VKSND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN THAM GIA PHIÊN HỌP XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA NGƯỜI VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

13 Tháng Mười Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thời gian qua, Công an các xã phường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Viện kiểm sát, Tòa án thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tốt trong công tác lập hồ sơ, xem xét quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộctheo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 05/11/2020, tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên (tổ 8, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên), VKSND thành phố Thái Nguyên đã tham gia phiên họp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định theo đề nghị của Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội thành phố Thái Nguyên đối với các đối tượng: Hứa Quang H (sinh năm 1979)Ma Duy D(sinh năm 1978)Phạm Anh T (sinh năm 1990).

Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, lời khai của các đối tượng tại phiên họp, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng đối tượng, có đủ cơ sở để khẳng định các đối tượng Hứa Quang H, Ma Duy D, Phạm Anh T là người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định. Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tham gia phiên họp phát biểu quan điểm, đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Hứa Quang H, thời hạn từ 13-15 tháng; đối với Ma Duy D, thời hạn từ 14-18 tháng; Đối với Phạm Anh T, thời hạn từ 15-20 tháng. Thẩm phán chủ trì phiên họp đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa các đối tượng có tên trên vào Cơ sở Tư vấn và Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên để cai nghiện bắt buộc với thời hạn phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát.

Trong bối cảnh tình hình về tội phạm ma túy ngày càng diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng, việc làm tốt công tác đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là một trong những giải pháp quan trọng giúp làm giảm số người nghiện ma túy, góp phần giảm số lượng tội phạm về ma túy cũng như các loại tội phạm khác, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên./.

Hoàng Thị Diệu Ngọc – VKSND thành phố Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại