Phòng 2, VKS tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển khai công tác năm 2021

25 Tháng Một, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 21/01/2021 Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra. Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển khai công tác năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị đã nghe đ/c Lê Hùng Vỹ, phó trưởng phòng 2 thông qua chương trình công tác với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội, giao theo chỉ thị số 01/CT-VKSTC  ngày 31/12/2020 của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và kế hoạch công tác trọng tâm 2021 của Viện  kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra. Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục đưa ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Thực hiện tốt chủ trương chống oai, sai và bỏ lọt tội phạm, đảm bảo mọi hành vi phạm tội được phát hiện và khởi tố, điều tra xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Chủ động bán sát hồ sơ điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố và điều tra đối với các vụ án hình sự, đạt 100%.

Đẩy mạnh công tác thực hành quyền công tố kiểm sát ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra, truy tố nhằm đảm bảo không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm, được dư luận quan tâm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị đ/c Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng VKSND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của Phòng và đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm đã có, nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo phòng cũng như của từng Kiểm sát viên trong công tác giải quyết các vụ án hình sự. Bám sát các chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ của Ngành để hoàn thành nhiệm vụ, không để xảy ra việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nâng cao hơn nữa công tác hướng về cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKS cấp huyện theo lĩnh vực công tác chuyên môn của Phòng.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Phó viện trưởng, đ/c Bùi Hồng Hương trưởng phòng  2 hứa sẽ cùng tập thể đơn vị đoàn kết, đổi mới để lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021 đã đề ra.

                                                   Người viết bài

                                                                                                        Bùi Minh

Các Bài Viết Cùng Thể Loại