HỘI NGHỊ GIAO BAN LIÊN NGÀNH CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP HUYỆN ĐỒNG HỶ QUÝ III NĂM 2020

23 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Chiều ngày 19/10/2020, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ, liên ngành tố tụng huyện Đồng Hỷ đã tiến hành Hội nghị giao ban công tác phối hợp liên ngành Quý III, đề ra nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình – Viện trưởng VKSND huyện Đồng Hỷ chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, chấp hành viên của các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Vũ Hoàng Thái, Phó viện trưởng VKSND huyện Đồng Hỷ thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác phối hợp Quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020 và đồng chí Nguyễn Thái Bình, Viện trưởng VKSND huyện Đồng Hỷ triển khai một số nội dung chính tại kết quả Hội nghị giao ban Liên ngành Quý III của Liên ngành tố tụng tỉnh Thái Nguyên. Liên ngành đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả công tác phối hợp trong thời gia qua và đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác phối hợp, đề ra nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác phối hợp Quý IV năm 2020. Đa số các ý kiến thảo luận đều nhất trí cao với các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo.

72

Đ/c Nguyễn Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Liên ngành tố tụng huyện Đồng Hỷ thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm cần phối hợp thực hiện trong Quý IV như sau:

Tăng cường phát huy hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tố tụng đảm bảo không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, không để có án bị hủy, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2020 của từng ngành. Tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi ngành. Tiếp tục phối hợp lựa chọn các vụ án điểm, án rút gọn (nếu đủ điều kiện). Kiện toàn Ban chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành cấp huyện theo Thông tư 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an,  Bộ Quốc Phòng về phối hợp giữa các cơ quan trong thống kê hình sự. Tiếp tục quản lý chặt chẽ các vụ án do các cơ quan tố tụng đã ra Quyết định tạm đình chỉ theo Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phong, Bộ phát triển nôn nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ tài chính, Bộ Tư pháp. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm./.

                               Tin: Nhữ Nhung – VKSĐH

Các Bài Viết Cùng Thể Loại