HỘI NGHỊ Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

28 Tháng Mười Hai, 2020 Bài viết nổi bật, Đảng đoàn thể, Slider

Thực hiện Hướng dẫn số: 26-HD/ĐUK, ngày 22/11/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019. Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 28/12/2020 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

z2250938888580_1b9ad7487239707298b493f33b543ab6

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phùng Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí trong BCH Đảng uỷ cùng toàn thể 76 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; Báo cáo kết quả kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng ủy.

z2250938897865_11772feda829a6e5ec90ba55a4830437

Hội nghị đã nghe 03 tham luận của các Chi bộ trực thuộc và phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và công tác đoàn thể…trong năm 2020: Đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 123-KH/ĐUK ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng Kế hoạch của Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên để tổ chức thực hiện. Quy định số 205-QD/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”….và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát được nâng lên. Năm 2020, ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên xác định phương châm hành động: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả“Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao” là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất;nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác” là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Toàn Ngành đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 93,6% (vượt chỉ tiêu 3,6%); Tỷ lệ án giải quyết án của VKS đạt 100%; Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 100%;  Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; án trả hồ sơ để điều tra bổ sung chiếm tỷ lệ 0,53%; Đã chủ trì xác định được 6 vụ án trọng điểm, tổ chức 68 phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác xét xử của Kiểm sát viên tại phiên toà. Ban hành 04 bản kiến nghị đối với CQĐT; 03 kiến nghị đối với Tòa án và 03 bản kiến nghị phòng ngừa phòng ngừa; 8 bản thông báo rút kinh nghiệm.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm, đã ban hành 05 Kháng nghị phúc thẩm, 03 Kiến nghị, 29 thông báo rút kinh nghiệm và 05 báo cáo đề nghị VKS cấp trên kháng nghị theo thẩm quyền.

Kiểm sát chặt chẽ việc chuyển giao bản án, quyết định, ra quyết định THA của cơ quan THAHS, THADS, triển khai 13 cuộc trực tiếp kiểm sát và 08 cuộc kiểm sát thực hiện kiến nghị trong công tác THAHS, THADS, ban hành 21 Kiến nghị được chấp nhận; kiểm sát hồ sơ, tham gia xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 3.301 trường hợp (không chấp nhận 29 do không đủ điều kiện); kiểm sát hồ sơ, tham gia xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 48 trường hợp (không chấp nhận 01 do không đủ điều kiện); kiểm sát THA tử hình đối với 01 người bị kết án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kiểm sát chặt chẽ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Ngành. Tổ chức triển khai 55 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 16 kết luận, thông báo rút kinh nghiệm.

Đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức 02 Hội nghị triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát nhóm tội phạm xâm hại phụ nữ trẻ em” và chuyên đề “Một số giải pháp hạn chế các Quyết định hành chính bị khởi kiện, bị Tòa án xét xử hủy do ban hành trái pháp luật” được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao. Tổ chức thành công cuộc thi “Xây dựng bài Phát biểu của KSV tại phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình” trong ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai phân bổ kinh phí hoạt động của toàn ngành, thực hiện tốt quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện nghiêm túc quy chế về thông tin báo cáo, thống kê trong ngành, thực hiện tốt quy định về tập huấn công tác do VKS tối cao tổ chức; Duy trì trang thông tin điện tử đã đăng tải 369 bài viết phản ánh hoạt động của ngành và kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh KSV”; tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng năm 2020); tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân”.

Công tác thi đua khen thưởng của Đảng bộ: Đã hưởng ứng các phong trào thi đua do VKSND tối cao và địa phương phát động “thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020)” và phong trào thi đua xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phát động 2 phong trào thi đua ngắn hạn nhằm động viên tinh thần lao động của cán bộ, đảng viên tạo đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020, đã có 63 cá nhân và 14 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen; 03 tập thể và 04 cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác.

Đánh giá chung: Năm 2020 Đảng bộ đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập thể BCH luôn đoàn kết thống nhất, phát huy được trí tuệ tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân, tạo ra sức mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Cá nhân các đồng chí trong BCH không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra. Theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (tổng số 130 chỉ tiêu phải thực hiện, đã hoàn thành vượt: 42 chỉ tiêu = 32,3%; đạt: 71 chỉ tiêu = 54,6%; không phát sinh: 17 chỉ tiêu = 13,1%, chỉ tiêu không đạt: không), cụ thể: Đã kiểm sát 100% việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; quyết định truy tố đúng thời hạn 100% số vụ án HS đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố (vượt 10% chỉ tiêu Quốc hội); truy tố bị can đúng tội đạt 100% (vượt 5% chỉ tiêu Quốc hội); (5) tỷ lệ các kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt 89,5% (vượt 19,5% chỉ tiêu Quốc hội); tỷ lệ các kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt 100% (vượt 20% chỉ tiêu Quốc hội).

Tổng kết phong trào thi đua năm 2020: Đã có 03 tập thể lao động xuất sắc (trong đó 02 tập thể được tặng Cờ thi đua Viện trưởng VKSND tối cao), 02 tập thể được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen, 04 tập thể lao động tiên tiến, 16 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, 08 đồng chí được đề nghị tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao …VKSND tỉnh Thái Nguyên được công nhận Tập thể lao động xuất sắc được tặng Cờ thi đua của Viện trưởng VKSND tối cao.

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Phùng Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh đã nhấn mạnh trong năm 2020, Đảng ủy VKSND tỉnh đã triển khai được nhiều nhiệm vụ quan trọng và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đồng thời chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong năm 2021, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn được Đảng bộ Khối công nhận xếp loại Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20% Chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; với 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

z2250938887630_24611fbd89ecda1136368640ec98206b

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2020.

z2250938888581_4af40bac4472112d1237f776dcd03739

z2250938928097_80f9ff3b5824478e7fb3025bb2c995a0

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng ủy VKSND tỉnh quyết định khen thưởng 02 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 15 Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xét công nhận Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

                                                                              Đỗ Thị Ánh Vân

                                                                Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

ĐOÀN THANH NIÊN VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH TẶNG QUÀ ĐỘNG VIÊN ĐOÀN CÔNG TÁC TẠI CHỐT KIỂM DỊCH COVID-19 (Tháng Năm 11, 2021)

VKSND tỉnh Thái Nguyên tập huấn về “Đảm bảo an toàn, an ninh mạng, sử dụng chữ ký số và phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành” (Tháng Tư 23, 2021)

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tháng Tư 23, 2021)

LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TỔ CHỨC PHIÊN TÒA “SỐ HÓA” HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ CÔNG BỐ TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ BẰNG HÌNH ẢNH VÀ ÂM THANH TẠI PHIÊN TÒA GIỮA VKSND VÀ TAND TỈNH THÁI NGUYÊN (Tháng Tư 19, 2021)

Hội nghị giao ban liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Nguyên quý I năm 2021 (Tháng Tư 15, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG thăm, tặng quà người bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (Tháng Tư 15, 2021)

VÕ NHAI: VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐỘT XUẤT DŨNG CẢM TRUY BẮT TỘI PHẠM (Tháng Tư 15, 2021)

Tài liệu tập huấn về an toàn, an ninh mạng, sử dụng Chữ ký số và phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành trong ngành Kiểm sát nhân dân (Tháng Tư 14, 2021)