VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020

19 Tháng Sáu, 2020 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 19/6/2020, VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Đức Tiến – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nối từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 9 điểm cầu tại Viện kiểm sát cấp huyện, thành phố, thị xã.

vt phat bieu

Đ/c Phùng Đức Tiến – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh đánh giá trên cơ sở báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Tại hội nghị đồng chí Phùng Đức Tiến – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã đánh giá trên cơ sở báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, theo đó trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo VKSND Tối cao, tỉnh ủy Thái Nguyên, ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức quản l‎ý, đề ra nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác của ngành đã đề ra, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết 96/2019: (1) Đã kiểm sát 100% các trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (đạt chỉ tiêu); (2) kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố (đạt chỉ tiêu); (3) ra quyết định truy tố đúng thời hạn trên 100% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố (vượt chỉ tiêu 10%); (4) bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt 100% (vượt chỉ tiêu 5%); (5) tỷ lệ các kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt 85,7% (vượt chỉ tiêu 15,7%; (6) tỷ lệ các kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt 100% (vượt chỉ tiêu 20%).

toàn cảnh hội nghị sơ kết

Toàn cảnh hội nghị sơ kết

Tại hội nghị có nhiều ý kiến tham luận, đánh giá kết quả công tác đã đạt được của đơn vị, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đưa ra giải pháp, kiến nghị khắc phục góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

cap huyen phat bieu

Ý kiến tham luận, đánh giá kết quả công tác đã đạt được của đơn vị cấp huyện

Kết luận hội nghị đồng chí đồng chí Phùng Đức Tiến – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận những kết quả của các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm Pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của ngành kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo quyết định số 139/QĐ-VKSTC  ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND Tối cao…Bên cạnh đó, đồng chí Viện trưởng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục như:

Một số chỉ tiêu chưa đạt tỷ lệ. Để xảy ra 02 vụ án hình sự, 03 vụ án dân sự và 01 vụ án hành chính bị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử hủy án để giải quyết lại, nhưng VKS không phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị. Để kết quả công tác năm 2020, hoàn thành đạt chất lượng và chỉ tiêu đề ra, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

Trong 6 tháng cuối năm 2020, tiếp tục bám sát và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết 96/2019/QH14 đối với ngành Kiểm sát nhân dân, cũng như hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ theo quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND Tối cao và Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND Tối cao, Viện KSND tỉnh Thái Nguyên và của đơn vị.

Nâng cao chất lượng Thực hành quyền công tố. Kiểm sát việc thụ l‎ý giải quyết tin báo, hạn chế việc phải hủy quyết định tố tụng, quyết định giải quyết đơn. Nâng cao chất lượng THQCT, KSĐT, KSXX hạn chế việc kháng nghị phúc thẩm hủy án.

Các phòng nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra cáo trạng, kiểm sát bản án. Phòng nghiệp vụ tổng hợp khó khăn, vướng mắc của cấp huyện để tham mưa, hướng dẫn, chỉ đạo. Công tác giải quyết đơn phải thấu tình, đạt l‎ý để người dân không bức xúc, tăng cường đối thoại với dân theo đúng quy định về trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong công tác giải quyết đơn.  Tăng cường công tác phối hợp giữa VKS cấp huyện và phòng nghiệp vụ; trong đó VKS cấp huyện chấp hành nghiêm quy định báo cáo tranh thủ ‎ý kiến của phòng nghiệp vụ trước khi kháng nghị và thực hiện nghiêm việc báo cáo cấp trên kháng nghị.

Viện trưởng, thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác tự đào tạo, thông qua việc quán triệt đầy đủ các thông báo rút kinh nghiệm; thông qua các vụ án điển hình đưa ra toàn thể đơn vị để thảo luận.

Các đơn vị trong ngành thực hiện tốt việc xây dựng chuyên đề nghiệp vụ, đây cũng là một hình thức đào tạo nghiệp vụ trong ngành.

LTT – Văn phòng tổng hợp

Các Bài Viết Cùng Thể Loại