Thực hiện phúc tra Kết luận kiến nghị tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

15 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-VKS-P8 và kế hoạch số: 03/KH/VKS-P8 ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phúc tra việc thực hiện Kết luận kiến nghị số: 02/KL-KSTHADS ngày 10/5/2019 qua công tác trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên.

Thông qua công tác phúc tra nhằm đánh giá kết quả khắc phục những vi phạm đã được chỉ ra; đồng thời nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác của cán bộ, Chấp hành viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn trong thời gian tiếp theo.

Ngày 09/10/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch phúc tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Thành phần đoàn phúc tra có đồng chí: Chu Văn Hiện, Phó trưởng phòng kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án- Trưởng đoàn và các Thành viên đoàn phúc tra.

Đơn vị được phúc tra có đồng chí:  Hoàng Nguyên Khang, Chi cục Trưởng, các đ/c lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ và kế toán của đơn vị.

Qua trực tiếp kiểm tra các hồ sơ vi phạm được nêu trong bản kết luận kiến nghị, kết quả: Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên, cán bộ trong đơn vị khắc phục ngay vi phạm như: kịp thời thi hành vụ việc được phân công; thông báo, gửi quyết định về thi hành án cho đương sự; xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; xử lý tài sản tạm giữ để đảm bảo thi hành án; chi trả tiền thi hành án đúng thời hạn; tiêu hủy vật chứng; lưu trữ tài liệu trong hồ sơ theo quy định; in đầy đủ sổ kế toán và ký nhận đầy đủ các chứng từ còn thiếu chữ ký; Đối với việc sử dụng biểu mẫu không đúng quy định đã nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm.

Trong quá trình làm việc đơn vị đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, xây dựng báo cáo phúc tra theo đúng quy định; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành kế hoạch phúc tra theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy– Phòng 8

 

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại