Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Luật gia huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025)

21 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 15/10/2020, Hội Luật gia huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Đại biểu hội luật gia huyện Phú Lương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có ông Vũ Duy Hiển – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Nguyên; bà Phạm Thúy Hằng – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lương; các đại biểu khách mời và các hội viên Hội Luật gia huyện tham dự.

70

Ban chấp hành hội Luật gia huyện Phú Lương, nhiệm kỳ 2020-2015

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện Phú Lương luôn quan tâm và làm tốt công tác tham gia xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trong đó chú trọng hoạt động tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp…Hội Luật gia huyện đã tổ lồng ghép tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật và tư vấn pháp luật, tổ chức được 50 buổi trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn huyện cho 2.008 lượt người, tổ chức 261 cuộc thi tìm hiểu về pháp luật thu hút trên 41.860 lượt người tham dự; thẩm tra, xác minh 71 cuộc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, giải quyết xong 41 đơn khiếu nại, tố cáo…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Luật gia huyện Phú Lương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý; cũng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị địa phương. Đại hội đã bầu 07 luật gia vào Ban Chấp hành Hội Luật huyện Phú Lương khóa II, nhiệm kỳ 2020 -2025; Đồng chí Lê Minh Cường – Phó Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương vinh dự được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội luật gia huyện Phú Lương, đã thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm của Hội luật gia huyện đối với cá nhân đồng chí Lê Minh Cườngvà Viện kiểm sát huyện Phú Lương./.

                                                       Trần Miền

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại