hồ sơ, liên hệ công tác đều thực hiện tuân thủ các quy định về phòng chống Covid-19 trong tình hình mới

Đồng thời, tuyên truyền và vận động người thân trong gia đình tránh tụ tập nơi đông người, thực hiện các bước khai báo thông tin y tế để được theo dõi sức khỏe, nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid -19./.

 

ĐẶNG HOÀNG – VKSND HUYỆN VÕ NHAI

Các Bài Viết Cùng Thể Loại