VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH KIỂM TRA VIỆC TIẾP NHẬN TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM TẠI CÔNG AN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

21 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-VKS ngày 07/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình về việc kiểm tra việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Bình. Ngày13/10/2020, đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình phối hợp cùng Ủy ban kiểm tra huyện Phú Bình, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình tiến hành kiểm tra việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm đối với Công an thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

69

Đồng chí Lê Trung Kiên – Viện trưởng VKSND huyện Phú Bình – Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại cuộc họp.

Kết quả kiểm tra, nhận thấy: Công an thị trấn Hương Sơn đã tiến hành mở tương đối đầy đủ hệ thống sổ sách. Khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm Công an thị trấn đã lập biên bản tiếp nhận, vào sổ thụ lý tin báo tố giác tội phạm cơ bản đầy đủ theo đúng quy định. Những tin báo đã được chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình thụ lý, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, vẫn còn một số tin báo chuyển chậm, chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 8 thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 29/12/2017.

Thông qua hoạt động Kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã trao đổi nghiệp vụ và giải đáp một số vướng mắc về việc áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự trong hoạt động tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm của Công an thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình để nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

                                           Người viết: Bùi Việt Hưng

                                                     Bài viết đã được Lãnh đạo Viện duyệt.

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại