Công bố Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

13 Tháng Bảy, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch công tác kiểm sát Thi hành án dân sự,  thi hành án hành chính năm 2020 với nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Kiểm sát Thái Nguyên là “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, bán đấu giá, thu hồi tài sản trong thi hành án dân sự, đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế”. Ngày 12/6/2020 đồng  chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên ký ban hành Quyết định số: 02/QĐ/VKS -P8; Kế hoạch số: 03/KH/VKS-P8 về viêc trực tiếp kiểm sát trong hoạt động thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên (thời điểm kiểm sát từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/5/2020).

Ngày 07/7/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát đối với Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Thái Nguyên. Tới  dự  và  chỉ  đạo Hội  nghị  có: Đồng chí Dương Văn Duy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên- Trưởng Đoàn trực tiếp kiểm sát; cùng toàn thể các Thành viên trong đoàn trực tiếp kiểm sát. Đơn vị  được  kiểm sát Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên có các đ/c Lãnh đạo; Chấp hành viên, Kế  toán Trưởng và Cán bộ có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động thi hành án của Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Thái Nguyên, các thành phần tham gia Hội nghị thảo luận, đồng chí Dương Văn Duy phát  biểu chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái nguyên và giao nhiệm  vụ cho đồng chí: Triệu Văn Tiếp, Trưởng phòng 8- Phó Trưởng đoàn cùng các Thành viên đoàn trực tiếp kiểm sát, đơn vị được kiểm sát bố trí phân công tổ chức thực hiện cuộc kiểm sát đúng nội dung, thời hạn, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Quá trình thực hiện phải đảm bảo hoạt động thi hành án của Cục Thi hành án vẫn được tiến hành theo quy định. Đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Duy và sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn trực tiếp kiểm sát để tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung cuộc kiểm sát đề ra.

Cuộc trực tiếpkiểm sát hoạt động thi hành án dân sự  tại  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên dự kiến tiến hành trong thời gian là 25 ngày kể từ ngày công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát và ban hành Kết luận trong tháng 8 năm 2020.

                                                               Nguyễn Thị Thanh Thủy- Phòng 8

Các Bài Viết Cùng Thể Loại