VKSND tỉnh Thái Nguyên Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 09 năm 2020

14 Tháng Chín, 2020 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 14/9/2020, VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến VKS 02 cấp.

Thực hiện Quy về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến VKS 2 cấp nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 8 và rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong 09 tháng của năm công tác đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ phải thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2020. Đồng chí Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.

1

Đ/c Bùi Mỹ Kim- Chánh văn phòng thông qua chương trình Hội nghị Giao ban nội bộ trực tuyến VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên tháng 9/2020

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Hoàng Văn Tiến, Dương Văn Duy, Lý Văn Huấn- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và tương đương; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên của VKSND các huyện, thành phố, thị xã tại 09 điểm cầu.

2

Đ/c Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến 2 cấp tháng 09/2020

Tại Hội nghị các đơn vị VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu công tác cơ bản, đồng thời được nghe các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với từng lĩnh vực phụ trách.

Đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong tháng 8 năm 2020, các đơn vị VKS 2 cấp tiếp tục duy trì tốt việc thực hiện các chỉ tiêu công tác cụ thể: Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, VKS 2 cấp đã ban hành 10 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật; 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp pháp luật và tội phạm; 04 kháng nghị phúc thẩm án hình sự – dân sự; 01 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm; các phòng nghiệp vụ tăng cường công tác hướng dẫn đối với VKS cấp huyện thông qua việc ban hành 03 thông báo rút kinh nghiệm…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến-Viện trưởng VKS tỉnh một lần nữa nhấn mạnh việc thực hiện những chỉ tiêu mới theo Hệ thống chỉ tiêu ban hành kèm theo Quyết định 139/QĐ-VKSTC của ngành. Đồng chí yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện các nội dung cụ thể theo chỉ đạo như: triển khai thực hiện “Số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa” tại các đơn vị Viện kiểm sát huyện, thị, thành phố; kiểm tra việc thực hiện quản lý giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo Thông tư liên tịch 01/2020… đặc biệt chú ý đến thời hạn theo kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của Ngành trước ngày 15/10/2020.

3

Đ/c Đàm Thị Hoàn- Trưởng phòng 7 VKSND tỉnh Thái Nguyên, thông qua báo cáo chuyên đề

Tại Hội nghị, đại diện Phòng 7 cũng thông qua Báo cáo chuyên đề “Những vấn đề và kinh nghiệm rút ra từ những vụ án mà quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát khác với quan điểm của Hội đồng xét xử, để nâng cao chất lượng, số lượng, kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát”. Báo cáo được xây dựng đánh giá dựa trên số liệu về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự từ 01/6/2019 đến 31/5/2020; trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đánh giá thực trạng tình hình quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát khác với quan điểm của Hội đồng xét xử đã chỉ ra những hạn chế trong công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm khắc phục và đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Thái Nguyên.

Người viết: Hoàng Anh – VPTH

Các Bài Viết Cùng Thể Loại